Pääsivu Lapin kämpät Hammaskaira Joukhaisvaara

HAMMASKAIRA
JOUKHAISVAARA

LAPIN KÄMPÄT    KORTISTO    KARTTA

Kohteen tyyppi:

Kohteen sijainti:

232

Edellinen

Seuraava

Sota-ajan jäänne Joukhaisvaaran koillisrinteellä olevan pienen lammen etelälaidalla. 16km Inarin keskustasta lounaaseen, 3km Solojärvestä etelään.

Noissa Metsähallituksen inventoinneissa on runsaasti muitakin lähiseudun sotahistoriallisia kohteita joten ei näistä enempää täällä Patikassa.

Kohteen kunto:

Paikalla käynti:

Tietoja muutettu

Raunio


18.12.2018

Rakennusvuosi:

Koord. X(P)

Koord. Y(I)


7636580

3489090

Huom:   

LISÄKUVIA

Raunion merkintä vuoden 1968 topokartassa, 1972 ja 1982 Inari-Menesjärvi ulkoilukartoissa. Ei havaintoa muissa kartoissa.
Paikalla on näkyvissä hiiltyneitä hirsiä joiden perusteella voi mitata kämpän koon olleen noin 9mx10m. Paikalta löytyy reen jalasraudat ja ketjua. Raunion länsipuolella on kaivanto, mahd kellari.

Vaaran itäpuolella olevan Haukkapesäjoen (Haukkapesäojan) varrella on ollut Saksalaisten pitämä vankileiri jossa on ollut Venäläisiä vankeja metsätöissä. Haukkapesäojan varrella on ollut pääpaikka ja Lähettyvillä erillisiä alaleirejä. Venäläisten hakkaamia alueita savotoitiin uudelleen 1950-luvulla (Sodan piikkilangat s.45). Vankileiristä on kerrottui myös "Inari Kulttuuriperintöinventointi 2013. s.33" MH-tunnus: 163954. X 7636681, Y 3490245. Inventoinnin mukaan Haukkapesäjoen varrella on myös muita sodan aikaisia jäänteitä.

Metsähallituksen inventointiraportissa (Inari kulttuuriperintökohteiden inventointi 2015) on mainittu savottakämpän jäänteet myös 1km eteläkaakkoon isomman lammen itärannalle. s. 412. MH:tunnus 182927. x 7635710, Y 3489562. Tämä ei näy kartoilla.

Päiväkirjamerkintöjä: