001

Paksupetäjäjärvi

Kämppä

Raunio

Paksupetäjäjärven pohjoispäässä, järven laskuojan länsipuolella. Ison kiven kyljessä. Ivalo-Inari tieltä 3,8km.
Erikoinen kämppä. Rakennettu suuren haljenneen lohkareen kylkeen. Kämpässä vain kolme hirsiseinää. Yhtenä seinänä toimii kivi. Katto on romahtanut sisään.

7637190

3507580

13.02.2009

002

Jänkäjärvenpää

?

Ei tiedossa

Jänkäjärvenpään länsilaidalla muutama sata metriä huipun alapuolella. 1,5km Jänkäjärvestä pohjoiseen.
GT-17 kartasta vuodelta 2000 löytyy ihmeitä. Tämä kohde puuttuu muilta kartoilta. Aika oudossa paikassa oleva tupa, kämppä tai mikä lienee.
Sijainnin koordinaatit on likiarvoja koska kohde ei esiinny topokartoilla.

 

7636170

3505230

19.03.2016

003

Alajärvenlampi

Tukkikämppä

Raunio

Alajärvenlammen koillispäässa jängän reunalla metsäisen kumpareen tyvellä. Alajärvestä 1km koilliseen ja Jänkäjärvestä 1,8km kaakkon.
2014 kävin tarkistamassa paikan ja sieltä löytyi kahden hirsirakennuksen hyvin lahonneet jäänteet.
"Talli" Rakennuksista se lännen puoleinen. Järeimmistä hirsistä voisi päätellä rakennuksen koon olleen noin 6mx8m. "Kämppä" on tallista noin 30m itään on kooltaan noin 8m kanttiinsa
Sijainnin koordinaatit on likiarvoja koska kohde ei esiinny topokartoilla.

7633110

3507270

14.08.2014

004A

Kutujärvi

?

Ei juuri erotu maastosta

Kutujärven pohjoisrannalla. Sen lahden itärannalla johon Jänkäjärveltä tuleva joki laskee.
Rakennuksen merkintä 1968 topokartassa. Vielä topokartassa 1989 pieni rakennuksen merkki. Paikalta löytyi 3x3 m kämpän pohja (2004).

7632080

3504770

15.08.2014
004B Kutuharju 1 Tukkikämppä Raunio Kutujärven pohjois puolella Jänkäjärvestä laskevan joen länsipuolella, jonen puolivälissä, Joesta noin 30m pienen kumpareen takana.
Ilmeinen tukkikämpän jäänne jotka näkyy 1968 topokartalla raunion merkinnällä. Ei merkintöjä muilla kartoillani. Kartan merkintä on mielestäni tuon merkinnän merran liikaa pohjoisessa.

7632400 3504730

02.04.2016
004C Kutuharju 2 ? Ei juuri erotu maastosta Kutujärven pohjoisrannalla jänkäjärvestä laskevan joen länsipuolella. Kutujärven pohjoisimman lahden perällä, sen länsilaidalla, aivan rannalla (2-3m rannasta).
Mahdollinen tukkikämpän jäänne jotka näkyy 1968 topokartalla raunion merkinnällä. Ei merkintöjä muilla kartoillani. Tuon kartan merkintä on hieman turhan keskellä lahden perukkaan sillä kämpän paikka on lahden länsireunassa aivan rannalla.

7632360 3504550

02.04.2016

005

Ronkajoki

Rakennusryhmä

Raunio

Ronkajoen itärannalla 30-80m joesta. Alajärveltä noin 700m etelään.
Paikalta löysin (2014) ainakin 5 rauniota jotka nimesin saunaksi, talliksi, kämpäksi, vessaksi ja isoksi rakennuspaikaksi. Noin 500m pohjoiseen Ronkajoen suussa on kohde
199 Ronkajoensuu

7630900

3506220

03.09.2014

006A

Isovaara

Tukkikämppiä

Ei merkkiä rakennuksesta

Kyläjoen pohjoispuolella, teiden risteyksessä, Isovaaran lounaispuolella.
Tuvan merkkiä löytyy yleiskarttakirjasta 1:400 000 vuodelta 1968. "Ei löytynyt selvää rakennuksen paikkaa." (PKK 2019)

7636750

3493380

10.12.2019
006B Kyläjärvi ? Ei merkkiä rakennuksesta Solojärveen kaakosta laskevan Kyläojan eteläpuolella. Kyläjärven länsipuolelta etelään suuntaavan metsätien länsilaidalla sillan tuntumassa.
Koordinaatit suuntaa antavia koska rakennuksen pohjaa ei ole löytynyt. Rakennuksen merkintä 1968 yleiskarttakirjassa.

7635400
3495030

10.12.2019
006C Kaitamojärvi Tukkikämppiä Poistunut Kaitamojärven länsipäässä laskujoen ja tien välissä.
Rakennuksen merkintä yleiskarttakirja 1968 ja saman vuoden topokartalla. Paikalla on ainakin 2 rakennuksen perustuksia.

7634640
3497670

10.12.2019
006D Kuoppaoja Tukkikämppiä Poistunut Kaksamajärvestä 2,8km kaakkoon ja 2km Kyläjärveltä lounaaseen. Kuoppaojan ylittävän sillan eteläpuolella joen länsipuolella.
Rakennuksen merkintä yleiskarttakirjassa 1968. Ei havaintoa muilla kartoilla.
”Rakennuksen perustukset ovat hyvin näkyvissä.

7634370
3493420

10.12.2019
006E Kyläjärvenpalonoja ? Ei merkkiä rakennuksesta Kyläjärvenpalonojan ylittävän metsätien eteläpuolella. Noin 1,2km Kyläjärveltä lounaaseen, ojan länsirannalla.
"Selvää rakennuksen paikkaa ei pystynyt näkemään." (PKK 2019)

7634440
3494330

10.12.2019
006F Majavaoja Tukkikämppiä Poistunut Majavaojan länsirannalla noin 1,4km Majavajärvestä koilliseen. Ojan ylittävältä tieuralta 50m pohjoiseen.
Kohde ei näy millään tietämälläni kartalla.
"Rinteeseen kaivettu kämpän raunio ja vähän matkan päässä saunan raunio.” (PKK 2019)

7631160
3492660

08.12.2019

007

Kuoppajärven kota

Kota

Huollettu

Kuoppajärven pohjoisrannalla, 4km Hammasjärvestä pohjoiseen.
Päiväkäyttöön tarkoitettu kota jonka alaosa hirsistä. Sisällä kamina mutta rakennusta ei ole eristetty.

7629710

3494940

26.03.2017

008

Kirakkajokisuu

Vuokrakämppä

Huollettu

Kirakkajoen suun etelärannalla Rahajärvellä.
Villi Pohjolan vuokratupa ja vanha erakkokämppä piharakennuksineen.Kiitos kuvista ja tiedoista OS

7626790

3508110

13.11.2008

009

Jakojärven Pitkäjärvi

Tukkikämppä

Raunio

Jakojärvestä etelään noin 1km päässä olevan järven koillisrannalla, vajaa 200m järven itärannan niemenkärjestä pohjoiseen.
Raunion merkintä 1968 topokartassa ja vielä 1989. Ei näy uudemmissa kartoissa. 2 rakennusta. Todennäköisesti Kirakkajoen 1900-luvun alun hakkuitten aikaisia rakennuksia.

7623320

3506330

24.06.2014

010

Hiiri-Sammelin kota

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Jakojärven eteläisen lahden länsirannalla. Noin 60m Kuoppalaavunojasta pohjoiseen.
Topokartassa 1989 pieni rakennuksen merkintä.  MML:n kartapaikalla 2009 on teksti "Hiiri-Sammelin kota". Vanha kota on purettu ja uusi lukittu kämppä valmis (2018).

7624290

3505620

16.05.2018

011

Joenmukka- lamminoja

Tukkikämppä

Raunio

Joenmukkalammesta tulevan puron suulla sen eteläpuolella, Kirakkajoen koillisrannalla.
Yllättäin eteen tullut suurehkon rakennuksen raunio. Raunion merkintä 1968 topokartassa. Todennäköisesti Kirakkajoen 1930-luvun hakkuitten aikainen rakennus.

7626010

3504080

03.09.2014

012

Kirakkajoen mutka

?

Ei tiedossa

Kirakkajoen länsirannalla Kirakkajärvestä alajuoksuun. Joenmukkalamminojasta n.300m alajuoksuun.
GT-17 kartassa vuodelta 2000 löytyy ihmeitä. Tämä kohde puuttuu muilta kartoilta. 1989 ja 1968 Topokartoissa on joukko raunioita Kirakkajoen tuntumassa mutta tämä puuttuu.
Koordinaatit likiarvoja koska kohdetta ei löydy topokartoista.
Vajaa kilometri etelämpänä on kohtuullisen hyvin säilynyt tukkikämpän raunio. GT-kartan merkintä on voinut tarkoittaa sitä.
Katso 192 Ylimmäiset lompolat.

 

7625740

3503970

19.03.2016

013

Kirakkajärvi itä

Tukkikämppä

Raunio

Kirakkajärven itärannalla. noin 300m järven laskuojan suusta etelään pienellä niemen kumpareella.
Raunion merkintä löytyy 1968 topokartasta. Kohde koostuu kahden kookkaan hirsirakennuksen raunioista.

7625080

3503360

27.06.2014

014

Kirakkajärvi

Kämppä

Raunio

Kirakkajärven pohjoisrannan niemen itälaidalla.
Topokartassa 1968 ja 1989 pieni rakennuksen merkki. Hirsikämpän paikka ja jäänteet. Ilmeisesti palanut.

7625680

3502670

19.04.2015

015

Juomusjärvenoja

Tukkikämppä

Raunio

Juomusjärvestä laskevan joen lounaisrannalla pari sataa metriä Kirakkajärvestä.
Topokartassa 1989 kaksi rakennuksen merkkiä. Paikalla on kaksi savottakämpän rauniota.

7625820

3502070

18.08.2014

016

Syväjärvi

Tukkikämppä

Raunio

Syväjärven Pohjoispään itärannalla. 5,5km Hammasjärven pohjoispäästä itään.
Kävin itse paikalla 2014. Silloin löytyi saunan, kämpän ja tallin kokonaisuus. Hirsiä nurkissa muutama päälekkäin. 

7626120

3499950

15.08.2014

017

Kirakkapulju

Tukkikämppä

Raunio

Kirakkapuljun pohjoispuolella laskevan puron varrella noin 100m Kirakkajoesta.
Topokartassa 1989 rakennuksen merkintä. Ei merkintää tuoreemmissa kartoissani eikä MML:n karttapaikalla 2012. MML:n karttapaikan ilmakuvassa (2011) näkyy hennosti kämppien rauniot. Paikalla on alueelle tyypillisten tukkikämppien jäänteet. 8x8m kokoiset kämppä ja talli.

7623310

3500700

30.06.2014

018

Koijerinoja

Tukkikämppä

Raunio

Koijerijärveltä Kirakkajokeen laskevan joen suussa, sen pohjoispuolella.
Topokartassa 1989 kaksi rakennuksen merkintää joista toinen mustattu (lämmitettävä rakennus ?). Paikalta löytyi viiden rakennuksen paikka ja kellari.

7621430

3500320

30.06.2014

019

Hangasvaa-ranpalo

Tukkikämppä

Raunio

Kutujärveen etelästä laskevan, Hangasvaaran itärinteen alla kulkevan puron länsipuolella jängän laidalla noin 570m Kutujärvestä etelään.
Paikalla on varmuudella kahden kämpän jäänteet. Myös muita ihmisen toiminnan jänteitä löytyy.
Talli. Ei päällekkäin olevia seinähirsiä, ilmeisesti vain alin hirsikerta paikalla.

7630830

3504140

14.08.2014

020

Rautujärvi

Päivätupa

Hyvässä kunnossa

Rautujärven pohjoislaidalla. Noin 7km Hammasjärven eteläkärjen itäpuolella.
Mukava pikkutupa (päivätupa). Pari henkeä mahtuu. Kauniit maisemat.

7618860

3502500

11.09.2021

021

Lompolapäät

?

Ei tiedossa

Lompolapäitten itäisen huipun pohjoislaidalla.
Karttamerkintä vuoden 1998 WSOY.n tiekartassa 1:250 000. Vaikea suhtautua kovin vakavasti tähän merkintään kun sitä ei näy muissa kartoissa. Täysin käsittämätön sijainti ellei ole palovartio. Tarkemman topokartan mukaan tällä kohdin olisi noin 50m pitkä lammikko. Koordinaatit on likimääräisiä koska kohde ei esiinny topokartalla.

 

7616900

3505150

19.03.2016

022

Ahvenjoki

Tukkikämppä

Raunio

Ahvenjärveltä laskevan Ahvenjoen itäpuolella noin 100m joesta. Kirakkajoelta 900m etelälounaaseen.   
Topokartoissa 1968 ja 1989 pieni rakennuksen merkintä. Raunio näkyy selvästi 2012 MML:n ilmakuvassa.
Paikalla kaksi rakennuksen jäännettä. Molemmat noin 8x8 m.

7617750

3499450

01.07.2014

023

Harri-Hammas

Rakennusryhmä

Hyvässä kunnossa

Hammasjärven itäpuolella Kirakkajoen lähtökohdan pohjoisrannalla.
Paikalla on isohko päärakennus, maakellari, kookas saunarakennus ja padon tuntumassa varastoaitta. Tuvan kohdalla on Kirakkajoen betoninen pato jota pitkin pääsee joen yli.

7619340

3496500

16.08.2014

024

Mellavaara

?

Ei tiedossa

Hammasjäven itärannalla Viljaniemen korkeudella.
Hammastunturi-Saariselkä kartassa 1998 rakennuksen merkintä.

 

7622720

3495850

07.04.2011

025

Viljaniemi

Asuttu tila

Käyttökunnossa

Hammasjärven Itälaidalla Aunionlahden suun pohjoispuolella.
Kiikaroitu Hammasjärven rannalta 1,5km etelään tuvasta 1990. Vanha Asuinkenttä ja uudempiakin rakennuksia.

7622930

3494240

28.12.2020

026

Riitahotelli

Heinälato

Poistunut

Riitajängän keskellä Riitajärvestä n.400m luoteeseen, viitisen km Hammasjärvestä länteen.
Useassa vanhemmassa kartassa pieni rakennuksen merkintä keskellä jänkää. Koordinaatit on likiarvoja.

7622180

3488350

10.01.2015

027

Sompio

Autiotupa

Käyttökunnossa

Inari-Kittila tieltä noin 5km Vaatimenseisomapään kohdilta kaakkoon. Illestijoen latvalla olevan järven (Illestijärvi) itärannalla.
Laverille mahtuu pari henkeä, nurkassa on takka, maapohja, pieni pöytä ikkunan edessä. Järven nimi "Illestijärvi" ulkoilukartan Inari-Menesjärvi 1982 mukaan. 1989 kartassa tupa on mielestäni piirretty pari sataa metriä liian etelään.

7629710

3484370

12.08.2022

028

Suivakkojärvi

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Siika-Suivakkojärven koillispäässä. Noin 7km Menesjärveltä kaakkoon.
Vuonna 2000 kunnostettu 6 hengen autiotupa.

7624360

3481610

16.09.2014

029

Karhunkota

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Outa-Suivakon lounais puolella Cuoivvatjohkan (Suivakkojoki) eteläpuolella jängän länsireunalla.
Karttapaikan mukaisessa pikassa on kelokämppä, sauna, puuvaja ja vessa. Kaikki lukittuja ja yksityisiä.

 

 

02.04.2011

030

Ahvenjoen jänkä

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Gazzacuohppanjohkan ja Ahvenjoen välisellä jängällä, 800m jokien yhtymäkohdasta etelään. Karhujärvi on 1km ja Kittilä Inari tie 4,6km päässä lännessä.
Kolme rakennuspaikkaa Ahvenjoen, Kynsileikkaamajoen ja Vuoskujoen yhtymäkohdan lähellä olevilla tonteilla. Jokien nimet on täällä vaihdellut paikkaansa. 1991 kartasa Ahvenjoki on se joka laskee kaakosta Appistunturien suunnalta. MML:n karttapaikalla 2014 1:16000 mittakaavaisessa Ahvenjoki laskee Karhujärven vierestä mutta 1:80000 mittakaavan kartassa tuo Karhujärven vierestä laskeva on Kynsileikkaamajoki. Ahvenjoki on taas muutama kilometri pohjoisempana Outasuivakon länsipuolella ja Vuoskujoki näyttäisi kääntyvän Appiksille ???
A. Vuoden 1991 topokartalla olevan jänkätontin laidalla. Näkyy vielä 2014 MML:n karttapaikalla. 7620040 / 3476830
B. Vuoden 2006 kartasta asti olen havainnut rakennuspaikan Karhujärven suunnalta laskevan joen itärannalla. 7620198 / 3476590
C. 2009 kartasta asti olen nähnyt kolmannen rakennuspaikan, edellisistä vajaan 1km pohjoiseen joen itäpuolella. 7620990 / 3477020.
A ja B ovat samalla tontilla joka näkyy jo 1968 topokartassa. Oletettavasti yksityisiä.

 

 

 

19.03.2016

031

Kynsileikkaama

Karttavirhe

Tupaa ei löydy

Karttamerkintä Kynsileikkaamapäitten pohjoisrinteellä. Tunturin keskeltä pohjoiseen suuntaavan puron itäpuolella n.150 purosta. Korkeuskäyrän 340m tuntumassa.
Topokartassa 1991 on selvä merkintä autiotuvasta.  Riekkokämpän tai Appislompolon tuvalla olleissa päiväkirjoissa oli vain yksi kysymys tuvan olemassaolosta. Päätin kuitenkin poiketa ja varmistaa asian. Paikanpäällä ei ollut kuin yksi ikivanha sammaloitunut nuotio pohja. Minkäänlaisia polkujakaan ei näkynyt vaikka kiertelin aika laajalti kartan merkinnän ympäristössä.  
Sattuipa silmiin Lemmenjoen Geologinen retkeilykartta 1:50 000 vuodelta 2002. Siinä olevassa pohjakartassa näkyy tämä kämppä ja teksti “Autiotupa”.
Harri Holma mainitsee nettisivujensa matkakertomuksessa etsineensä kämppää 25.7.1970. Jos tuolloin ei mitään merkkejä ole löytynyt niin ei kai sitten 30 vuotta myöhemminkään.
Tupa on tiettävästi suunniteltu tuolle paikalle mutta rakennettukin sitten toisaalle. Tupaa on vaeltajien kertomusten mukaan etsitty 1960-luvun lopulta asti. Aika hyvin kun haamukämppä voi esiintyä kartoissa yli 30 vuotta.
Koordinaatit suuntaa antavia.

 

7614920

3476710

02.04.2017

032

Kaskajärvi

Kämppä

Ei tiedossa

Kaskajärven länsirannalla. Ivalojoen kultalasta 15.5km länsiluoteeseen.
Hammastunturi-Saariselkä kartassa 1998 ja 1989 Lemmenjoki kartassa on merkitty rakennus Taimenjärven tuvan luoteispuolelle Kaskajärven rantaan. Merkintä puuttuu 1999 topokartasta.

 

7609080

3472920

30.03.2012

033

Taimenjärvi

Autiotupa

Huollettu

Taimenjoen latvoilla Kollumien länsipuolella. Alimmaisen Taimenjärven laskuojan suun itärannalla.
Metsähallituksen huoltama autiotupa. Rakennettu 1973.

7607610

3473990

14.08.2022

034

Kollumi

2 Porokämppää

Huollettu / Huonossa kunnossa

Kollumin pohjoispuolella Paleltumajoen itäpuolella. Noin 11,5km Kultalasta luoteeseen. Angalajärvestä 1,4km itään.
Kaksi kämppää harvapuisella rinteellä. Meneslatvalta siirretty tupa on lukittu porokämppä. Huonokuntoisempi on avoin mutta kelpaa hädin tuskin sääsuojaksi. Se on toiminut porojen vessana.

7610130

3478210

02.04.2017

035

Riekko-Oja
Riekkokämppä (Maunula, Aero)

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

3.5km Ylimmäisen Appislompolon itäpuolella ja noin 800m Riekkojoesta. Noin 1,3km Kantaselän huipulta pohjoiseen.
Pieni 2 hengen kämppä. Toivotaan pitkää ikää.

7613450

3481860

17.08.2021

036

Ylimmäinen Appislompolo (LaVu67)

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Ylimmäisen Appislompolon luoteispuolella mäen päällä noin 200m rannasta.
Hyvään kuntoon kunnostettu pikkuinen kämppä.

7613910

3485390

17.08.2021

037

Palopään poroerotuspaikka

Rakennusryhmä / Poroerotus

Käyttökunnossa

Appistunturien itäpuolella Palopään rinteillä. Huipun luoteispuolella.
Useampi kämppä kesäaidan tuntumassa. Vuoden 2011 MML:n karttapaikan mukaan n. viiden rakennuksen ryhmä aidan lounaispuolella ja saman verran rakennelmia hajallaan aidan pohjoispuolella.

7619300

3485600

10.01.2015

038

Kulvakkojärvi

Kämppä/sauna

Ei kelpaa yöpymiseen

Kulvakkojärven pohjoisrannalla niemen päällä.
MML: karttapaikan netikartassa erheellisesti kolme trakennusta. Paikalla vain tämä yksi huonokuntoinen ja päädystä sortunut.

7615180

3489680

12.03.2017

039

Vuorhavaaran erotuspaikka

Rakennusryhmä

Poissa käytöstä

Hammastunturin huipulta 1km pohjoiseen Kulvakkojoen itärannalla. n. 100m joesta.
Tämä kämppäkortti on niitä löytämättömiä kämppiä varten. Jo löydetyt kohteet on omalla numerollaan.
Katso kohteet: 040, 041, 042, 075, 076, 077, 088A, 088B, 089, 104, 105, 211, 212 ja 213.

 

 

05.03.2019

040

Paliskunnan kämppä “Hongan kämppä”

Porokämppä

Huollettu

Hammastunturin pohjoispuolella, Kulvakkojoen länsipuolella, Vuorhavaaran Poroerotusaidan kirnussa.
Rakennus onn siirretty tännen 1986-76. Aikaisempi paikka Kulvakkojoen itärannalla. Katso 077 Kulvakkojoki "Hongan kämppä".

7615370

3494450

03.03.2019

041

Aittajärven aitta

Kämppä

Raunio

Hammastunturin pohjoispuolella Aittajärven länsipuolella.
Pieni hirsirunkoinen matala maja (aitta) tuli vastaan yllättäin saavuttuani pohjoisesta Hammastunturille 1990.

 

 

03.03.2019

042

Hammastunturi tupa "Lapin palkisen kämppä"

Autiotupa

Huonossa kunnossa

Hammastunturin koillislaidalla. Muutama sata metriä Hammasojasta itään.
Kämppä ollut jo tuhoutumassa mutta talkoolaisten avulla nyt käyttökunnossa. "Hammastunturi ihmisten erämaa" kirjan mukaan tämä tupa on viereisen Vuorhavaaran erotukseen kuuluva "Lapin palkisen kämppä". Katso Vuorhavaaran erotuspaikka 039

7615070

3495320

27.12.2020

043

Tupuliselkä

Porokämppä

Hyvässä kunnossa

Vaskisjoen länteen suuntaavan sivujoen pohjoislaidalla. Tupuliselän lounaispuolella 3km Kehäpään huipulta itäkoilliseen.
Hirsinen lukittu "porokämppä" jossa myös sauna.

7606920

3491420

04.01.2009

044

Louhioja

Kulta kämppä / autiotupa

Hyvässä kunnossa

Ivalojoen etelälaidalla Louhiojan suulla. Ivalojoesta muutama sata metriä ylös poroaidan vierellä.
Matalan näköinen mutta sisältä kuitenkin seisomakorkuinen. Isot leveät laverit kuudelle hengelle. Mettähallitus huoltaa.

7604950

3501760

09.11.2018

045

Ritakoski

Kulta kämppä / autiotupa

Hyvässä kunnossa

Ivalojoen pohjoispuoli Ritakosken kohdalla.
Ritakosken kultala. Päärakennuksessa autio- ja varaustupa. Pihapiirissä aitta ja navetta.

7602250

3497260

20.03.2014

046

Mopen tupa

Kultakämppä / valvontatupa

Huollettu

Ivalojoen pohjoispuoli Ritakosken kohdalla.
Ritakosken kultalan (katso 045 Ritakoski) pihapiirissä lukittu valvontatupa.

7602190

3497200

21.10.2007

047

Ritakosken leimauskämppä
Punainen tupa

Tukkikämppä

Poistunut

Ivalojoen pohjoisrannalla vajaa kilometri Ritakosken kultakämppien länsipuolella.
Vanha metsätöitä varten tehty tupa. Kämppä on purettu, käyttökelpoiset hirret viety muualle loput poltettu.

7602380

3496440

19.03.2017

048

Sotajoensuu

Kulta kämppä / Autiotupa

Raunio

Sotajoen suun itäpuolella. Noin 1/2km Sotajoensuusta. Ylhäällä jokipenkalla.
Vanhemmissa topokartoissa merkintä autiotuvasta. Ei enään 1989 lemmenjoen kartassa eikä uudemmissa. Vanhan kultakämpän nurkkaan kyhätty pienempi kämppä kelpaa enään hädintuskin sääsuojaksi.

7602460

3493920

02.08.2008

049

Liljeqvistin kämppä

Kulta kämppä / autiotupa

Hyvässä kunnossa

Sotajoen alajuoksun itäpuolella rantapenkan päällä. Noin 500m Ivalojoesta.
Vanha ja vielä käytössä oleva kämppä ja on siksi mukana kaikilla 1:100 000 ja tarkemmilla kartoilla
Pieni kahden hengen kämppä. Kämppä on remontoitu vuodeksi 2007

7602200

3493380

15.10.2013

050

Kehäpään rinne

?

Raunio

1-2km Kultalasta pohjoiseen Kehäpäälle mentäessä.
Keskellä metsää muutaman hirren kehikko. En saanut tolkkua mikä oli tai mikä siitä olisi pitänyt tulla. Ei näyttänyt siltä että olisi koskaan ollut "asuttavassa kunnossa".

7603300

3487500

03.04.2006

051

Kultalan uusi autiotupa

Autiotupa / Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Kultalan itäpuolella sopivan etäisyyden päässä historiallisista rakennuksista.
Rakennuksessa vuokra- ja autiotupapuoli. Vanhoja rakennuksia kunoittaen ei ole käytetty pyöröhirttä. Uutuuttaan vaaleassa tuvassa kerrossängyt 8 hengelle.

7602470

3487230

06.05.2018

052

Kultalan 1970-luvun autiotupa

Autiotupa

Palanut

Kultalan päärakennuksesta sillallepäin noin 100m. Aivan rinteen reunalla.
Tyypillistä 1970 luvun metsähallituksen autiotupamallistoa.  Tupa paloi vuonna 1995.

7602450

3487030

06.05.2018

053

Ivalojoen Kultala

Kultakämppä

Huollettu

Ivalojoen pohjoisrannalla. Eipä tatä paikkaa voi oikein ilmoittaa suhteessa johonkin muuhun paikkaan. Kaikki muut paikat voi ilmoittaa etäisyydellä ja suunnalla Kultalasta.
Alueella alkuperäisiä: Kultala, sauna rannassa ja aitta kultalan vieressä. Leipomo, kellari ja Väentupa ovat entistetyt. Paikalla myös uusi autiotupa.

