001

Muotkajärvi

Päivätupa

Huollettu

Hetan lentokentän tiehaaran kohdalla Muotkajärvessä olevan niemen kärjessä.
Lähinnä vesitse retkeileville tarkoitettu päivätupa. Kelkkareitti kulkee vierestä joten siitäkin ryhmästä löytynee käyttäjiä. Tuvassa on takka, pihalla käymälä. Muuta varustusta ei mainita luontoon.fi sivuilla. (09/2019)

 

7589360

3353510

29.09.2019

002

Ounasjärvi

Kota

Palanut

Ounasjärven rannalla Hetan kylää vastapäätä venereitin päässä.
Taukokota oli vaellusreitin alussa (lopussa) aivan rannalla. Se on kuitenkin palanut 2010.

7592360

3363110

30.09.2017

003

Postitupajärvien laavu

Laavu

Ei tiedossa

Hetan kylältä n.9.5km etelään Sammaltunturin itäpuolella olevien Postituvanjärvien kohdilla latureitin varrella.
Metsähallituksen luontoon.fi sivujen (2014) Hetan alueen reitikarttojen mukaan postituvanjärvillä koukkaa hiihtolatu ja paikalla olisi myös laavu. Oletettavasti järvien välillä.  Rakennuksen merkintää en ole nähnyt muualla kuin tuossa latureittikartassa ja tuoreessa Pallas Hetta Olos ulkoilukartassa 2017.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny nettikartoilla.

 

7583460

3361110

29.09.2019

004

Postitupa

?

Ei tiedossa

Hetan kylältä 10km etelään Sammaltunturin itäpuolella olevien Postituvanjärvien eteläpäässä. noin 150m järvestä kaakkoon.
Rakennuksen merkintä löytyy 1950 Yleiskarttakirjasta sekä Pallastunturi 1:50 000 kartalta 1936-37. Niissä rakennuksen piste on eteläisemmän ison järven eteläpäässä. 1937 kartan mukaan tupa on järveen kaakosta laskevan puron etelärannalla, kumpareella noin 150m järvestä kaakkoon.
Koordinaatit likiarvoja koska tupa ei esiinny uusilla topokartoilla.
Metsähallituksen luontoon.fi sivujen Hetan alueen reitikarttojen mukaan postituvanjärvillä koukkaa hiihtolatu ja paikalla olisi myös laavu. Oletettavasti järvien välillä. Katso Postitupajärvien laavu 003

 

7582820

3361090

30.09.2014

005

Pyhäkero

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Hetta-Pallas reitin varrella, noin 2,8km Pyhäkeron huipulta luoteeseen.
Autiotupa 5-hengelle. Pihapiirissä sijaitsee palvelutupa, jossa toimii kevätsesonkina kahvio. Muulloin se on vuokrattavissa yrittäjille. (luontoon.fi 2019)

7587850

3365100

05.04.2021

006

Pyhäkeron Matkailumaja

Matkailumaja

Raunio

Pyhäkeron huipun pohjoispuolella olevan Pyhäjärven länsilaidalla retkeilyreitin mutkassa.
"Rakennustyöt aloitettiin kesällä 1936 ja maja, jossa oli tilaa 36 hengelle, oli valmis keväällä 1937. Päärakennuksen lisäksi paikalle rakennettiin sauna- ja huoltorakennus.”  Saksalaiset polttivat rakennukset 1945 sodan loppuvaiheissa.

7586320

3366680

06.10.2019

007

Savilampi

Kota

Huollettu

Noin 4,5 km Pyhäkeron huipulta suoraan itään olevien pikkulampien pohjoispuolella. Latureitin varrella.
Kesäisin puiston hiljaisin taukopaikka. Kodassa kapeat penkit jotka ei sovellu yöpymiseen.

7585900

3371570

06.04.2021

008

Sioskuru

Autiotupa / Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Hetta-Pallas reitin varrella Sioskurussa virtaavan Siosjoen pohjoisrannalla
Hirsinen metsähallituksen tyyppitupa, Autiotupa 16 henkeä varauspuoli 8 hengelle.

7582630

3368820

06.04.2021

009

Tappuri

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Tupa sijaitsee n. 1 km Hetta-Pallas -reitistä itään Ketomellaan menevän reitin varrella.
Metsähallituksen huoltama hirsinen tupa kahdeksalle hengelle. Vieressä poroerotusaita joten tuvalla saattaa erotusten aikaan olla myös poromiehiä.

7580750

3370860

30.09.2017

010

Maraston poroaita

Rakennusryhmä

Käyttökunnossa

Pyhäkeron huipulta 6,5km kaakkoon. Tappurin autiotuvalta n. 600m koilliseen.
Rakennusryhmä Maraston poroaidan länsi- ja luoteispuolella. Paikalla on useita rakennuksia, MML:n karttapaikan 2008 mukaan 5kpl, 2017 jo toista kymmentä.
Yksityinen, Privat.
Yksi rakennuksista (Unton kämppä) on entinen Pyhäkeron palovartijan kämppä. Se on harmaa hirsikämppä, koko n. 3mx4m. (Tunturi-Lapin maakuntakaavaluonnos 2008).
Kaavaluonnoksen mukaan kämppä olisi siirretty 1946 mutta palovahdin kämppä mainitaan vielä 1957 oppaissa. Oikea siirtovuosi voisi paremminkin olla 1964.
Voden 1968 topokartassa ja vielä 2001 ulkoilukartassa on yksi rakennuksen merkintä ( kaardinaatit tähän). Uudemmissa kartoissa kämppiä piharakennuksineen on runsaasti. Etäisin n.100m päässä lännen puolella olevasta Tappurin autiotuvasta.
Yksi rakennuksen merkintä noin 1km koilliseen Puumaraston kaakkoislaidalla polun varressa (Hetta Outakka ulkoilukartta 1982 ja topokartta 1968) likipitäen pisteessä 7581790, 3372230. Tätä rakennusta ei näy enää 2001 ulkoilukartalla eikä sen jälkeen. Rakennus on oletettavasti liittynyt erotusaitaan.

 

7581110

3371340

13.10.2017

011

Sioskoski

Päivätupa

Käyttökunnossa

Ounasjoen itärannalla Siosjoen suun vastakkaisella puolen. Ketomellan sillalta noin 5,2km ylävirtaan.
Metsähallituksen huoltama päivätupa. Sijannin takia huonosti päivätuvaksi sopiva. Joen itärannalla. Palvelee satunnaisia melojia ja kalastajia ja paikallisia moottorikelkkailijoita. Takka, ei lavereita.

 

7584420

3375470

09.07.2017

012

Pippovuoman laavu

Laavu

Poistunut

Ketomellan sillalta 3,2km länsilounaaseen Pippovuoman etelälaidalla.
Pippovuoman luontopolun varrella ollut laavukatos. (2007)
Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan laavu puretaan ja uusi taukopaikka rakennettaisiin kaakon suunnalla olevan Hietajärven koillispäähän. Retkeilykartalla 2011 on vielä laavun merkintä mutta oppaassa ei laavusta mainintaa. Metsähallituksen retkikartta.fi palvelu (2017) ei laavua tunne, eli se lienee poistettu vaikka karttapohjalla on rakennuksen merkintä.

 

7578610

3374500

25.09.2017

013

Pahakuru

Autiotupa

Huollettu

Hetta-Pallas reitin varrella, noin 3,9km Outtakkan itäpuolella.
Metsähallituksen huoltama hirsinen autiotupa 6 hengelle. Tupa on vaelusreitin varrella joten kovassa käytössä.

7574340

3372630

12.11.2021

014A

Hannukuru vanha

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Hetta-Pallas reitin varrella. Hannukurun länsipäässä Haukkajärven kaakoispuolen kumpareella.
Hannukurun vanhempi autiotupa 16+16 henk. Peruskorjattu 1998 ja keväällä 2007.

7573460

3373820

14.11.2021
014B Hannukuru vanha sauna Sauna Siirretty toisaalle Hetta-Pallas reitin varrella. Hannukurun länsipäässä Haukkajärven teteläpään itärannalla.
Vanha sauna toimi valvonta- ja huoltorakennuksena. Nyttemmin siirretty toisaalle.

7573440
3373770

30.09.2019
014C Hannukuru uusi Varaustupa Hyvässä kunnossa Hetta-Pallas reitin varrella. Hannukurun länsipäässä Haukkajärven lounaispuolella noin 110m rannasta.
Uusi 2007 valmistunut hirsinen ja kaksihuoneinen varaustupa n. 200 metriä vanhalta autiotuvalta (014A) länteen.

7573440
3373610

14.11.2021
014D Hannukuru uusi sauna Sauna Hyvässä kunnossa Hetta-Pallas reitin varrella. Hannukurun länsipäässä Haukkajärven luoteispuolella noin 70m rannasta.
Uusi maksullinen hirsisauna noin 150m varaustuvasta (014C) pohjoiseen.

7573620
3373620

14.11.2021
014E Hannukuru kota Kota Hyvässä kunnossa Hetta-Pallas reitin varrella. Hannukurun länsipäässä Haukkajärven lounaispuolella noin 30m rannasta.
Hannukurun kämppäalueen keskellä oleva mutterikota.

7573480
3373690

04.10.2019

015

Pahtakuru

Huoltotupa

Hyvässä kunnossa

Outakkatunturin huipulta n.3,1km kaakkoon. Pahtajärven länsipäässä.
Metsähallituksen lukittu huoltotupa ja piharakennus. (Entinen Metlan huollon ja tutkijoiden tukikohta).

7573300

3371160

30.09.2017

016

Rautuoja

Autiotupa

Huollettu

Noin 4,2km Outtakkan huipulta länteen Rautuojan länsirannalla. noin 200m Huukalo-ojalta. 500m puiston rajalta itään.
Metsähallituksen huoltama kuuden hengen hirsitupa. Syrjäisen sijainnin takia rauhallinen tupa.

7576530

3364850

29.09.2019

017

Puolitaival

Autiotupa

Huollettu

Siosjoen länsirannalla, Outtakan huipulta 8km länsilounaaseen. Hieman Kaivosjärvestä Kaakkoon.
Vanha Metsänvartijan tila useine rakennuksineen. Pihalla on autiotuvaksi kunnostettu metsähallituksen huoltama lautaeteisellä varustettu hirsirakennus.

7572820

3361000

09.04.2021

018

Kiekerö

?

Ei tiedossa

Siosjoen itäpuolella n.700m päässä olevan Kiekeröjärven pohjoispäässä Könkäsenjärvestä 4,5km pohjoiseen.
Vanha hirsinen rakennus joka toiminut taannoin autiotupana ja sittemmin willipohjolan vuokrakämppänä. Rakennuksen merkintä 1968 yleiskarttakirjasta alkaen. Nykyinen käyttö ei ole tiedossa.

7568550

3361180

30.09.2017

019

Nirrojärvi pohjoinen

Kämppä

Ei tiedossa

Nirrojärven luoteispään pohjoisrannalla. Keräs-Siepistä 12km länteen.
Pohjois-Suomen autiomajat kirjanen vuodelta 1958: "88. NIRROJÄRVI. Ylimuoniosta n.10km pohjoiseen sijaitsevan kilometrin levyisen Nirrojärven pohjoisrannalla talvikäyttöinen maja. Hyvässä kunnossa. Majoitustilaa 4-5 henkilölle. Takka. Polttopuuta."
Vuoden 1965 autoilijan tiekartassa on autiotupamerkintä joka osuu näillemain. Hetta-Outakka 1982 ja Palla-keimiö 1975 kartoissa nimellä "kämppä", Topokartassa 1971 "Autiotupa" teksti. Näkyy pienenä neliönä vielä MML:n karttapaikalla 2019 mutta tuskin on autiotupa jos on enää käyttökunnossa tai sama rakennus.
MML:n karttapaikalla (2007 alkaen) näkyy Nirrojärven rannalla ja Nirrojoen varrella muitakin kämppiä joille ei johda kunnon tietä, vain polku tai kelkkaura. Yksityisiä.

 

7564500

3357250

30.09.2019

020

Juutilaisenmaa

Porokämppä

Ei tiedossa

Könkäsenjärven ja Pahajoen välillä oleva Juutilaisenjärven koillispuolella poroerotuspaikan laidalla. Runsas 6km Keräs-Siepistä länteen.
Kansallispuiston ulkopuolella oleva, käytössä oleva poroerotuspaikka.
Eri ikäisissä kartoissa kolme rakennuspaikkaa:
Paikka 1. 7562200 / 3362580. Juutilaisenjärven pohjoisrannalla sen keskivaiheilla. Rakennuksen merkintä näkyy paperikartoillani Maastokartasta 2001 alkaen. MML.n karttapaikalla 2017 2-lämmintä rakennusta ja yksi talousrakennus 2013.
Paikka 2. 7562220 / 3362960. Rakennuksen merkintä "Porokämppä" Hetta-Outakka ulkoilukartasta 1975 alkaen kaikissa kartoissani. Järven koillispuolella erotusaidann tuntumassa.
Paikka 3. 7561650 / 3363610. Ilmakuvassa 2012 näkyy Pahajoen itärannan kumpareella rakennuspaikkoja tiiviissä ryhmässä noin 8kpl. Topokartalla 1971 on tällä kohtaa 2 rakennuksen merkintää ja teksti "Kämppä". Ei rakennusten merkintöjä Hetta-Outakka ulkoilukartassa 1975 tai sitä uudemmissa paperikartoissani.
GT-karoissa 2000 ja 2005 puuttuu paikka 2 mutta on merkitty rakennus Juutilaisenjärven länsipäähän. (Ilmeisesti paikat 1 ja 2 on vain hiukan siirtyneet).
 Yksityinen, Privat.

 

7562230

3362960

13.10.2017

021

Rantapalo

Tukkikämppä

Ei tiedossa

Keräsjoen ja Pahajoen välisellä metsämaalla Lortinvuoman koillislaidalla Rantapalon metsätin länsipuolella n. 1,8km Hirvaslompolosta luoteeseen.
"Kämppä" merkittynä 1975 ja 1981 Pallas-Keimiö ulkoilukarttoihin ja 1980 GT-karttaan. Topokartassa 1971 teksti "Metsätyökämppä". Ei näy enään merkintää uudemmissa kartoissa. Metsätieltä pieni pisto jängän laitaan jossa lähde. MML.n karttapaikan ilmakuvassa 2019 on näkyvissä rakennus jossa on, ainakin pääosin, katto paikallaan. 

 

7559110

3363730

01.10.2019

022

Jannenjärämät

Kämppä

Ei tiedossa

Pahajoen kaakkoisrannalla Raijanselän pohjoispuolella Keräs-Siepistä n.5km pohjoisluoteeseen.
- Ei näy Topokartassa 1936-37 Pallastunturi-Ounastunturi.
Muissa kartoissa rakennus merkitty kolmeen eri paikkaan.
Paikka 1. Topokartoissa 1968, 1971 on eteläisin näistä paikoista. 7567080 / 3367050. Ilmakuvassa (2012) selkeä vaalea läikkä n.100m karttamerkinnästä etelään. Näyttää paljaalta hiekkapenkalta.
Paikka 2.  noin 800m edellisestä koilliseen. 1980 GT-kartassa, Matkailukartassa 1997 ja 1975-82 Ulkoilukartoissa on rakennuksen merkintä. 7567740 / 3367600. Ilmakuvassa 2012 ole mitään erityistä minkä voisi rakennukseksi tulkita.
Paikka 3. 2001-ulkoilukartassa merkitty rakennus kauemas (200m) joesta. MML:n ilmakuvassa 2012 on jotain "jäänteitä" tässä paikassa. 7567620 / 3367730.
- Ei näy Maastokartassa 2001, Pallas Olos ulkoilukartalla 2006 eikä MML:n karttapaikalla 2007 tai uudemmissa. Karttapaikalla tällä kohtaa teksti "Jannenjärämät". Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei näy nettikartoilla.
Paikka 4. Ulkoilukartassa 2006 on noin 700m kaakkoon kohteesa 3 laitettu jängälle mustaamaton rakennuksen merkki "lato". Tällä kohtaa on MML:n karttapaikalla 2013 pieni lampi (351.2). 7567060 / 3368100.
Paikkojen 2 ja 3 kohdalla on vielä pohjakartoissa tonttiraja joka sekin on vaihtanut paikkaa 1,5km verran. retkikartta.fi 2013 alue on kokonaisuudessaan väritetty kansallispuiston värillä.
Vaikutta siis siltä että, kohde on vanha metsä/jänkä-palsta jolla on ollut tukikohtana jonkinlainen rakennus mutta 2000-luvun alussa se on poistunut käytöstä ja palsta liitetty puistoon. Rakennuksen paikka ei ole kartoittajalle selvinnyt vaan se ja tontin kohta on merkitty kuulopuheiden perusteella.