7602500

3487110

06.05.2017

054

Appisjoensuu

Asuttu / autio tila

Purettu

Ivalojoen pohjoisrannalla Appisjoensuun itäpuolella.
Paikalla on ollut asuttu tila mutta aivan varmoja rakennusten paikkoja en pikaisesti nähnyt.

7602980

3484960

07.11.2018

055

Ruikanmutka 1

Museoitu Kämppä

Huollettu ?

Ivalojoen länsirannalla noin 2km Saarnakönkään alapuolella. Vastapäätä Yrjönojaa. Ruikanmutkassa.
Vanha kultakämppien paikka.

7600140

3483680

01.08.2008

056A

Kyläjoki

Päivätupa

Huollettu

Ivalojoen ja Kyläjoen yhtymäkohdassa, jokien eteläpuolella.
Päivätupa auki vain kesäaikaan 1.6-30.9.. Elokuvan "Lapin kullan kimallus" filmausta varten rakennettu kämppä.

7595250

3481770

31.07.2008

056B

Lapin kullan kimallus

Lavasteita

Purettu

Ivalojoen länsirannalla noin 700m Kyläjoen suusta ylävirtaan.
Elokuva "Lapin kullan kimallus" (1999) toi Ivalojoen maisemiin tilapäisesti useita rakennuksia ja rakennusten lavasteita. Lavasteet purettiin elokuvan teon jälkeen. Tiettävästi vain Kyläjoen 056A kesäkäytössä oleva päivätupa on jätetty paikalleen.

 7595080

 3481220

25.08.2008

057

Lentokentänvaara uudet

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Kutturan kylästä länsilounaaseen n.4km. Inarijoen pohjoisrannalla Lentekentänvaaran lounaispuolella.
Rakennusryhmä löytyy kartoistani 1999 topokartasta alkaen. Rakennukset on erämaa-alueesta rajatuilla tonteilla eli ksityisiä. Ei havaintoa vanhemmissa kartoissa. Katso myös Lentokentänvaara vanha 058.

 

7590070

3474440

02.04.2017

058

Lentokentänvaara vanha

Kämppä

Ei tiedossa

Kutturan kylästä länsilounaaseen n.4km. Inarijoen pohjoisrannalla Lentekentänvaaran länsipuolella.
Merkintä “Kämppä” Topokartalla 1972 ja ulkoilukartalla Lemmenjoki 1989  ja vielä 1998 hammastunturi kartalla mutta puuttuu 1999 topokartasta.
Rakennus on merkitty jokivasitontista runsaat 300m ylävirtaan kumpareen päälle tai aivan jokivarteen. Ilmakuvassa 2017 ei näy mitään rakennuksen merkkiä ei edes pihakenttää joka olisi muodostunut pitkään paikalla olleen rakennuksen ympärille. Jokivarsitontti on kuitenkin ollut jo 1972 merkittynä karttaan. Kohteiden 057 ja 058 rakennuksia ei näy samassa kartassa joten pistää epäilyttämään jotta tuolla jokivarsitontilla näkyvä laaja pihakenttä olisikin ollut tämän kämpän oikea paikka.
Katso 057 Lentokentänvaara uusi.

 

7590520

3473940

02.04.2017

059

Litmuorvaara

Palovartio/
tutka-asema

Käyttökunnossa

Litmuorvaaran huipulla. 12,5km Kutturan kylältä länsiluoteeseen.
Mäellä on ollut palovartio. Litmuorvaaran päällä on nykyään tutka-asema.

7598680

3467560

10.09.2015

060

Luolaselkä

Porokämppä

Hyvässä kunnossa

Ivalon Matilta 11km kaakkoon noin 150m Sodankylän puolella. Vitikkoselän ja Luolikkoselän välisen jängän koillislaidalla.
Siisti, vanha hirsikämppä syrjässä vaeltajien reiteiltä.

7578710

3461440

30.12.2017

061

Kivioja Porokämppä

Porokämppä

Palanut / Rakennettu uusi.

Inarin ja Sodankylän kunnanrajalla Kutturasta 10km etelä-kaakkoon. Kivijoen lounaistrannalla. vaulonlammesta 2,2km länsiluoteeseen.
Vanha kämppä paloi 2002. Uusi rakennettu 2004

7582050

3482910

29.12.2017

062

Vuijeminkämppä

Porokämppä / Autiotupa

Siirretty toisaalle

800m kunnanrajasta Sodankylän puolella, Vaulonlammesta 2,2km itään. 7.5km Kutturantien eteläpuolella.
Paikalla ollut porokämppä siirrettiin Kiviojalle jo 1970-luvulla jossa se paloi 2002.

7581620

3487670

18.12.2018

063

Liljarova

Tukkikämppä

Poistunut

Liljarovan länsilaidalla n. 100m Sotajoesta. Sodankylän kunnanrajasta 800m pohjoiseen.
Vanha tukkikämpän paikka. WC vielä pystyssä. Itse tupa poistunut jo 1970-luvulla. Tuvan ja saunan paikat näkyvissä.

7584150

3501220

17.12.2017

064

Härkäselkä

Kultakämppä / Tukkikämppä / Museo

Siirretty / Hyvässä kunnossa

Kutturan tien pohjoispuolella noin 250m tiestä ja noin 700m itää kohdasta jossa tie ylittää Härkäseljänojan latvan. 4km itään kohdasta jossa Kutturantie ylittää Sotajoen.
Vanha kulta- tukkikämppä joka on nykyään siirrettynä Tankavaarassa ja toimii museona.

7589540

3502410

01.01.2018

065

Mobergin kultala

Kulta kämppä / autiotupa / vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Sotajoen sivupuron Moberginojan itärannalla noin 1,15km Sotajoelta ylävirtaan.
Vanha kultakämppä. Autiotupa/ vuokrakämppä johon tie pihalle.

7594130

3496960

03.08.2008

066

Hoikan niemi

Kämppä

Käyttökunnossa

Sotajoen varressa, sen itäpuolella rinteen päällä Hoikanniemen kohdalla. Noin 1,7km Pahaojan kultalasta kaakkoon. Pienen puron itäpuolella.
Kämpän merkintä 1972 topokartassa. Ei näy enään uusissa kartoissa tällä kohtaa. Paikalla on kultavaltauksen tukikohta jossa Pressu/levyrakenteinen maja. Valtaus rakennelmineen on voinut olla olemassa jo 1970-luvun kartan aikoihin. Lisäksi paikalla pressusauna ja iso kota.
Noin 200m etelämpänä on Metsähallituksen hirsinen vuokrakämppä joka ilmeisesti on ollut olemassa jo 1960-luvulla. Tuo kämppä ei näy 1972 tropokartalla ? Kyse on eri kohteesta.
Olettaisin topokartassa olevan merkintävirheen, eli rakennusmerkintä siinä osuu tämän valtauksen kohdalle vaikka on tarkoitettu vuokrakämppään (123).
Tässä paikkalla on kevytrakenteinen kultakämppä, mutta mukana kortistossa tuon 1972 kartan perusteella. Pikaisesti katsottuna paikalla ei näkynyt mitään vanhempaa ja järeämmin rakennetun kämpän jännettä tai paikkaa.

 

7594980

3495830

20.03.2016

067

Pahaoja

Kultakämppä / autiotupa / museokämppä

Hyvässä kunnossa

Sotajoen varrella noin 6,5km Ivalojoesta etelään vastapäätä lännestä laskevaa Pahaojaa.
Tunnettu vanha paikka joten on myös merkitty kaikkiin karttoihin. Autotien päässä siksi vilkasta. Kultalan polku lähtee täältä. Autiotuvan puoli ilmeisesti jatkaa avoimena. Vuokratupa muutetaan suljetuksi museokohteeksi loppuvuonna 2019.

7596040

3494450

09.09.2019

068

Selperinoja

Kultakämppä

Huonossa kunnossa

Palsinojan mutkaa 800m ennen kaakkoon suuntautuvan sivujoen Selperinojan varrella. Palsinojalta n.850m ylävirtaan. Joen koillispuolella.
Selperinojalla on kaivettu kultaa satakunta vuotta. Tämä rakennus ei visiinkään ole niin vanha mutta ikää on kuitenkin runsaasti. Pitkähkön omainen, matala hirsirakennus jossa erillinen eteinen. Yksityiskäytössä oleva kämppä.

7598200

3500440

03.08.2008

069

Raahenpirtti

Kultakämppä / Museokämppä

Huollettu

Palsitunturin lounaispuolella, Palsinojan koillisrannalla. noin 1,2km Palsinojan isosta mutkasta alavirtaan.
Vuokratupa muutetaan suljetuksi museokohteeksi loppuvuonna 2019.
Raahen Pirtti oli metsähallituksen vuokratupa. koko on 25m2 ja tilaa kuudelle.
Lapin kultamaat kirjassa on kuva Raahenpirtistä vuodelta 1902 eli vanhasta rakennuksesta on kyse. Kuvassa on useampia rakennuksia joista nykyinen Raahen Pirtti on ilmeisesti vain osa entistä päärakennusta. Pihapiirissä oleva puuvaja on entinen sauna.
Rakennus puuttuu jostain syystä uusilta kartoilta mutta sen paikka on laitettu retkikartta.fi palveluun. Sitä kautta koordinaatit saa riittävällä tarkkuudella.
"Alun perin raahelaisten merimiesten 1870-luvulla rakentama kultakämppä sijaitsee Ivalojoen eteläpuolella, Palsinojan rannalla keskellä kullanhuuhdonta-aluetta. Pihapiirissä ulkokäymälä ja liiteri. Autolla pääsee kesällä noin kilometrin päähän tuvasta.  Polku seurailee Palsinojaa alajuoksulle." (luontoon.fi 2019)
Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2010. Hammastunturin erämaa-alue. MH-tunnus: 5639

 

7600620

3499720

09.09.2019

070

Siliäselän kota

Turvekota

Raunio

Harrijoen latvoilla Tolosjoen ja Palsinojan välillä. Siliänselän lammelle koilliseen matkaa 600m.
Kolme rakennusta ja teksti Turvekota näkyy jo 1965 topokartalla. Kota tarjosi suojaa Palsilta sateessa ja tuulessa rämmityn päivän päätteksi. 2004 Poikkesin katsomaan kotaa mutta se oli jo puoliksi romahtanut.

7597670

3505380

19.03.2017

071

Aitatievan kota

?

Ei juuri erotu maastosta

Harrijoen latvoilla Toolosjoen ja Palsinojan välillä Aitatievalla olevan poroerotuspaikan kirnun kaakkoispuolella 50m aidalta. Siliänselän lammille koilliseen matkaa n.1,5km .
Rakennuksen merkintä vuoden 1965 topokartassa. Näkyy vielä 1998 Hammastunturi kartassa vaikka on varmasti ollut tuolloin jo maantasalla. Paikalla vain maan tasalla olevia lahonneita koivuja.

7597070

3504860

06.05.2017

072

Kuivakurun pesulaitos

Kämppä

Raunio

Tolosjoen itäisellä rantatöyräällä Kuivakurunojansuun kohdilla.
Hirsikämpän rauniot. 1-4 alinta hirsikertaa jäljellä. Vieressä ollut Kuivakurun pesulaitos useine rakennuksineen. Lähettyvillä uudempia kultavaltausten yksityiskämppiä.

7589610

3512810

03.09.2022

073

Appisjärven kammi

Kammi

Raunio

Appisjärven pohjoispäässä. Luoteesta laskevan puron suussa.
Ei havaintoja kartoissa. Kammin olemassaolo perustuu Netistä löydettyyn matkakertomukseen vuodelta 1970.

7616660

3486070

07.11.2018

074

Alempi Paksupetäjäjärvi

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Alempi Paksupetäjäjärvi.
Uudehko yksityinen ja lukittu tupa. Sopii huonosti tähän luetteloon mutta täyttää ehdon että on rakennettu tiettömän taipaleen taakse. Hirsinen tyyppitalo. Koko Alempi Paksupetäjäjärvi on rajattu omaksi tontiksi ja kartassa teksti "kirkonkylä". Ei ole merkintöjä minun paperikartoissa (tuorein 2004). Rakennus näkyy MML:n karttapaikalla 2009.
MML:n karttapaikalla 2017 näkyy järveä ympäröivä tontti jaetun osiin ja toinen rakennuspaikka 150m edellisestä luoteeseen.

 

 

 

 

 

 

05.03.2017

075

Hammasojan kammi "Erkki Nikulan kammi"

Turvekammi

Raunio

Aittajärveen etelästä laskevan Hammasojan länsipuolella jängän laidalla, 300-400m Aittajärvestä ja saman verran Hammastunturin autiotuvasta 042
Suorakaiteen muotoinen turvekammi. Päätyjen runko pystyssä muuten romahtanut. Ei merkintöjä kartoissa.

7615430

3495330

03.03.2019

076

Vuorhavaara itäinen "Niilo Westin kämppä"

Porokämppä

Ei juuri erotu maastosta

Aittajärven rannalta noin 800m länteen. ja Vuorhavaaran poroaidan kirnulta n.500m pohjoiseen. Pienen kosteikon pohjoispäässä.
Tällä kohdin ollut kämppä on siirretty tai purettu aikaa sitten. Yksi Vuorhavaaran erotuspaikan kämpistä.

7615900

3494500

03.03.2019

077

Kulvakkojoki "Hongan kämppä"

Porokämppä

Ei juuri erotu maastosta

Hammastunturin pohjoislaidalla kulvakkojoen kaakkoisrannan päällä jokitörmällä. Poroaidan kirnun kohdilla.
Vuoden 1968 topokartassa oleva autiotuvan merkintä sopii sijainniltaan tälle kämpän paikalle. Siirretty Vuorhavaaran erotusaidan kirnuun 1986-87. Katso 040 Paliskunnan kämppä.

7615330

3494620

03.03.2019

078

Kuollutkalajärvi

Tukkikämppä

Ei juuri erotu maastosta

Kuollutkalajärven keskivaiheilla järven luoteisrannalla ja Kuollutkalavaaran huippujen välisessä satulassa. Noin 2,5km Kaitamojärven itäpäästä 2,4km kaakkoon.   
Topokartassa 1968 on kahden rakennuksen raunio merkintä. Muilla kartoillani ei ole merkintöjä.  Paikanpäällä on kaksi rakennuspaikkaa. Täysin sammaleen ja varvikon peitossa hirsiä jotka on aseteltu neliön muotoisen alueen laidoille. Aivan kuin rakentaminen olisi jäänyt kesken.

7631310

3502370

14.08.2014

079

Löfgrenin kämppä

Kulta kämppä

Raunio

Sotajoen itärannalla Pahaojan tuvalta hieman vajaa 2km pohjoiseen.
Vanha kultakämppä. Suuren kivikoksi kaivetun rantapenkan laidalla. Yksi seinä kokonaan kadonnut muuten seinät katon korkeudelle jäljellä. Ei näy kartoissani.

7597830

3494130

31.05.2019

080

Ruoppaaja 1

Kulta kämppä

Raunio

Liljeqvistin ruoppaajasta noin 200m alavirtaan Ivalojoen etelärannalla Ritakoskella.
Ei merkintöjä kartoissa. Kooltaan 5x5m. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoilla.

7602200

3496470

26.11.2012

081

Ruoppaaja 2

Kulta kämppä

Ei juuri erotu maastosta

Liljeqvistin ruoppaajasta noin 400m alavirtaan Ivalojoen etelärannalla Ritakoskella.
Eipä ole juuri mitään jäljellä. Alimman hirsikehikon mukaan koko 5x8m. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoilla.

7602090

3496650

24.03.2006

082

Iso-Palsin mutka

Porokämppä

Hyvässä kunnossa

Ivalojoen etelärannalla Palsinojan suulta hieman yli 1km koilliseen. Joessa olevan ison niemen länsilaidalla, ei aivan rantatöyräällä. Iso Palsilta luoteeseen.
Pieni tehdashirsinen kämppä valmistunut elokuussa 2005.

7603450

3498890

30.10.2007

083

Iso-Palsin juuri

?

Ei juuri erotu maastosta

Ivalojoen etelärannan korkealla töyräällä Iso-Palsin pohjoispuolella. Luoteeseen työntyvän ison niemen itäpuolella.
Sattumalta löytynyt raunio. Töyrään reunalla kulkevaa polkua pystyy kulkemaan ohi tätä rauniota näkemättä. Ei merkintöjä kartoilla. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoilla.

7603910

3499870

24.03.2006

084

Juurakkomaan kämppä

Porokämppä

Huollettu

Hirvas-Niilan Aitavaaran länsipuolella olevan poroerotuspaikan (Jyyrakkomaan aita) lähes keskellä. Harriselältä Kutturan tieltä 8km pohjoiseen.
Kohde esiintyy uudemmissa kartoissa 1980-luvun lopun topokartasta alkaen. Paikalla on hirsi- ja lautatuvat.

7595530

3505880

02.09.2014

085

Pikku-Harrijoki kota

Taukotupa

Huollettu

Pikku-Harrijoen mutkassa Harrimoroston itäpuolella. Tolosjoelta 2km länteen.
Lipsutaan linjasta ja otetaan mukaan vaikka ei ole yöpymistarkoitukseen rakennettu ja viereen tulee metsätie. Paikalla on paivätupa "tulistelutupa". Missään ei erikseen ole sanottu onko vanha lautakota purettu, mutta oletan niin.

7592190

3511790

01.09.2014

086

Pikku-Harrijoki kämppä

?

Raunio

Pikku-Harrijoen mutkassa Harrimoroston itäpuolella. Tolosjoelta 2km länteen.
Rauniota en osannut odottaa 2004 kun paikalle osuin. Mitään merkintöjä ei kartoissa ole näkynyt eikä vuoden 1990 reissultakaan mitään muistikuvia. Paikalla on noin 2,5 m suuntaansa olevan hirsituvan jäänteet.

7592100

3511760

03.09.2014

087

Nulkkamukan kotapohja

Kota

Raunio

Ivalojokivarressa sen etelärannalla Lihrin muistomerkiltä hieman lounaaseen.
Isohkon kodan pohjalaudat rantatöyräällä. Ei merkintöjä kartoissa.

7604730

3501180

12.02.2009

088A

Vuorhavaaran kota A

Kota

Raunio

Vuorhavaaran erotusaidalta noin 700m luoteeseen Vuorhavaaran rinteellä.
Pystyyn nostetuista riusta ja pölkyistä kyhätty pienehkö ovellinen kota. Kohdetta ei näy kartalla. Koordinaatit likiarvoja.

7615900

3494000

03.03.2019

088B

Vuorhavaaran kota B

Kota

Raunio

Vuorhavaaran erotusaidalta noin 850m luoteeseen Vuorhavaaran rinteellä.
Kohdetta ei näy kartalla. Valokuvan mukaan kasa maahan kaatuneita riukuja. Todennäköisesti kota. Koordinaatit likiarvoja.

7616050

3494000

03.03.2019

089

Vuorhavaaran ylempi

Autiotupa

Raunio

Vuorhavaaran erotusaidalta noin 700m luoteeseen Vuorhavaaran rinteellä.
Hirsiseinät vielä pystyssä mutta osa katosta romahtanut.

7615970

3494110

03.03.2019

090

Koijerijärvi

Autiotupa

Poistunut / siirretty

Koierijärven (Koijerijärvi) kaakkoispuolella noin 100m rannasta. 2,2km Tolosjoesta itään ja noin 10km Saariselän turistikylästä luoteeseen.
Pieni hirsinen autiotupa järven itärannan maastossa. Rakennus palveli autiotupana vuoteen 1990 jolloin sen hirsikehikko siirrettiin järven pohjoisrannalle, siellä olevan kämpän saunaksi.

7602250

3512390

10.01.2015

091

Unto Koivulan kammi

Turvekammi

Raunio

"Hammastunturi ihmisten erämaa" kirjassa kuva kullankaivaja Unto Koivulan kammista. Kuvatekstin mukaan kammi on "Kollumeilla".
Kammin sijainnista en ole löytänyt muuta vihjettä.
Topokartassa 1991 löytyy rakennuksen neliö Kollumien pohjoispuolelta Kultalasta noin 12km luoteeseen Paleltumajoen varrelta. Kartan merkintä on todennäköisesti Meneslatvan siirretty vanha tupa. Katso Kollumi 034. Mutta tuskin kyseessä on Unto Koivulan kammi.

 

 

 

09.11.2018

092

Jakojärvensuu

?

Ei tiedossa

Jakojärven länsirannalla Kirakkajoen laskukohdalla olevan kapean lahden suun kohdilla noin 100m rannasta.
Raunion merkintä 1968 topokartassa. Ei merkintöjä muissa kartoissani. liittynee 1930-luvun hakkuisiin.

 

7625370

3504980

20.03.2016

093

Ässäjärvi

Kammi

Huonossa kunnossa

Tunturisuivakon itäpuolella ja Ässäjärven pohjoispuolella olevalla kumpareella. Noin 450m Ässäjärvestä pohjoiseen ja 150 sen laskuojasta itään.
Nettivinkkien perusteella esille tullut kohde Ässäjärven pohjoispuolella. Löytyy MML:uudemmalta karttapaikalta.

 

7625640

3484640

20.03.2016

094

Ivalonjoki huoltotupa

Huoltotupa

Hyvässä kunnossa

Ivalojoen eteläpuolella, vastapäätä Appisjoensuuta kumpareen takana. Noin 200m Ivalojoesta.
Uudehko hirsinen kämppä. Lukittu. Kuistin portaiden päällä kyltti jossa lukee "IVALONJOKI HUOLTOTUPA".

7602600

3484770

31.07.2008

095

Sotajoensuun puuvaja

Puuvaja

Hyvässä kunnossa

Sotajoen itärannalla ja Ivalojoen etelärannalla aivan jokien yhtymäkohdassa.
Taas tällainen kohde jonka jo kerran hylkäsin tupaluettelosta. Ei ole majoittumiseen tarkoitettu rakennus mutta.... MML:n karttapaikalla on kuitenkin rakennuksen merkintä. Puuvaja on uusittu vuosien 2004 ja 2008 välillä. Nyt se on komeista hirsistä.

7602540

3493500

01.08.2008

096

Pikuvuomajärvi

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Pikkuvuomajärven etelärannalla noin 150m järveen lännestä laskevan puron suusta. Palopään poroerotuspaikalta 1km pohjoiseen.
Kelohirsinen penehkö vuokramökki Pikkuvuomajärven rannalla. Katso myös 037 Palopään poroerotuspaikka.

7620180

3485900

01.04.2011

097

Papinhamina

Autiotupa

Tuhoutunut ?

Sotajoen itärannalla aivan Kutturantien pohjoispuolella.
Tupa löytyy 1965 Autoilijan tiekartasta aina 2000-GT karttaan. Ei näy enään MML:n karttapaikalla eikä muutakaan "tuoretta" mainintaa tuvasta joten oletan tuvan tuhoutuneeksi tai puretuksi.
Raimo O Kojon retkeilyopaassaan 1977 "Paikkaa, jossa Kutturan tie ylittää joen, kutsutaan Papinhaminaksi. Entisistä ajoista on kertomassa harmaa tupapahanen jokitörmällä. Jonkinlaisen suojan Papinhaminan autiotupa tarjoaa...".

 

7589720

3498640

31.12.2008

098

Härkäporo

Kämppä

Ei tiedossa

Kutturantieltä Sotajon vartta noin 2km alavirtaan, joen länsirannalla. Rautuojan suusta noin 600m ylävirtaan..
Raimo O Kojon retkeilyopaassaan 1977 "Jonkinlaisen suojan Papinhaminan autiotupa tarjoaa, mutta viihtyisämpi on siitä kahden kilometrin päässä läntisellä jokitörmällä piilossa kyyhöttävä Härkäporo, Hirvas-Niilan sota-aikana salaa rakentama kämppä."
Jää hiukan epäselväksi mihin suuntaa 2km päässä. Oletettavasti Sotajokivarressa koska sen kämppiä käsiteltiin mutta ylä vai alavirtaan. Vanhemmista kartoissa en merkitöjä ole nähnyt. Uudemmissa kartoissa on noin 1,5km alavirtaan joen länsirannalla rakennuksen merkintä (kaksikin eri kohdissa eri kartoissa) mutta ko. kämpälle johtaa tie. Nämä kuitenkin uudempia kultakämppiä. ?
Autiotuvat kirjanen vuodelta 1958 mainitsee joen länsirannalla olevan talvikäyttöisen hirsimajan olevan hyvässä kunnossa, lämmityslaite ja tilaa 3-4 henkilölle.
Toisen tiedon mukaan Pieni Hirsirakenteinen piilopirtti jokitörmassa. Kunto ollut kohtalainen 1970-luvulla.
Ei tietoa myöhemmistä vaiheista.
Ei esiinny kartoilla. Koordinaatit vain suuntaa antavia.

 

 7591440

 3496660

18.03.2017

099

Kellotapuli

Kämppä

Raunio

Kellostapulinojan suupuolen pohjoispuolella. Pitkän tasaisen rantaterassin eteläpäässä olevien kaivausten keskellä. Vuijeminhaaran joesta noin 100m länteen.
Kellotapulin kömmänä eli Puolakan kivikämppä. Paikalta löytyy kaivauksien kivikasojen keskeltä runsas puolikas kivikämpästä.

7593290

3494120

03.08.2008

100

Kultalan kammi

Turvekammi

Huonossa kunnossa

Ivalojoen Kultalan tienoilla. "Ylempänä rinteessä jossain nykyisen autio-/varaustuvan paikkeilla, ehkä hieman alavirran suuntaan."
Kiven kyljessä oleva matala kömmänä jossa kuitenkin pieni tulisija.
Ei merkintöjä kartoissa. Kiitos kuvasta ja tiedoista OS

 

 

19.10.2007

101

Korkiamorosto

Haamukämppä

Tupaa ei löydy

Korkiamoroston koillisrinteellä noin korkeudella 355. Noin 360m Mutalammen pohjoispäästä luoteeseen.
Musta piste, eli rakennukartoissaksen merkintä joissakin. Ei löydy paikanpäältä.

7619380

3488110

10.01.2015

102

Sotajoensuun kammi

Kammi

Huoltamaton

Sotajoen itärannalla ja Ivalojoen etelärannalla jokien yhtymäkohdassa.
Katettu maakuoppa tai rinteeseen kaivettu laavun ja kammin yhdistelmä. Kohtuullisen uusi ja oletettavasti kultavaltaukseen kuuluva asumus.

7602520

3493490

01.08.2008

103

Louhiojan rauniot

?

Raunio

Louhiojan autiotuvalta poroaitaa lännen suuntaan 200-300 m. Aidan ja Ivalojoen välillä ylhäällä jokipenkan päällä. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei näy kartoilla.
Noin 4 metriä kanttiinsa oleva hirsikehikko. Nurkissa vielä useita hirsiä päällekkäin. Oletettavasti kulta-ajan kämppiä.

7604860

3501540

15.09.2007

104

Kulvakkojoen lautamökki "Kauko Lehtolan kämppä"

Autiotupa / Porokämppä

Ei kelpaa yöpymiseen

Kulvakkojoen itäpuolella 250m ja n. 600m Aittajärveltä lounaaseen. Pienen, ajoittain kuivan, lammen koillispuolella 100m.
Lautavuorattu matala kämppä jota ei löydy kartoilta. Käyttökelvoton.

7615370

3494880

03.03.2019

105

Kulvakkojoen kota "Ville Nivangon kota"

Kota

Ei kelpaa yöpymiseen

Noin 70m Kulpakkojoesta itään ja joen länsipuolella olevan erotusaidan keskellä olevasta Paliskunnan kämpästä n. 250m etelään.
Ei näy kartoilla. Neliskanttinen lautakota josta ei enään ole kunnolla edes sääsuojaksi.