 

7567620

3367730

11.07.2017

023

Iisakki Siepin maja

Kämppä

Vanha purettu, uusi tilalla.

1958 autiotupakirjaa lainaten: " Pallastunturien Suastunturin eteläpäästä, n. 1,5km länteen olevan niityn saarekkeessa."
Kansallispuistosta erotetulla tontilla olevia yksityisiä ja lukittuja rakennuksia.
Topokartalla 1971 ja 1980-luvun ulkoilukartoilla näkyy yksi rakennus. Paikalla on 2007 MML:n karttapaikan mukaan 3 rakennusta vanhan majan paikalla ja ilmeisesti heinälatoja eri puolilla tonttia. (Heinäladot, katso 068 Suasjängän ladot)
"Pieni kodikas niittypirtti liuskekivitakkoineen. Vieraskirja "Suaskuru" nimellä. Vuonna 1993 kämppä oli hävinnyt, tilalle rakennettiin huvilatyyppistä rakennusta." (AT 2008)
Pohjois-Suomen autiomajat kirjanen 1958: "98. SUASTUNTURI. Iisakki Siepin maja. Pallastunturien Suastunturin eteläpäästä, n. 1,5km länteen olevan niityn saarekkeessa talvikäyttöinen hirsimaja. Tyydyttävässä kunnossa. Takka. Majoitustilaa 4 henkilölle. Polttopuuta."
Täysin sama teksti 1970 autiotuvat kirjasessa. Vuoden 1970 kirjasessa sivun 43 kartassa rakennus piirretty ihan muualle eli lähinnä Rautuojan tuvan tietämille. 

 

7570520

3374640

25.09.2017

024

Suaskuru

Kota

Huollettu

Hetta - Pallas reitin varrella Suaskurun länsipäässä.
Paikalla on huollettu taukokota.

7569760

3375500

05.04.2021

025

Varkaanjärven kota

Kota

Hyvässä kunnossa

Lumikeron koillispuolella. Varkaanjärven länsipäästä puiston rajaa etelään n.500 m ja rajalinjasta 50 m luonaaseen. Puiston puolella. Puron ja puiston rajan välisen metsäalueen keskellä.
2006 rakennettu suurehko hirsinen mutterikota.

7569090

3378000

20.09.2017

026

Monttellin maja

Museokämppä
ja taukokota

Museoitu ja
hyvässä kunnossa

Hetta-Pallas reitin varrella, noin 1,5km Vuontiskeron huipun eteläpuolella.
Pieni paliskunnan hirsimaja. Rakennettu 1946, peruskorjattu 1975. Kota valmistuu 2021.

7564420

3377190

05.04.2021

027A

Nammalakuru vanha

Autiotupa /
Varaustupa

Purettu

Hetta-Pallas reitin varrella 6km Taivaskeron huipulta pohjoiseen, Nammalakurun perukassa.
Vanha tupa oli metsähallituksen huoltama kaksihuoneninen hirsitupa. Avoimella puolella 16 vuodepaikka varauspuolella 8.

7563570

3377720

20.09.2017
027B Nammalakuru uusi Autiotupa / Varaustupa Hyvässä kunnossa Hetta-Pallas reitin varrella 6km Taivaskeron huipulta pohjoiseen, Nammalakurun perukassa, laakson itäpuolen rinteellä.
Nammalakurun uusi hirsinen autio- ja varaustupa on otettu käyttöön 25.10.2013.

7563400 3377810

05.04.2021
027C Nammalakurun kotakahvila Kota Poistunut Hetta-Pallas reitin varrella 6km Taivaskeron huipulta pohjoiseen, Nammalakurun perukassa. Vanhan autiotuvan paikan alapuolella.
Vanhemman autiotuvan alapuolella, puron luoteispuolella toimi   sesonki aikoina kotakahvila.

7563520 3377690

20.09.2017

028

Kortevuoman niittylato

Heinälato

Käyttökunnossa

Nammalkurussa Nammaljoen eteläpuolella n.100 ja Laattaanojasta runsas 100m länteen.
Pieni rakennuksen merkintä kansallispuistosta rajatun jänkätontin etelälaidalla. Kyseessä on sääsuojaksi kelpaava Kortevuoman heinälato.

7561040

3374460

05.04.2021

029

Rihmakuru

Kota

Hyvässä kunnossa

Rihmakurun yläpäässä hieman Hetta-Pallas reitiltä itään. Nammalakurun autiotuvalta n.2,5km etelään.
Iso, 6-kulmainen Hetta-Pallas reitin taukokota.

7561050

3377400

05.04.2021

030

Sarvijärvi

Laavu

Ei tiedossa

Pallastuntureiden itäpuolella olevan Sarvijärven pohjoispään kapean lahden itärannalla n.100m. lahden Rakennuksen merkintä ja teksti "Laavu" löytyi MML:n karttapaikalta 2008 näkyy myös luontoon.fi opaskartassa ja 2015 karttapaikalla. Retkikartta.fi mukaan paikalla olisi kaksi laavua, tulipaikka ja käymälä 2017.

 

7560170

3379150

13.10.2017

031

Taivaskeron Poropirtti

Porokämppä
Autiotupa

Poistunut

Taivaskeron huipulta 1,7km pohjoisluoteeseen, ulkoilureitin länsipuolella.
Paikalla on ollut pieni lautakämppä jota on kutsuttu Taivaskeron porokämpäksi ja Taivaskeron hiihtomajaksi sekä mahdollisesti myös Lehmäkeron kämpäksi. Rakennus on poistunut vuosien 1992-95 välillä.