7615160

3494450

03.03.2019

106

Sotajokivarsi 2

Kultakämppä

Raunio

Sotajoen länsirannalla Halvarinniemen eteläpuolella.
Takan kivikasa ja alimmat lahonneet hirret löydettävissä. Vajaa puoli kilometriä Sotajoenvarsi 1 pohjoispuolella, joen länsirannalla. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoissa.

7598100

3494220

02.08.2008

107

Lemströmin rauniot

?

Raunio

Kehäpään eteläpuolisen sivuhuipun laella.
Selim Lemström tutki revontulia Kehäpäällä vuosien 1882-1883 aikana. Jäljellä joitakin hirren jäänteitä ja nurkkasalvosten kappaleita.

7604450

3488530

04.10.2007

108

Vaulo

Autiotupa

Ei juuri erotu maastosta

Inarin ja Sodankylän kunnanrajalta etelään noin 2,5km olevan Vaulonlammen rantamilla "Rovasen maantien" varrella. Noin 12,5km Kutturasta eteläkaakkoon.
Vanha Rovasen maantien varrella ollut autiotupa. Jäljellä vain kumpare.

7579870

3482480

18.12.2018

109

Jänkäjärvenperä

Kammi

Raunio

Jänkäjärven koillispään pohjoislaidalla. Järven koilliskärjestä 400m länteen Jänkäjärvenpäältä laskevan kivikkoisen puron itälaidalla, rannala.
Kammi. Rakentaja Kiril Ananin. Käytetty kalastustukikohtana vielä 1980-luvulla. (KA 2009)

7634750

3505860

21.03.2020

111

Katajaoja

?

Raunio

Tolosjoen sivujoen Katajaojan latvoilla, puron ja metsätien välissä, Harrihaaranmoroston kupeessa. 4,3km Kutturantieltä Tolosjoen sillan kohdilta pohjoisluoteeseen.
Rakennuksen merkintä 1986 Koilliskaira kartalla. Paikalla betoninen tulisijan pohja ja runsaasti tiilenkappaleita. Muutama hirsikin on jäljellä.

7590140

3510340

16.04.2014

118

Iisamenoja

Kultakämppä

Raunio

Iisalmenojansuusta reilu 300m länteen. Ivalojoen rannasta noin 100m. Noin 1,6km Sotajoensuulta itään.
Raunio mainitaan Lapin kultamaat kirjassa 1983. Pieni hirsikämppä keskellä tasaista jokiterassia.

7602440

3495030

02.08.2008

119

Suupankki itäinen

?

Raunio

Sotajoen itäpuolella rantapenkan päällä. Noin 250m Sotajoen suusta kaakkoon rinteen päällä kivikon eteläpuolella puiden seassa.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoilla. Tulisijan (uuni/kiuas) kivikasa. Maassa ei näkynyt rakentamisen jälkiä, neliön mallista maa-alaa tai hirsiä. Pelkkä kivikeko.

7602450

3493690

02.08.2008

121

Suupankki läntinen

Kultakämppä

Ei juuri erotu maastosta

Sotajoensuun itäpuolella rantapenkan yläreunalla. Runsaat 200m Sotajoesta itään.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoilla. Keskellä kaivettua kivipeltoa, kuoppien ja kekojen välissä. Paikalta löytyy/on havaittavissa rakennuksen paikka. Alin hirsikerta on lahonneena maassa.

7602510

3493690

02.08.2008
122 Pahakurunsuu Tukkikämppä Raunio Syväjärveltä vajaa 800m länsilounaaseen. Kirakkajoen isosta mutkasta 1km länteen Pahakurusta laskevan puron pohjoispuolella metsäisessä niemessä.
Ilmeisen tukkikämppä kohteen jäänteet. Kolmen rakennuksen paikka. Maassa  vain alimmat hirret täysin lahonneena.

7624970 3499390

23.01.2016

123

Sotajoki vuokrakämppä

Vuokrakämppä

Huollettu

Sotajoen varressa, sen itärannan rinteen päällä Hoikanniemen itäpuolella. Moberginojansuusta 100m pohjoiseen.
Kämpällä on monipolvinen historia. Pitkään se oli metsähallituksen vuokrakämppä ja välillä suljettu museokämppä. Vuokrakäytössä jälleen 2021.

7594780

3495930

17.05.2021

124

Paskaoja-Vuijemi

Kultakämppä

Ei juuri erotu maastosta

Sotajoen sivujoen Vuijeminhaaran ja sen sivupuron Paskaojan yhtymäkohdassa. Pahaojan kämpältä 1,7km etelään. Vuijemin itäpuolella ja Paskaojan pohjoispuolella.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoilla. Paikalla vanhan kultakämpän jäänteet. Kivijalka hahmotettavissa 3,5mx5,5m, Iso uuni 1,5mx1,5m.

7594420

3494920

03.08.2008

127

Matinkiviniemi

Kultakämppä

Ei tiedossa

Sotajoen itärannalla Hoikanniemen kaakkoispuolella mobeerginojansuusta noin 450m etelään
Raunion merkintä Lapin kultamaat kirjan kartassa 1983. Kartta on epätarkka. sivu 49. Paikalta löytyy rakennuksen merkintä MML:n karttapaikka 2008. Ei havaintoa varhaisemmissa kartoissa. Niemellä kaivetaan laajamittaisesti konevoimin joten vanhojen raunioiden löytyminen on epätodennäköistä.


7594220

3495860

20.03.2016
128
129

Vuijeminniemi 2

Kultakämppä

Raunio

Vuieminhaaran itärannalla, niemekkeessä, Kellostapulinojan suusta n.2,2km etelään.
Raunion merkintä Lapin kultamaat kirjan kartassa 1983. Kartta on epätarkka. sivu 49. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny topokartassa. "Sisämutkassa parit rauniot, hirsiä, uunin pohjia" (PI 2009)


7591100

3493950

20.03.2016
130
131
132

Köysivaara

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Kutturan tien eteläpuolella lähes tiessä kiinni 11km Kutturasta itään.
Vuokrakäytössä oleva entinen savottakämppä.

7589160

3489140

30.12.2017

133

Viktorinpalo

Turvekammi

Huonossa kunnossa

Kyläjoensuuta vastapäätä Ivalojoen länsirannalla.
Viktor Koivulan asumukset. Huonossa kunnossa oleva turvekammi ja luhistunut suna.

7595440

3481740

16.06.2018
134 Kemi-yhtiön kämppä Kultakämppä Poistunut Kyläjoensuusta 100m alavirtaan, Ivalojoen länsirannalla.
Paikalla on ollut joitakin rakennuksia. Kemi-yhtiön 1800-luvun lopun kaivuutöistä on jäljellä kivikasoja mutta rakennuksista tuskin mitään muuta kuin rakennusten paikka ja/tai tulisijojen perustuksia.

7595580 3481790

16.06.2018

135A

Porttikallio eteläinen

?

Ei tiedossa

Ivalojoen länsirannalla Porttikallion lounaispuolella.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2008. Vastarannalta näkyi vain rantaan tulevia polkuja. Hyvin on kämppä puiden takana piilossa tai puuttuu kokonaan.
Porttikallion toisella puolella noin 350m koilliseen on joku parakkimainen rakennus ylempänä rinteellä ja näkyy joelle. Siitä ei ole karttamerkintää. Katso 135B Porttikallio pohjoinen


7594170

3480590

30.07.2008

135B

Porttikallio pohjoinen

Kämppä

Ei tiedossa

Ivalojoen länsirannalla Porttikallion Pohjoisrinteellä.
Porttikallion pohjois puolen rinteellä on joku parakkimainen rakennus joka näkyy joelle
Katso 135A Porttikallio eteläinen

7594450

3480770

30.07.2008

141

Heikkisen kämppä

Kultakämppä

Raunio

Ivalojoen itärannalla Surmakönkään yläpuolella Yrjönsuvantoon idästä laskevan puron pohjoispuolella. Kämpän ja Ivalojoen väliin jää kosteikko. Noin 20m purosta koilliseen.
Koordinaatit paikkallakäynnin mukaan mutta likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoissa eikä mukana ollut GPS paikanninta. Pienen hirsikämpän jäänteet. Tulisijassa muutama kivikerros päälekkäin samoin hirsien osalla.

7599380

3482710

01.06.2019

144

Saarikorva

?

Poistunut

Ivalojoen itärannalla Ruikanmutkasta n.700m alajuoksuun. Saarikorvan kohdalla olevasta Ivalojoen saaresta 140m etelään.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2008. Ei havaintoa varhaisemmissa kartoissa. Siinä kohdin oli kallioiden välisessä painanteessa leiripaikka. Pikkuisen sivummalla oli myös rakennuksen pohjan paikka ja sinne johti laattakivistä tehty polku. Ei hirsirakenteiden jäänteitä.

7600820

3483470

31.07.2008

145

Anellinkorvan kämppä

Kultakämppä

Raunio

Ivalojoen itärannalla Ruikanmutkasta n.1100m alajuoksuun. Ruikanojalta n.200n ylävirtaan. Aivan jokivarren aukean laidassa.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoissa. Tulisijan kivikasa ja muutama sammaleen peittämä hirsi. Hiukan taaempana noin 1m korkuinen neliön mallinen kivikehä.

7601220

3483520

31.07.2008

149

Korhosenkoski

?

Raunio

Ivalojoen etelärannalla Korhosenkosken kohdalla. Kivikehä liki Korhosenojaa vastapäätä.
Koordinaatit hyvin karkeita likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoissa enkä maastossa pistänyt paikkaa tarkalleen muistiin. Korhosenkosken etelärannalla pitäisi tiettävästi olla pajan kivijalka. Tämä saattaisi olla se.

7602700

3485780

26.11.2012

150

Kultalan kapakka

Kämppä

Tuhoutunut

Ivalojoen kultalan itäpuolella oleva alue.
Onpa hankala kohde. Vuodelta 1874 olevassa kartassa kuuden rakennuksen merkinnät Kultalan päärakennuksesta 100-200m itäkaakkoon. luontoon.fi sivuston mukaan kapakka olisi ollut noin 100m itään kultalan päärakennuksesta. Samaa paikkaa olen nähnyt tarjottavan kapakan paikaksi mm. Kultalassa olevan opastaulun kartassa. Toisaalta Seppo J. Partanen ei kirjassaan "Kullan ja luonnon kutsu" vuodelta 1990 mainitse kapakan tarkkaa paikkaa vain tyyliin "Kiven heiton päässä". Kapakka siis todennäköisesti oli tuo kartalla kultalaa lähinnä ollut rakennus. Nykyinen autiotupa olisi tasan puolivälissä kapakan ja kultalan välillä.
Kun etsin kapakkaa niin kiersin autiotuvan itäpuolta useaan kertaan eri korkeuksilta. Polunvartta, purovartta, kaivauksia pitkin ym. Mitään rakennuspohjaa en oletetulta paikalta löytänyt. Kapakka on siis poistunut perustuksia myöten tai minä olen ... Autiotuvalta itään johtavalla polulla on yksi kohta jossa kivet ei ole "luonnollisessa" järjestyksessä. Tuo kohta on liki sopivalla etäisyydellä. Paikasta en kuitenkaan saanut hahmotettua rakennuspohjaa edes hyvällä tahdolla ja runsaalla mielikuvituksella.
Noin 200m Kultalasta itään löytyi ainoa rakennukseksi kelpaava raunio. Katso 171 Paavonkallio. Iso kivikasa, sen molemmin puolin hiukan tasaista ja pari lahonnutta hirttä maassa sammaleen seassa. Rakennus on ollut aivan jyrkän penkan reunalla. Se olisi vuoden 1874 kartassa aivan polun laidassa sen eteläpuolella oleva rakennus. Kultalan opastaululla oli valokuva jossa näkyvä rakennus sopisi olemaan tämä raunio. Etäisyys Kultalaan ja muutenkin paikka mielestäni täsmää.
En siis ilmeisesti löytänyt kapakkaa vaan siitä itään sijainneen valtauksen rakennuksen.


7602480

3487240

20.03.2016

151

Kultalankoski

Kultakämppä

Ei tiedossa

Ivalojoen etelärannalla kultalasta n.350m kaakkoon.
Rakennuksen merkintä vuoden 1874 kartassa (Ivalojoen Kultalat kirja sivu 34).
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny uusissa kartoissa.
Näkyy Kultalan asemakaavakartassa vuodelta 1874. Joessa olevista kolmesta isosta kivestä kahden läntisimmän välistä suoraan eteään, vaalea neliö. Mokasin pahasti kun ei ollut tätä karttaa mukana (Kameran muistikortille olisi voinut kartan kätevästi kuvata ja katsoa sitten kamerasta). Muistin paikanpäällä, että kämppä olisi ollut aivan rannassa ja hiukan ylempänä. Rantakivet on kuitenkin siinä niin alhaalla, että jäät olisi vieneet kaiken rakentamisen joka sinne olisi tehty. Otin kuvan rannasta kiipeämällä pikkuselle kumpareelle. Taisin sitten seistä sillä kumpareella jossa kartan mukaan rakennus on ollut. En katsellut jalkoihini vaan jatkoin matkaa. Ilman tuota karttaa ei kannata etsiä tätä kohdetta. Siis tarkastettava uudestaan joskus.


7602240

3487350

20.03.2016

154

Rovaniemen-köngäs

Kultakämppä

Ei juuri erotu maastosta

Ivalojoen eteläpuolella. Pataojan suusta noin 250m ylävirtaan. Rannan tuntumassa.
"Tehdaspiirit 1870 Kultalasta alavirtaan" Kartassa näkyy kolmen rakennuksen merkinnät Rovaniemenkosken (Rovaniemenköngäs) keskivaiheilla Ivalojoen etelärannalla. Tämä saattaisi olla kyseinen paikka. Koordinaatit likiarvoja koska kohteet ei näy topokartoissa. Rakennuksen jäänteet (todennäiköinen rakennus). Iso tulisijan kivikasa nurkassa. Rakennus noin 5m leveä pituus 5-7 metriä. Rantaan n. 15m.

7601520

3489640

01.08.2008

155

Björklundinoja (Pataojansuu)

Kultakämppä

Ei juuri erotu maastosta

Ivalojoen eteläpuolella. Björklundinojan eli Pataojan suun itäpuolella.
"Tehdaspiirit 1870 Kultalasta alavirtaan" Kartassa näkyy kahden rakennuksen merkinnät Pataojan suussa sen itärannalla. Koordinaatit karkeita likiarvoja koska kohteet ei näy topokartoissa. Kämppiä on ollut mahdollisesti myös Pataojan länsirannalla.
Paikalla oli kullanhuuhtoja (2008) ja hänen apumies. Kysäisin vanhan kämpän paikkaa ja minulle näytettiin tasainen alue jossa vanhoja tulisijanpohjia. Onhan se kämppä tuossakin voinut olla.

7601470

3489960

01.08.2008

163

Ahokkaan kämppä

Kämppä

Purettu

Sotajoen varressa, Vuieminhaaran suulla.
Pahaojan kämpän entinen sijaintipaikka. Katso Pahaoja 067. Purettu 1920-luvulla ja uitettu Pahaojalle jossa nykyisen pahaojan kämpän joenpuoleisena osana.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoissa. Kämpän sijainnista vain tieto "Vuijeminhaaran suussa". Lapin kultamaat kirja S.Partanen 1983 mukaan "... Nykyinen pääkämppä on tehty kahdesta osasta. Joenpuoleisen osan Kivekäs uitti Vuijeminhaaransuulta, missä vielä on jäljellä Ahokkaan kämpän savupiipun rauniot..."
Paikalla on kaivettu kultaa pitkään ja kaivetaan yhä. Mahdollista rauniota on vaikea etsiä kun ei ole tietoa edes siitä millä puolella jokea se on sijainnut. Kävelin rannalla ja rinteessä näkemättä rakennusjäänteisi sopivia merkkejä.


7595180

3495000

20.03.2016

165

Sotajoenvarsi 3

Kultakämppiä

Raunio

Sotajoen itäpuolella olevan sivupuron kohdilla. Rantapenkan päällä noin 150m pohjoiseen rannalla olevan korkean kalliokukkulan päältä. Noin 1km Halvarinniemeltä pohjoiseen.
Rauniot mainitaan Lapin kultamaat kirjassa 1983. Kirjassa on pieni, epätarkka kartta.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei näy topokartoissa. Paikalla isohkon kaksihuoneisen rakennuksen perustuksia ja sammaleen peittämiä hirsiä. Hieman pohjoisempana (30-40m) toinen rakennus (tulisija 3). Sen koko on ollut noin 4x4m (läpilahoja hirsiä hahmoitettavissa sammaleen alla). paikalla oli vielä yksi tulisija (tulisija 2) joka sijaitsi edellisten välillä.

7599260

3493840

02.08.2008

166

Sotajoenvarsi 4

Kultakämppä ?

Raunio

Sotajoen itäpuolella. Noin 2km Sotajoensuusta etelään.
Rauniot mainitaan Lapin kultamaat kirjassa 1983. Kirjassa on pieni, epätarkka kartta. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei näy topokartoissa.

7600210

3493500

20.03.2016

170

Pataniemenkärki 2

Kultakämppä

Ei juuri erotu maastosta

Ivalojoelta n.170 Sotajokea ylävirtaan, länsirannalla noin 15m rannasta.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei näy kartoissa. Rannan tuntumassa pikkuisella terassilla rakennuksen kokoinen paikka jonka nurkassa tulisijan kivikasa.

7602380

3493390

01.08.2008

171

Paavonkallio

Kultakämppä

Ei juuri erotu maastosta

Kultalasta noin 200m itään. Kaivetun, kivikkoisen rinteen yläreunalla. Kultalasta itään suuntaavan polun vieressä.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei näy kartoissa. Noin 200m Kultalasta itään löytyi ainoa rakennukseksi kelpaava raunio. Iso kivikasa, sen molemmin puolin hiukan tasaista ja pari lahonnutta hirttä maassa sammaleen seassa.
Katso 150 Kultalan kapakka.

7602420

3487310

01.08.2008

172

Kuivaoja

Tukkikämppä

Raunio

Tolosjoesta n.1,7km länteen ja Kutturan tieltä n.2.4km pohjoiseen. Kuivaojan koillispuolella.
Kaksi tilapäisen sahan parakkimaista rakennusta. Ei merkintöjä kartoissa. Siksi koordinaati on likiarvoja.

7588520

3510650

24.08.2008

173

Härkäseljänoja

Kultakämppä

Poistunut

Sotajoen itärannalla noin 1,7km kutturan tiestä ylävirtaan (kaakko). 3 rakennusta 20m ,70m ja 190m joesta.
3 rakennuksen merkintää MML:n karttapaikalla 2008. Entinen kultakämpän paikka.

7588370

3499770

03.01.2018

174A

Jänkäjärvi

Asuinkenttä

Ei juuri erotu maastosta

Muinaismuistorekisteristä löytynyt kohde: "Jänkäjärvi 1000010720" "Kohde sijaitsee Jänkäjärven ja Harjujärven välisen kapean salmen luoteispuolisessa niemessä. Paikalla on katajaa ja mäntyä kasvava, heinittynyt kenttä. Kentässä erottuu mahdollisesti yhden tupasijan nurkkakiviä."
Muinaisjäännösrekisterissä on myös lähellä, harjujärven puolella kohde "Harjujärvi koillinen 1000012396" joka käsittää Liesikiveyksen.
Salmen itärannalla on raunion merkintä topokartassa 1968. Katso 174B.

 

7633700

3504390

20.03.2016
174B Kutumaa ? Ei tiedossa Kaitamojärven itäpuolella Jänkäjärven ja Harjujärven välisellä kannaksella, järvien välisen kapean salmen itärannalla.
Raunion merkintä vuoden 1968 topokartassa aivan salmen itärannalla.
Salmen luoteispuolella on ollut asuttu kenttä. Katso 174A.

7633610 3504460

05.04.2014

175A

Kumminkotamaa

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Hammasjärven pohjoispään länsilaidalla. Noin 800m Järven pohjoispäähän laskevan puron suusta etelälounaaseen.
Rakennuksen merkintä löytyi MML:n karttapaikalta 2009. Näkyy karttapaikan ilmakuvassa vuodelta 2000.
Paikalla on yksityinen ja lukittu kalastustukikohta.
Muinaisjäännösrekisteri kertoo viereisestä kumpareesta: "Koordinaatit: P (YKJ): 7624866 I (YKJ): 3494011  . Kumminkotamaa 1000020796. Hammasjärven luoteisrannalla Kumminkotamaasta etelään on rämesoiden keskellä hiekkainen, kumparei­nen alue. Alueella on kaksi pyyntikuoppaa. Pyyntikuoppien lisäksi alueelta löytyi merkkejä esihistoriallisesta asutuksesta."

 

7624970

3494050

05.01.2017
175B Kumminkotamaa 2 Kämppä Ei tiedossa Hammasjärven pohjoispään länsilaidalla. Vajaa 600m jlounaaseen ja 100m rannasta.
Rakennuksen merkintä löytyi MML:n karttapaikalta 2014, Näkyy myös ilmakuvassa 2012
Paikalla yksityinen ja lukittu kämppä.

7625280 3494050

05.01.2017

176

Ahven-Kirakka

Tukkikämppä

Raunio

Ahvenjoen itärannalla kohdassa missä joki levenee ennen yhtymistä Kirakkajoen etelähaaraan.
Kolmen rakennuksen/rakennelman ryhmä. Kämppä noin 8mx8m jossa vielä muutama hirsi päälekkäin varsinkin nurkissa. Talli tai vastaava samaa kokoa mutta hirsiä vähän ja nekin suurelta osin turpessa. Kolmas rakennelma penkan alla 6x7m kokoinen kehikko.

7618540

3499820

01.07.2014

177

Mäntyvaara

Kämppä

Raunio

Hammasjärven pohjoispuolella, Kyläjärven länsipäästä 1,1km lounaaseen metsätien laidalla.
Kohde löytyi ohi kulkiessa 1999. Kullankaivaja Jalmari Hepo-ojan rakentamia mökkejä joita hän käytti metsätöissä ja perheen kesäpaikkana sekä marjareissuilla.

7634280

3494600

02.01.2017

178

Soidinvaara

Kämppä

Ei tiedossa

Rahajärven rannalla Lauluvaaran (Soidinvaara) eteläpuolella. 2,1km sekä Kirakkajoen suusta, että Aunionlahden pohjuksta.
Rakennuksen merkintä löytyy 1968 Topografiselta kartalta. Näkyy myös MML:n karttapaikalla 2011 mutta ei enää 2014.
Paikalla on ollut 1970-luvun puolivälissä välttäväkuntoinen hirsitupa jossa on ollut tilaa 4-5 hengelle. Rakentajaa, rakennusvuotta, omistajaa tai rakennuksen poistumisen ajankohta ei ole tiedossa.
Vieressä on Muinaisjäännösrekisterin kohde "Soidinvaara 2 148010764" Joka on varhaismetallikautinen asuinpaikka.


7628500

3509250

23.04.2017

179

Aunionlahti

?

Ei tiedossa

Rahajärvellä Aunionlahden pohjoisrannalla Ronkajoen suusta 400m itään.
Rakennuksen merkintä löytyy 1970 (1:100 000) Topografiselta kartalta. Näkyy myös MML:n karttapaikalla 2011 jossa paikalle johtaa jo tie.


7629410

3507740

23.04.2017

180

Porolahti

?

Ei tiedossa

Rahajärven keskivaiheilla olevan porolahden länsirannalla. Kalkuselän laelta n. 1,5km kaakkoon.
Rakennuksen merkintä löytyy 1968 Topografiselta kartalta sekä 1989 (1:50 000) kartalla. Ei näy enää 2001 topokartalla eikä MML:n karttapaikalla 2011. Koordinaatit likiarvoja.


7630820

3511310

23.04.2017

181

Kenkiniemi

Kämppä

Raunio

Rahajärven keskivaiheilla, Kankiniemen pohjoispään kapean niemen tyvellä, pienen lammen ja rahajärven välisellä kannaksella.
Paikalla on pienen harjakattoisen hirsi/lautamajan runko. Katto ja ovi puuttuu. Sisällä kasvaa varpuja siinä missä ulkopuolellakin.

7630070

3512590

23.04.2017

182

Kenkilahti

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Rahajärven Kenkilahden Luoteisrannan niemen itärannalla.
Yksityinen ja lukittu kämppä. Rakennuksen merkintä löytyy 1968 Topografiselta kartalta. Näkyy myös MML:n karttapaikalla 2016 omalla tontilla.


7629790

3514120

05.02.2016

183

Kenkisaari

?

Ei tiedossa

Rahajärven koillispään keskellä olevan kenkisaaren etelärannalla olevan niemen länsipuolella.
Rakennuksen merkintä löytyy 1968 Topografiselta kartalta. Näkyy myös MML:n karttapaikalla 2014 mutta mustaamattomana suorakulmiona.


7630650

3514100

23.04.2017

184

Ronkajärvi

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Ronkajärven eteläpäässä. Noin 13km Inarin kylältä etelään.
Asuttu tila. Taloudellinen kartta 1930/62 tunteen Ronkajärven tilan. Rongajärvi on merkitty myös 1927 Yleiskarttakirjaan. Vielä 1961 kartassa tie jäi Kaitamojärvellä. 1970 Topokartassa sitten tie on jo perille asti.  Kantatilan pihakenttä on järven eteläpäässä laskuojan itäpuolella. MML:n karttapaikalla 2014 kentällä näkyy 8 rakennusta. kantatilasta näyttää lohkotun toista kymmentä erillistä tonttia joista seitsemällä on rakennuksia Ronkajärven, Harjujärven ja Alalompolan rannoilla.


7633490

3502500

02.04.2016

185

Hirvikummun kämppä

Kammi

Raunio

Muikopään rinteen tasanteella. Harrijärven keskivaiheilta luoteeseennoin 550m Harrijärveltä.
Kartoilla näkymätön, nyt jo tuhoutunut kömmänä.

7624300

3489810

02.04.2011

186

Jouluselkä

Parakki

Käyttökunnossa

Appistuntureiden luoteispuolella olevan pohjoisemman kotajärven pohjoispuolella. Kuivalla maalla noin 50m rannasta.
Jalaksilla oleva lukittu parakki Jouluselän itäpuolella.

7621160

3480900

30.03.2011

187

Akuniemi

Asuttu / autio tila

Ei juuri erotu maastosta

Hammasjärven keskivaiheilla olevan Akuniemen päädyn lounaisrannalla.
"Hammasjärven eteläosan Akuniemen länsilaidalla on asuinkenttä. Asuinkenttä erottuu ympäristöstään kasvillisuuden perusteella. Se on puuton ja ympäristöään heinittyneempi. Kenttä on laajuudeltaan noin 20 x 50 metriä. Ainoa näkyvissä oleva rakenne on kentän yläosan noin 5 x 5 m laajuinen, tasainen paikka, jossa on muutama, mahdollisesti rakennuksen kivijalan kivi." Metsähallitus, Kulttuuriperintökohteiden inventoinnin 2010.