7559010

3376880

30.09.2017

032

Vuontisjärvi

Autiotupa ja kota

Käyttökunnossa

Vuontisjärven länsirannalla noin 1,7km järven pohjoiskärjestä.
Vanha neljän hengen hirsinen autiotupa ja uusi hirsikota.

7553600

3368870

14.12.2020

033

Talonniemi

Autiotupa

Palanut

Vuontisjärven itälaidan keskivaiheilla olevan niemen eteläkärjessä.
Pohjois-Suomen autiomajat kirjanen 1958: "105. VUONTISJÄRVI 2. Pallastunturin länsipuolella olevan Vuontisjärven itärannalla olevan niemen eteläkärjessä talvikäyttöinen hirsimaja. Välttävässä kunnossa. Takka. Majoitustilaa 10 henkilölle. Polttopuuta."
Kämppä näkyy vuoden 1950 yleiskarttakirjassa ja vielä 1981 ulkoilukartassa 4-hengen autiotupana jossa on puhelin.
Rakennus ei näy enään 2000 GT-kartassa eikä uudemmissa joten todennäköisesti tuhoutunut.
"Törmäslompolon yrittäjän mukaan kämppä palanut tai poltettu 1980-luvun alkupuolella." (Vänkä 2013)
Erään eläkkeellä olevan rajavartijan listassa "Kämpät (keväällä 1946)" on ensinmäisenä kohteena seuraavaa: "1. Muonion Vuontisjärvellä 2 kämppää (leimauskämppä järven länsip. Liepimärjärven et.-päästä johtaa torpasta polku Vuontisjrovan pohj. nokan yli. metsänhoitaja Sandströmin rakennuttama kämppä järven itäp leimauskämpästä n. 2km kaakkoon."(RB 2012). Ensimmäinen tarkoittanee kohdetta 032 Vuontisjärvi ja toinen tätä kohdetta.

 

7551380

3370180

31.12.2012

034

Uusipalo kota (Vuontisjoki)

Kota

Ei tiedossa

Vuontisjoen länsirannalla n. 400m Jerisjoesta. 9km Pallaksen hotellilta kaakkoon.
MML:n karttapaikalta 2007 löytynyt kota. Näkyy vielä 2017 kartalla ja retkikartta.fi kartalla.
Aholan oppaan mukaan hiljainen, neliön muotoinen kota jossa maalattia. Tulisija on keskellä kotaa ja katto tältä kohdin avoin. Kolmella sivulla leveät penkit joten yöpyä voi, tosin kota ei pidä itikoita ulkona.
Retkikartta 2019 ei esittele kotaa vaikka se on vielä pohjakartalla. Onko kota siis enää pystyssä.

 

7547310

3371580

03.10.2019

035A

Mäntyrova autiotupa

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

3,2km Pallaksen hotellilta lounaaseen, Lehtirovan pohjoispuolella olevan jängän pohjoisreunassa. Poroaidalta noin 200m itään.
Metsähallituksen huoltama vanhahko hirsinen autiotupa neljälle.

7552060

3375110

04.04.2021

035B

Mäntyrova tutkimuskämppä

Tutkimuskämppä

Poistunut

4,2km Pallaksen hotellilta lounaaseen, Lehtirovalta pohjoisluoteeseen Mäntyrovanvuoman itälaidalla, kovalla maalla.
Vuosien 1975 ja 1981 Ulkoilukartoissa ja 1968 topokartassa on merkitty ja tekstillä mainittu "tutkimuskämppä" noin 1km lännempänä nykyisen autiotuvan (035A Mäntyrova) paikasta.

7551760

3374150

30.09.2017
036A Naisten maja Kämppä Tuhoutunut Pallaksen hotellilta vajaa 1km pohjoiseen Vatikurun itälaidalla penkan päällä.
Saksalaiset hävittivät majan sodan loppuvaiheessa 1944.

7555090 3377530

20.09.2017
036B Wanha hotelli Hotelli Tuhoutunut Pallaksen hotellilta 800m pohjoiseen Vatikurun itälaidalla penkan päällä.
Vanha, sodassa tuhoutunut hotelli joka oli noin 800m ylempänä nykyistä hotellia. Vieläkin paikalla on aukea kenttä.

7554920 3377610

20.09.2017

036C

Pallaksen porokämppä

Porokämppä

Käyttökunnossa

Pallaksen hotellilta 900m pohjoiseen Vatikurun itälaidalla penkan päällä.
Paikalla on lukittu vanhan hirsirakennus. Kämppä on Kyrön paliskunnan poromiesten tukikohta.

7555040

3377570

04.10.2019

037A

Pallaskota A

Vuokrakota

Hyvässä kunnossa

Pallaksen hotellilta n.850 m kaakkoon. Palkaskeron ja Pallaskeron väliltä laskevan puron varressa.
Paikalla on Vuokrakota noin 20 hengen tilaisuuksiin ja noin 5 hengen yöpymiseen.

7553625

3378295

04.11.2021
037B Pallaskota B Kota Hyvässä kunnossa Pallaksen hotellilta n.850 m kaakkoon. Palkaskeron ja Pallaskeron väliltä laskevan puron varressa.
Paikalla on kuusikulmainen, hirsinen avoin taukokota.

7553610 3378280

04.11.2021

038

Hirvaslahti (Pallasjärvi taukokota)

Taukokota

Poistunut

Pallasjärven länsirannalla Hirvaslahdella.
Kota on myynnissä poiskuljetettavaksi 2021
Paikalla oli kuusikulmainen hirsinen taukokota. Kota oli venerannassa ja autolla pääsi viereen.