 

7620120

3494740

20.03.2016

188

Kaapin kenttä

Asuttu / autio tila

Ei juuri erotu maastosta

Hammasjärven eteläpäässä sen länsirannalla. Suoraan Kirakkajoen suusta länteen.
Kulttuuriperintökohteiden inventoinnin 2010 -pdf julkaisussa oleva kohde.
"Kohteen kuvaus: Hammasjärven eteläosan Kaapinniemellä, nimen itärannalla oleva vanha asuinkenttä erottuu selvästi ympäristöstään poikkeavan kasvillisuuden takia.
Avoimen kentän koko on noin 90 x 40 m. Kentällä on vielä näkyvissä kahden rakennuksen alimpien hirsien maatuneet jäännökset kasvillisuuden peittäminä. Pohjoisempi on ollut mahdollisesti karjasuoja, joka on jäännösten perusteella ollut noin 15 x 8 metrin laajuinen. Siitä parikymmentä metriä etelään on kooltaan noin 5 x 5 metriset tuvan perustukset. Tuvan nurkassa on piisin jäännöksenä noin 1,5 x 1,5 m laajuinen ja noin 70 cm korkuinen kivikasa."
MUINAISJÄÄNNÖSREKISTERI Kaapin kenttä 1000020825

 

7619070

3495520

20.03.2016

189

Kirakkajoki lanssitupa

Tukkikämppä

Raunio

Kohdassa, jossa Kirakkajoki kääntyy jyrkästi kohti itää, Syväjärvestä laskevan puron ja Kirakkajoen yhtymäkohdan alapuolella, joen etelärannan penkan päällä.
Tukkikämpän, padon ja tukkilanssin jäänteitä. Ei näy kartoissani.
Kämppä mäen päällä. Hirret lähes maanpintaan asti vajonneita yhtä nurkkaa lukuunottamatta. Rinteen alla padon rakenteita. Tukkilansseja en osannut paikalta etsiä.

7625090

3500560

29.06.2014

190

Kirakkajoki itäranta

Tukkikämppä

Raunio

Kirakkajoen itärannalla ennen Syväjärvestä laskevaa puroa. Liki vastapäätä Karppiskantamajärviltä laskevaa puroa.
Tukkikämpän jäänteitä keskellä niemeä. Ilmeisesti 1900-luvun alkupuolen hakkuiden aikaisen tukkikämpän paikka. Ei merkintöjä kartoissani. Vain alimmat hirret ja joitakin yksittäisiä hirsiä paikalla.

7624920

3500470

29.06.2014

191

Kirakkajärvi länsi

Tukkikämppä

Raunio

Kirakkajärven länsipuolella järveen laskevan Kirakkajoen etelärannalla. Noin 100m ennen kuin joen loppukoski kohtaa järven kapean lahden.
Tukkikämpän jäänteitä. Ei näy 1968 topokartalla niin kuin muut Kirakkajärven rauniot. Ei myöskään merkitöjä missään muussa kartassani. Kaksi rakennuksen rauniota. molemmat kooltaan noin 8x8m

7625030

3501850

27.06.2014

192

Ylimmäiset lompolat

Tukkikämppä

Raunio

Kirakkajärven ja Jakujärven välillä olevan Ylimmäisten lompoloidan lännen puoleisen länsirannalla. noin 300m lompolon eteläpäästä.
Tukkikämpän jäänteitä. Noin 6x6m kokoisen, hyvin tehdyn rakennuksen raunio. 

7624860

3504390

03.09.2014

193

Tolosjoen laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Tolosjoen koilisrannalla, Kulmakurun suulta noin 1km pohjoiseen ja Saariselän kylältä n. 8km luoteeseen. Pienen koillisesta laskevan puron länsipuolella.
Uudehko laavu ja tulipaikka sen edessä.

7597860

3512380

24.11.2013
194 Nukkumajoen kämppä Vuokrakämppä Hyvässä kunnossa Noin 5,8km Inarin keskustasta etelään Nukkumajoenjärvestä 280m etelään. Pienen lammen länsipuolella.
Kämpän merkintä jo 1968 topokartassa.
Lapinkävijä lehti 2/97 mainitsee seuraavaa:
"Inarin kirkonkylästä etelään Juutuan retkeilyalueella kunnostettu Nukkumajoen kämppä. Metsähallituksen vuokrakämppä 3hlö/18m2. Hirsinen piilopirtti. Kämpän pirtissä avotakka, kamiina, aurinkopanelivalo, maakellari, erillinen sauna ulkotulipaikka ja savustuslaaatikko".
10669 Nukkumajoki ERÄKÄMPPÄ, Inari. 2 + 2 henkeä, 18.0 m²
Juutuan retkeilyalueella Inarin kirkonkylän eteläpuolella vain n. 10 km Inarin kirkonkylästä etelään löytyy todellinen piilopirtti. Nukkumajoen kämppä on peruskorjattu 1998.
Kämppä oli vielä vuoden 2018 alussa Lomarenkaan listoilla.

7641120 3500580

14.04.2018
195 Möyssäjärven tulipaikka Kota Poistunut Rahajärven pohjoispuolella olevan Myössäjärven kakkoislaidalla olevan niemen keskellä. 1km Karhunpesäkiven kuppilasta eteläkaakkoon.
2001 topokartasta alkaen merkitty nuotiopaikaksi. MML:n karttapaikalla 2014 on pieni rakennuksen merkintä.
Paikalta on poistettu ilmeisesti kota (2014 tai vuotta aikaisemmin). Vain kompostiastia jäljellä.

7636290 3513360

14.08.2014
196 Tupavaara ? Ei tiedossa Inarin keskustasta noin 8km etelään, Saukkojärven eteläpäästä runsas 1km länteen pienen tupavaaran luoteisrinteellä jängän koillislaidalla.
1968 topokartasta löytynyt raunion merkintä. Kohde on jo liki 50 vuotta sitten merkitty raunioksi joten mitään oleellista ei taida olla jäljellä. Raunion vieressä on merkittynä lähde. 1968 topokartassa ei lähistölle johda teitä ja poolutkin 1km päässä.
Tupavaaran koillispuolella, noin 600m päässä rauniosta on iso erotusaita jonne tulee tie ja jossa on parin rakennusta 1989 topokartasta alkaen. Samat rakennukset vielä 2014 MML:n karttapaikalla. Erotuspaikan aidat tulee Tupavaaran eteläpuolitse aika lähelle rauniota.
Muinaisjäännösrekisterin kohde Tupavaara Nukkumajoki 1000012378. Rekisterin mukaan kaksi rakennuspohjaa 4mx4m noin15m toisistaan. Molemmissa alimpia hirsikertoja jäljellä.

7639090 3502000

20.03.2016
197 Alalompola Tukkikämppä Raunio Inarin keskustasata 14,5km etelään. Ronkajärven eteläpuolella olevan Alalompolan etelälaidalla olevan pienen niemen tyvellä.
Raunion merkintä 1968 topokartalla. Ei havaintoa muilla kartoilla. Paikalla on Tukkikämpän raunioille tyypillisesti talli ja kämppä.

7632350 3502650

14.08.2014
198 Kaitamojärvenpää Tukkikämppä Raunio 13km Inarin kylältä etelään olevan Kaitamojärven itäpään pohjoislaidalla noin 300m järven päädystä.
1968 topokartalta löytyy rakennuksen merkintä. Paikalla on useita rakennusten jäänteitä. Ilmeisesti savottakämppien alue.

7633520 3500830

07.02.2016
199 Ronkajoensuu Tukkikämppä Ei juuri erotu maastosta Alajärvestä laskevan Ronkajoen suussa on ollut pato ja sen kaakkoispuolella tämä kohde. Matkaa Inarin keskustasta eteläkaakkoon on noin 16km.
Raunion merkintä 1968 topokartalla. Padon jäänteitä molemmin puolin jokea. Kämppä on noin 30m joesta sen itäpuolella. Kämpästä jäljellä vain pari alinta hirttä sammaleiden peitossa
Ilmeisesti 1930-luvun hakkuiden tukkikämpän raunio.

7631430 3506290

14.08.2014
200 Pahtalompola ? Ei tiedossa Noin 6km Inarin keskustasta eteläkaakkoon. Pahtavaaran eteläpuolella olevan Pahtalompolon kaakkoislaidan rinteessä. Noin 60m rannassa.
Pienen rakennuksen merkintä laajalla jokivarsitontilla. Rakennus ei esiinny 1968 topokartalla mutta 1985 topokartalla se on jo mukana. Rakennuksen vierelle ei mene vielä 2014 MML:n karttapaikallakaan tietä, ei edes polkua ole piirretty. Metsätien (katkoviiva) on 120m etelään.

7641170 3502770

20.03.2016
201 Ristiinalompola ? Ei tiedossa Ristiinalompolon (Ristiinalompolojärvi) länsirannan puolivälissä. hiukan etelään lännen suunnalta järveen laskevasta purosta. Noin 6km Ivalosta (Ivalojoen ylittävältä sillalta luoteeseen).
Rakennuksen (mustaamaton neliö) merkintä Ristiinalompolan länsirannalla näkyy 1968 ja 1989 1:50 000 topokartoissa. (1:100 000 topokartta 1970 ei tunne kohdetta) . Ei näy enää myöhemmissä kartoissani. Missään kartalla ei ole kohteeseen piirretty polkua. Lompolan länsipuolen metsätiekin on tullut 1989 kartan jälkeen (1998 ulkoilukartta). MML:n karttapaikalla 2014 on vastarannalle ilmestynyt tie ja rankennus jota ei aiemmissa kartoissani ole.

7622800 3516930

06.04.2014
202 Ronkajärvi koillinen ? Raunio Ronkajärven koillislaidalla. Järveen idästä laskevasta Keino-ojasta noin 350m pohjoiseen. Rannan ja talvitien (mönkijänura) välissä.
Muinaisjäännösrekisterin kohde Ronkajärvi koillinen 1000012376 . En ole havainnut merkintää millään kartalla. Muinaisjäännösrekisterin mukaan "rannan ja mönkijäuran välissä on maatuneen hirsirakennuksen jäännökset. Koillis-lounaissuunnassa hirsikehikon pituus on 9 m ja kaakkois-luoteissuunnassa 8 m." (2008)
Koko on samaa luokkaa kuin alueen 1930-luvun hakkuiden kämpät. Jos 2008 on vielä ollut hirsikehikkoa jäljellä niin sekin viittaa samoihin hakkuisiin.

7635200 3502510

20.03.2016
203 Aunionoja ? Ei tiedossa Rahajärven länsipäässä olevaan Aunionlahteen pohjoisesta laskevan Aunionojan itäpuolella järven rannassa.
Raunoin merkintä 1968 topokartassa. Ei havaintoa muissa kartoissa.
Muinaisjäännösrekisterin mukaan ojan suusta 50-150m kaakkoon olevalta hiekkarannalta on löytynyt kivikautisen asumisen merkkejä.

7629180 3508480

20.03.2016
204 Kotajärvi ? Raunio Rahajärven eteläpäässä olevaan Kuosnavuonoon lännestä laskevan puron eteläpuolella. Noin 50m viereisestä Kotajärvestä itään.
Muinaisjäännösrekisteristä poimittu kohde: Kotajärvi 148010773
"Tupasija. Pohja-ala on noin 5 x 5 m. Piisiröykkiö on noin 70 cm korkea ja tuettu puukehikolla. Ei näy millään kartallani."

7625370 3510680

20.03.2016
205 Lompooiden lato Aitta / lato Raunio Jakojärven (Jakujärvi) ja Kirakkajärven välissä on kaksi lompolaa. Kohde on niiden välisen niemen tyvellä noin200m molemmista. Kirakkajoen uoma on 350m pohjoisempana. Pienestä lammesta noin 100m pohjoiseen.
Raunion merkintä löytyy 1968 topokartasta. Ei havaintoa muissa kartoissani. Paikalla on vielä (2014) näkyvillä ohuista riuista tehdyn ladon, verkkovajan, aitauksen tms. jäänteitä.

7624680 3504810

22.06.2014
207 Ahvenjärvi ? Ei merkkiä rakennuksesta Ahvenjärven länsipäässä olevan etelään suuntaavan lahden länsirannalla, noin 170m lahden eteläpäästä. Kirakkajoen mutka on 1,8km pohjoisempana ja Hammastunturi n.7km lounaaseen.
Vanha muistiinpano rakennuksesta. Ei ole löytynyt tuon muistiinpanon lähdettä niin kuin ei löytynyt pakaltakaan rakennuksen jäännettä. Ainakaan koordinaattien kohdalla tai lähiympäristössä ei ole rakennuksen jäänteitä.
Lähin varma kämpän raunio on 022 Ahvenjoki joka sijaitsee n.1km luoteeseen. Tukkikämpän paikaksi Ahvenjärvi alkaa olla kovin korkealla mutta lähempänä Ahvenjoen suuta voisi olla uittoon liittyvä säännöstelypato ja sitä varten rakennus. Tämä puhdasta spekulointia, mitään kirjallista tai muuta viitettä en ole padosta nähnyt.
 
7616820 3499940

04.01.2017
208 Mukkajärvi lounas Tukkikämppä Raunio Kohde sijaitsee Mukkajärven länsiosassa olevan niemen tyvessä.  Noin 2,8km yössäjärven kohdalta maantieltä lounaaseen.
Kohde on mukana metsähallituksen inventoinnissa 2011. MH-tunnus: 141333. Tiivistelmä inventoinnista:
"Paikalla on kaksi puretun hirsirakennelman, ja yksi lautarakennelman jäännöstä.
Rakennelma 1. Puretun rakennelman jäänteet sijaitsevat niemen itärannalla. Paikalla on hyvin varsin säilynyt liesikiveys, jonka ympärillä on puretun rakennuksen seinähirsiä kasoina.
Rakennelma 2. Sijaitsee noin 40 m lounaaseen edellisestä, niemen länsirannalla. Myös se koostuu mahdollisesta rakennelman paikasta jonka ympärillä on hirsikasoja. Kivirakennelmat on huolellisesti kasattu erikokoisista kivistä, niiden sijaintien perusteella mahdollisen rakennelman koko olisi ollut ehkä 12 m x 8,5 m.
Rakennelma 3. Sijaitsee noin 40 m lounaaseen rakennelmasta 2. Kyseessä on todennäköisesti käymälä. Paikalla on pitkulainen kuoppa ja kevytrakenteisen rakennelman jäänteitä, hirsiä ja lautoja."

Kohdetta en ole havainnut millään kartalla.

7635200 3510660

20.03.2016
209 Kämppälammet Tukkikämppä Raunio Rahajärven Aunionlahden pohjukasta vajaa 2km pohjoiseen olevista Kämppälammista itäisemmän lammen kaakkoispuolella.
Kohde on mukana metsähallituksen inventoinnissa 2011. MH-tunnus: 141242. Tiivistelmä inventoinnista:
"Kaksi kohtalaisen hyvin säilynyttä kämppäjäännöstä. Ne on tehty suurista, varaamattomista ja kuorimattomista pyöröhirsistä, joiden välissä on sammalta tilkkeenä, sen päällä kasvaa jäkäliä.
Kämppä 1. Kooltaan 8,5 m x 8,5 m, kuusi hirsikertaa jäljellä, sisäseinät on veistetty tasaisiksi. Kattorakenteita on säilynyt, osa nojallaan seiniä vasten, myös kattohuopaa säilynyt. Länsiseinällä on oviaukko, kara- ja karmipuut ovat osin säilyneet. Eteläseinällä on ikkuna-aukko.
Kämppä 2. Sijaitsee noin 20 pohjoiseen edellisestä, lähempänä lampea. Se on hieman huonommin säilynyt, pääosin vain 3-5 hirsikertaa jäljellä. Itä-länsi -suuntainen, 8,5 m x 7,8 m."

Topokartalla 1968 on kahden rakennuksen merkintä. Harmittavasti kohde oli jäänyt näkemättä tuossa kartassa joten en kesällä 2014 käynyt paikalla vaikka kujin vain 1km päästä ohi. Harkitsin kyllä menemistä paikalle pelkästään lampien nimen perusteella.

7631260 3507590

20.03.2016
210 Rahajärven venesatama Laavu Hyvässä kunnossa Rahajärven venesatamassa. Rahajärven länsilaidalla olevan Kaijanvuonon etelärannalla noin 600m lahden pohjukasta, pienellä niemellä.
Venesataman aallonmurtajan tyvellä on hirsikehikon päälle tehty, huollettu huopakattoinen puolikota.

7629300 3516500

05.02.2016
211 Kulvakkojoki palanut kämppä Porokämppä Ei juuri erotu maastosta Hammastunturin pohjoislaidalla kulvakkojoen kaakkoisrannalla, jokitörmällä. Poroaidan kirnun kohdilla.
Paikalla on maapenkkaa ja palaneita hirsiä, kuoppa ym.

7615330 3494620

04.03.2019
212 Vuorhavaara Kamiinakämppä Porokämppä Ei juuri erotu maastosta Hammastunturin pohjoispuolella olevan Vuorhavaaran erotuspaikan keskellä olevasta porokämpästä 150m länteen.
Kämpän paikalla jäljellä hiukan lautatavaraa ja kamiina. Muuten kämppä on poistettu aikoja sitten.

7615400 3494290

04.03.2019
213 Vuorhavaara Kattokämppä Porokämppä Raunio Hammastunturin pohjoispuolella olevan Vuorhavaaran erotuspaikan keskellä olevasta porokämpästä n250m luteeseen.
Paikalla on runsaasti katon jäänteitä. Ilmeisesti Paliskunnan vanha kämppä. Rakennus tehty laudasta 8-kulmaiseksi muistuttamaan hahmoltaan armeijan telttaa. lautaa ja huopaa.

7615510 3494240

04.03.2019
214 Yrjänän Matti ? Ei juuri erotu maastosta Kutujärven länsi- luoteispäässä.
Geologisen tutkimuskeskuksen kartassa vuodelta 1903 esiintyvä kohde.

7632170 3504260

02.04.2016
215 Akselin laavu Laavu Hyvässä kunnossa Juutuanjoen etelärannalla jäniskosken riippusillalta 550m itään ja  noin 2,4km Inarin kirkolta länsi lounaaseen.
Puolikodan mallinen taukolaavu.

7646190 3499170

26.08.2021
216 Jäniskoski
Laavu
Hyvässä kunnossa
Juutuanjoen pohjoisrannalla jäniskosken riippusillan kohdalla noin 2,7km Inarin kirkolta länsi lounaaseen.
Uuden karhea puolilaavu. Puuvaja ja WC. Riippusilta rakennettu 2011

7646280
3498780

01.09.2021
217 Juutua
Vuokrakämppä
Palanut
Juutuanjoen etelärannalla noin 3,3km Inarin kirkolta länsi lounaaseen.
Juutuan vuokrakämppä on tuhoutunut tulipalossa talvella 2013. (eräluvat.fi), 12.12.2012 (luontoon.fi).
Lautarakenteinen kämppä oli kunnostettu vasta 2006.
"Vuokrakämppä" teksti ja kolme rakennusmerkintää näkyy vielä 2017 MML.n karttapaikalla

7645700
3498380

04.01.2017
218 Haapakoski
Päivätupa
Hyvässä kunnossa
Juutuanjoen etelärannalla Haapakosken alapäässä noin 3,6km Inarin kirkolta länsi lounaaseen.
Entinen kalastuksenvalvojan maja joka nykyään toimii päivätupana.

7645750
3498030

01.09.2021
219 Laurin laavu
Laavu
Hyvässä kunnossa
Juutuanjoen pohjoisrannalla Haapakosken yläpuolella noin 4,3km Inarin kirkolta länsi lounaaseen.
Uuden karhea puolilaavu. Puuvaja ja WC. Rekikartta.fi nimeää Laurin Laavuksi.

7645540
3497340

04.01.2017
220 Ritakosken laavu
Laavu
Hyvässä kunnossa
Juutuanjoen etelärannalla noin 6km Inarin kirkolta lounaaseen.
Uuden karhea puolilaavu. Puuvaja ja WC. Hyvät maisemat.

7644060
3496170

01.09.2021
221 Ylänivan laavu
Laavu
Hyvässä kunnossa Juutuanjoen etelärannalla Ylänivan kohdalla.
Uuden karhea puolilaavu. Puuvaja ja WC.

7642340
3493790

01.09.2021
222 Otsamo
Päivätupa
Huollettu
Otsamotunturin huipulla noin 8km Inarin kirkolta länsilounaaseen.
Entinen palovartijan tupa. Tupa on päivätupa käytössä.

7644600
3493660

17.08.2021
223 Kivenjärven porokämppä
Porokämppä
Raunio
Nykyisissä kartoissa Oivan Kämppälampi aikaisemmin Kivijärvi tai Kivenjärvi. Lammen itäpäässä. Inarin kirkolta 5,4km etelälounaaseen.
Jäljellä on pieni lautarötiskö. Vain osa alkuperäisestä tai sitten alkuperäisen kyljessä ollut lautalaajennus.

7642340
3498680

06.01.2017
224 Tuulisjärvi
Päivätupa /
Maisemakota
Hyvässä kunnossa Tuulisjärven pohjoispäässä, lahden keskellä olevan loivan niemen kohdalla noin 40m rannasta. Inarin kirkolta n. 7,7km eteläkaakkoon.
Laavu on purettu ja paikalla on mederni maisemakota.

7640260
3505360

24.08.2021
225 Karipääjärven niemi
?
Purettu
Karipäänjärven pohjoispäässä olevan niemen kärjessä. Solojärveltä 3,2km itään ja 10km Inarin keskustasta lounaaseen.
Rakennuksen merkintä mm. 1968 topokartalla. Ei näy enään 2017 MML.n karttapaikalla. Paikalla vain tulisijan perustukset.

7639010
3495250

18.12.2018
226 Karipäänjärven vankileiri
Sota-ajan jäänne
Poistunut
300m Karipäänjärveltä luoteeseen tien molemmin puolin. Solojärveltä 3km itään ja 10km Inarin keskustasta lounaaseen.
Paikalla on Saksalaisten toisen maailmansodan aikaisen vankileirin jäänteet. Parakeissa on ollut Venäläisiä sotavankeja joilla on teetetty metsätöitä.

7639140
3494800

18.12.2018
232 Joukhaisvaara
Sota-ajan jäänne Raunio
Joukhaisvaaran koillisrinteellä olevan pienen lammen etelälaidalla. 16km Inarin keskustasta lounaaseen, 3km Solojärvestä etelään.
Vuoden 1968 topokartassa ja 1972 sekä 1982 Inari-Menesjärvi ulkoilukartoissa on raunion merkintä. Paikalla on sodan aikaisen savottakämpän jäänteet.

7636580
3489090

18.12.2018
238 Kummitusoja Tukkikämppä Poistunut Kutturantien kyljessä sen eteläpuolella noin 4,5km ennen Ivalojokea.
Rakennuksen merkintä 1968 yleiskarttakirjassa tekstillä kämppä. Kaksi rakennuksen merkintää 1972 topokartalla. Entisen savottakämpän paikka.

7590260 3482830

01.01.2018
239 Uusihaaran parakki Parakki Poistunut Uusihaaran länsirannalla aivan Kutturantien sillan kupeessa tien eteläpuolella.
Rakennuksen merkintä ja teksti "Par." näkyy ainakin topokartalla 1965. Paikalla on ollut parakki ilmeisesti Kutturan tietyömaan tarpeisiin.

7586550 3508430

26.12.2017
240 Hiiri-Matti Kämppä Poistunut Appisjärven eteläpäässä.
Kämpästä mainitaan www.kultahippu.fi sivulla 20.5.2014
”APPISJÄRVI Järvestä lähtee Appisjoki, joka virtaa Ivalojokeen. Appisjärven eteläpäässä asusteli pienessä mökissä "Hiiri-Matti" ehkä 1950- tai 1960 luvulla. Matin kämppä paloi jossain vaiheessa.”
Kävin paikalla 2004 mutta en silloin tiennyt etsiä kämpän paikkaa näiltä kohdin järven eteläpäästä. Koordinaatit telttapaikkani takana olleelle kumpareelle jossa oli paljon käytetty tulipaikka.

7615030 3486160

12.11.2018
241 Hirvisuvanto Tukkikämppä Poistunut
Kutturasta 6km länteen Hirvisuvannon tietämillä.
Kämpästä maininta www.kultahippu.fi 20.5.2014
”HIRVISUVANTO. Ivalojoessa Kutturan kylästä n. 6 km länteen.
Ivalojoki varren hakkuita ja uittoa valmisteltiin 1930 –luvun loppupuolella. Tätä tarkoitusta varten rakennettiin paikkaan kämppä. Talvisota keskeytti hakkuuhankkeen.”

Sijaintimäärittely on epätarkka. Ei edes mainintaa kummalle puolelle jokea kämppä oli rakennettu. Koordinaatit suvannolle.

7591840
3471940

12.11.2018
242 Joukhaisjärvi venevaja Muu rakennelma Huoltamaton Inarin kirkolta noin 17km lounaaseen. Joukhaisvaaran eteläpuolella olevan Joukhaisjärven itäpäässä.
Järven itäpäässä on laudoista tehty venevaja. Vajaa voi vielä käyttää sääsuojana. Järvi on ilmeisemmin ollut kala-allas.

7635170 3488760

18.12.2018
243 Sammeli Vallen kämppä Porokämppä Poistunut "Kämppä sijainnut kilometrin päässä heittelyaidasta länteen." Näin museoviraston kertomuksessa. Heittelyaidalla tarkoitetaan Vuorhavaaran aidan kirnua.
Ainoa tieto kämpästä on Museoviraston asiakirjassa:
"Kertomus Heikki Hönnisen, Teppo Korhosen ja Veijo Laineen virka-matkasta 4.-14.9.1988." (www.kyppi.fi/to.aspx?id=117.6311)
Siinä kerrotaa seuraavaa: "Solojärveläisen Sammeli Vallen ja hänen poikiensa Matin ja Martin hirsikämppä on sijainnut kilometrin päässä heittelyaidasta länteen, mutta emme löytäneet sitä. Mahdollisesti kömppä on siirretty muualle tai poltettu."

Kohteen kuvauksen perusteella kämppä olisi Siulajängän länsipuolella. Koordinaatit seudulle.

7615400 3493400

05.03.2019
245 Maanselän jalasmökki Parakki Raunio Purnumukasta luoteeseen 14km tien pohjoispuolella n.30m tiestä. noin 15om Siikahaaran uomasta itään.
Paikalleen lysähtäneen lautarakenteisen jalasmökin jäänteet. koko 4,4 m x 2,5 m.
Rakennusjäänne on tarkemmin kuvailtu Inari-Kuttura ja Sodankylä pohjoisosa kulttuuriperintöinventoinnista 2012. MH-tunnus: 153487
Kohde ei esiinny 1977 eikä 1998 topokartoilla. Esiintyykö millään kartalla?

7579540 3491440

06.12.2019
246 Aunioniemi ? Ei tiedossa Hammasjärvellä, Aunioniemellä, Auniolahden puolella noin 5min kävelymatka niemen päästä.
Paikalla on ollut vuonna 2009 sekalaista puutavaraa ja muuta tavaraa sekä vielä pystyssä oleva vessa.
Koordinaatit likiarvoja.

7622100 3493850

29.12.2020
247 Kuivakurun tiilipiippu ? Raunio Laanilan lounaispuolella kulkevan Kuivakurun kultapolun varrella. Noin 1km ennen Tolosjokea, rinteellä polun vieressä.
Tiilestä muuratun tulisijan jäänteet.

7588920 3513380

02.09.2022
248 Kerkelän asuinkenttä Kultakämppä Raunio Noin 1km nelostien luoteispuolella, Ison Hangasselän kaakkoislaidalla noin 50-100m Valkiankallionojan pohjoispuolella.
Laanilan kultapolun varrella oleva aukio jolla on sijainnut kärkelän kaivosten asuinkenttä.

7588400 3514400

02.09.2022
03.09.2022             Virheistä, toimimattomista- ja väärään paikkaan menevistä linkeistä ym. pyydän ottamaan yhteyttä! POSTIA MINULLE