7553370

3380830

11.11.2021

039

Hietalahti

Autiotupa / Kota

Hyvässä kunnossa

Pallasjärven itäpäässä Pallasjoesta n.750m pohjoiseen.
Pieni hirsimökkerö. Näyttää saunalta joka olisi kunnostettu neljän hengen autiotuvaksi.

7552290

3386380

04.10.2019

040

Lusmavaara

?

Ei tiedossa

Pallasjärven rannalla Lusmavaaran kohdilla Tervaniemessä.
Pohjois-Suomen autiomajat kirjanen 1958: "84. LUSMAVAARA. Pallasjärven kaakkoisrannalla olevassa Tervaniemessä Pallastunturin kansallispuistoalueella talvikäyttöinen hirsimaja. Tyydyttävässä kunnossa. Takka. Majoitustilaa 3-4 henkilölle. Polttopuuta."
Tervaniemessä en ole nähnyt rakennuksen merkintää missään kartassa.
Katso Aittalahti 041

 

7550900

3386000

27.09.2017

041

Aittalahti

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Pallasjärven etelärannalla Aittaniemen tyvellä Aittalahden puolella.
Pieni kolmen hengen hirsimökki. Tupa on peruskorjattu kesällä 2019. Varustus: Kamiina, kuivakäymälä ja puuvarasto.

7549970

3385200

07.11.2021

042

Punainenhiekka

Päivätupa

Hyvässä kunnossa

Pallasjärven etelärannalla Aittaniemen ja Kenttäniemen puolivälissä.
Siisti ja tilava hirsikämppä. Muutettu päivätuvaksi 2019.

7549520

3384500

04.11.2021

043

Pallaslompolo (Pallasjärvi Kota)

Kota

Poistuu

Pallasjärven Pallaslompolon etelärannalla.
Kota on myynnissä poiskuljetettavaksi 2021

7548880

3382890

13.03.2021

044

Mustavaara

Autiotupa

Poissa käytöstä

Pallaksen hotellilta 7km eteläkaakkoon. Mustavaaran huipulta 500m itään poroerotuspaikan laidalla.
Mustavaaran autiotupa on poistunut autiotupakäytöstä. Lautaeteisellä varustettu vanha hirsikämppä jossa turvekatto. 4-hengelle. Takka.

7547510

3379970

04.11.2020

045

Sammaltunturi

Palovartio, radioasema, tutkimusasema ym.

Käyttökunnossa

Sammaltunturin pohjoisemmalla (Ylilaki) huipulla
Rakennuksen merkintä 1968 topokartasta alkaen. Ilmeisesti mäellä sijaitsee enää 2001 rakennettu mittausasema.

7545890

3379430

20.09.2017

046

Keimiöjärvi VT

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Keimiöjärven luoteisrannalla n. 10,5km Pallaksen hotellilta eteläkaakkoon.
Metsähallituksen vuokratupa 50m2 7-9 henkilöä "mökkivarustus". Sauna erillisessä rakennuksessa.

7543810

3380580

20.09.2017

047

Keimiöjärvi PT

Päivätupa

Hyvässä kunnossa

Keimiöjärven kaakkoisrannalla kumpareen laidalla. n. 11,5km Pallaksen hotellilta eteläkaakkoon.
Metsähallituksen huoltama hirsinen päivätupa.

7543280

3381330

20.09.2017

048

Mustakero

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Mustakeron pohjoispuolella Keimiöjärveltä n. 1,7km koilliseen.
Metsähallituksen huoltama pieni hirsitupa kesävaellusreitin varrella. 5 henkeä, kaasuliesi, kamina.


7545150

3382570

30.09.2017

049

Pyhäkeron Palovahti

Palovartio

Purettu

Pyhäkeron huipulla
Palovartijan kämppä jäi virattomaksi kun vartiointi siirtyi Jyppyrälle. Kämppä siirretty ilmeisesti Maraston aidalle.

7585820

3367070

29.09.2019

050

Saukkojärvi

?

Ei tiedossa

Puolitaipaleen tuvalta 3km itään, Outtakan huipulta n.5,5km lounaaseen Saukkojärven pohjoisrannalla.
Kansallispuiston rajojen sisään jääneellä puistosta erotetulla Saukkovuoman tontilla 3-rakennuksen ryhmä ja 1 rak 100m koilliseen. Oletettavasti yksityisiä ja lukittuja. Rakennukset näkyy MML:n karttapaikan kartalla 2017. 2003 Hetta Outakka kartassa 3 heinälatoa mutta ei lammen rannan rakennuksia. Ilmakuvista voi erottaa 3-5 latoa. Kolme heinälatoa on nähtävissä jo ulkoilukartassa 1936-37.
  Yksityinen, Privat.

 

7572890

3364110

02.10.2017

051


052

Mielmukkavaara

Laavu

Ei tiedossa

Mielmukkavaaran laakean lakialueen koillislaidalla pienen lammen itärannalla. Yli-Muoniosta n.7km pohjoisluoteeseen ja n.6km Kätkäsuvannosta kaakkoon.
Laavu teksti 2006 Pallas Olos kartalla retkeilyreitin varrella. Löytyy MML:n karttapaikalta 2007 mutta ei enää 2017.

 

7559450

3352790

13.10.2017

053

Vuosukkajärvi

Kota

Käyttökunnossa

Vuosukkajärven pohjoisrannalla. Järven keskivaiheilla olevalla niemellä. Noin 9km Muonionjokivarresta Kätkäsuvannosta koilliseen.
Rakennuksen merkintä ja teksti "Kota" MML:n karttapaikalla 2007. Kota merkitty vielä 2019 retkikartta.fi kartalle.

 

7569690

3353540

30.09.2019

054

Pahajoki

?

Ei tiedossa

Pahajoen länsirannalla 1km Kuoppajärvestä itään ja 5,5km Outtakan huipulta etelään.
Rakennuksen merkintä löytyi 2001 Hetta Outakka kartasta ja sen avittamana myös MML:n karttapaikalta 2007 ja vielä 2019.
Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman(2008) mukaan puistossa on valvontatupa nimeltä "Hukankuoppa". Kohteen 054 rakennusmerkinä on Hukkajärven ja Kuoppajärven välillä. Hukankuoppa olisi hyvä nimi tuvalle tässä kohtaa. Tämä on vain arvailua.

 

7570050

3367880

30.09.2019

055

Kuoppaoja

?

Ei tiedossa

Kuoppajärven pohjoispuolella n.650m järvestä Kuoppaojan joenmutkassa länsirannalla. Ruototunturilta 1,9km itään.
Rakennuksen neliö jängällä jokivarressa Keräs-Siepin ja Puolitaipaleen välisen polun vieressä. Näkyy vain 2001 Ulkoilukartassa. Ilmakuvassa 2017 näkyy jängällä rakennuksen kehikko. Ilmeisesti ladon katto on romahtanut.

 

7570700

3366820

02.10.2017

056

Rautujärven laavu

Laavu

Käyttökunnossa

Rautujärven lounaislaidalla olevan niemen kohdilla. Non 300m järven eteläkärjestä. Noin 4,6km Hetan kirkolta etelälounaaseen.
Retkikartassa 2007 on nuotiopaikan merkki mutta enontekio.fi sivulta löytyvässä Hetan ladut kartassa 2007 on paikalle merkitty laavu. Vuoden 2017 ulkoilukartalla on laavun merkintä hiihtoreitin varrella. Laavu teksti retkikartta.fi 2019 sivun pohjakartalla mutta ei selitettä, joten laavu ei liene Metsähallituksen.
2019 retkikartassa merkitty Rautujärven niemelle nähtävyys. "Rautujärvi rakennus, jäännös" En ole löytänyt rakennuksen merkintöjä kartoilla. KKJ P: 7588615 I: 3360452

 

7588290

3360220

29.09.2019

057

Kivilompolonoja

Kämppä

Ei tiedossa

Kivijärveltä lounaaseen 2km ja Kivilommolilta 1km koilliseen. Kivilompolon ojaan on matkaa n.800m. Keimiö tunturilta 6,3km itään.
Näkyy jo Pallas Keimiö ulkoilukartalla 1975 tekstillä "Kämppä". 1997 Matkailukarttaan M16 on rakennuksen kohdalle laitettu autiotuvan merkintä. Oletettavasti kuitenkin nykyään lukittu. Rakennuksen merkintä metsätien päässä. Näkyy vielä 2017 MML:n karttapaikalla. Kohde on puiston ulkopuolella.
Yksityinen, Privat.


7543270

3386240

13.10.2017

058

Ruskisrova

?

Käyttökunnossa

Pallasjärveltä kaakkoon, Kivijärveltä 2,6km itään, Matala Ruskisrovan luoteisrinteellä metsätien varressa sen eteläpuolella.
"Kämppä on nyt siis purettu entiseltä paikaltaan ja toivon mukaan nousee vielä Kittilän kunnan alueelle, ehkäpä Könkään kylälle. Pihapiirin kaikki rakennukset on nyt joko purettu tai poltettu..." (JM2017)
Vuoden1968 yleiskarttakirjassa rakennuksen merkintä ja teksti "Kämppä" mettätien varressa. Matkailukartta-M16 vuodelta 1997 pitää tällä kohtaa sisällään autiotupa merkinnän, puhelimen kuvan ja tekstin Ruskisrova, myös poroerotus on laitettu kämpän pohjoispuolelle. Netistä löytyneen kuvan mukaan paikalla iso vanha hirsinen savottakämppä.
MML:n karttapaikalla 2008 on useampia rakennuksia ja nimi Ruskiskaltio. Rakennuksen merkintä vielä 2017 MML.n karttapaikalla. Rakennus poistunut MML.n karttapaikalta 2019.


7545680

3390860

04.10.2019

059

Hietajärvi

Taukokota

Hyvässä kunnossa

Hannu- ja Pahakuruilta koilliseen olevan Hietajärven koillirannalla. Noin 2,5km Ketomellan sillalta lounaaseen.
Paikalla on taukokota piharakennuksineen. Kota on iso 8-kumainen ja avoin järvelle.

7577430

3375820

11.11.2021

060

Tynnyrivaara

?

Ei tiedossa

Lumikeron kaakkoispuolella, Vuontisjärvenluoteisnurkassa olevan lahden pohjoisrannan kumpareella. Tynnyrivaaralta laskevan puron itärannalla. Nippa nappa puiston puolella.
Rakennuksen merkintä ilman selittävää tekstiä löytyy kartoistani ainoastaan vuoden 1968 topokartasta ja 1975 Pallas-Keimiö Ulkoilukartalta.

 

7566900

3378830

20.09.2017

061

Maunu

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Kivijärven koillisrannalla Pallasjärveltä noin 4,8km kaakkoon. Kivijärven pohjoiskärjestä n. 900m etelään.
Yleiskarttakirjat 1927 ja 1950 tuntevat tiettömän taipaleen taakse merkityn "Maunu" nimisen paikan. Rakennuksen merkintää ei näy myöhemmissä kartoissa vaikka tie onkin ilmestynyt Kivijärven itärannalle. MML:n karttapaikalla 2007 näkyy niityksi piirretty pihakenttä ja polku sille. Vieressä teksti "Talonranta". Joku vanha lapintalo on täällä ollut. Vielä
2019 on ilmakuvassa havaittavissa raunio.

  

7546350

3388280

04.10.2019

062A

Pallasjärven tila

Asuttu / autio tila

Poistunut

Pallasjärven länsirannalla. Pyhäjoen eteläpuolella.
Rakennuksen merkintä vuoden 1927 yleiskarttakirjassa.
Paikalla on ollut asuttu tila. Tila on myyty valtiolle 1930 Kansallispuiston perustamiseen liittyen. Valtio luovutti tilan vuonna 1933 kokonaisuudessaan Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan.
Metsätutkimuslaitoksen luvalla Matkailijayhdistys rakennutti Pallasjärven rantaan matkailumajan, jonka toiminta alkoi vuonna 1934. Majaan saattoi majoittaa kymmenen yöpyjää. Metsänvartijan asunnossa oli lisäksi kaksi huonetta yhteensä seitsemälle henkilölle sekä kolme kolmen hengen kesähuonetta.
Saksalaiset polttivat tiettävästi kaikki rakennukset sodan loppuvaiheissa 1944.
MML:n karttapaikalla 2017 on nykyään aukea niitty Metsäntutkimuslaitoksen Taloniemen eteläpuolella palsirannassa. Olisiko niitty peräisin tuon vanhan tiluksen ajoilta tai jopa sen pihakenttä.
Nykyään alueella on Metsätutkimuslaitoksen rakennuksia.
Katso myös:
062B Metsänhoitajan kämppä
062C Metsäntutkimuslaitos
062D Jannelan maja

  

7551340

3381660

20.09.2017
062B Metsänhoitajan kämppä Kämppä Käyttökunnossa Pallasjärven länsirannalla. Pyhäjoensuusta 350m pohjoiseen. Tien ja rannan välisellä kapealla kaistaleella.
Paikalla on vanha lukittu kelohirsinen kämppä.   Yksityinen, Privat.

7552070 3381250

20.09.2017
062C Metsäntutkimus-
laitos
Rakennusryhmä Käyttökunnossa Pallasjärven länsirannalla. Pyhäjoensuun kaakkoispuolen niemellä.
Maakauppojen jälkeen Pallaksen tila siirtyi valtiolle 1930 tulevan kansallispuiston yhteytee. Metsäntutkimuslaitokselle tila siirtyi 1933. Rakennukset tuhoutui sodassa 1944.
Rakennukset on siis sodan jälkeiseltä ajalta ja sijaitsevat Pallasjärven länsirannan Taloniemellä. Nykyään alueella on Metsätutkimuslaitoksen koeasema. Metsäntutkimuslaitos on 2015 vuoden alusta osa Luonnonvarakeskusta.

  Yksityinen, Privat. Katso myös:
062A Pallasjärven tila
062B Metsänhoitajan kä7551270mppä
062D Jannelan maja

7551600 3381580

27.09.2017
062D Jannelan maja Kämppä Käyttökunnossa Pallasjärven länsirannalla. Pyhäjoensuusta 650m etelään.
www.retkikartta.fi (2017) mukaan kyseessä olisi "Pallasjärvi Jannela vuokrakämppä, sauna ja tulipaikka".   Yksityinen, Privat.

7551270 3381840

20.09.2017

063

Mäntyrovan-
vuoma

Heinälato

Ei tiedossa

Pallaksen hotellilta 4,6km lounaaseen Mäntyrovan ja Lehtirovan välissä Mäntyrovanojan latvalähteiden tuntumassa ulkoilureitin pitkoksilta 70m kaakkoon.
MML:n karttapaikalla 2013-2019 näkyvä rakennusmerkintä on heinälato. Ei löydy merkintäjä varhaisemmista kartoistani.
2019 ilmakuvassa näkyy vielä ehyt katto.

 

7551140

3374050

04.10.2019

064

Laukukero

Muu rakennus

Käyttökunnossa

Pallaksen hotellin pohjoispuolella olevan Laukukeron huipulla. Pieni koppi hissin vierellä ja  toinen lähempänä huippua. Lisäksi hissin alamaja rinteen alla Vatikurussa.
Hiihtohissin ylä- ja ala-asemat sekä huipun pieni rakennus. Mukana kortistossa koska ovat puiston puolella.

7556010

3376480

20.09.2017

065

Porviniemi

Rakennusryhmä

Käyttökunnossa

Pallasjärven pohjoispäässä olevalla kapean niemen tyvellä.
Maanmittaushallituksen toimittama "Pallas-tunturi" kartta 1:50 000 vuodelta 1936/37 sisältää rakennuksen merkinnän Porviniemen tyvellä. Seuraava karttamerkintä samaisella niemellä onkin vasta topokartassa 2001
Topokartalla 2001 näkyy kaksi rakennusta. 2007 Retkikartta.fi tuntee jo 4 rakennusta, samassa kartassa niemen nimi "Porviniemi".
Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 mainitsee rakennuksista mm:
”…Pallasjärven Porvinniemessä on vanha, joidenkin Raattaman kylän tilojen käytössä oleva kalapirtti, joka on kunnostettu yhteistoimin kansallispuiston kanssa…
…Ladot on kunnostettu sen mukaan 1990- luvulla, kuten myös Porvinniemen kalakämpät ja nuottauspaikat…”

  

7554830

3381480

13.10.2017

066

Raijanjärvi

Heinälatoja

Ei tiedossa

Keräs-Siepin pohjoispuolella 3km päässä sijaitsevilla Raijanjärven palstalla.
Nyttemmin Kansallispuiston sisään jääneellä, siitä rajatulla Raijanjärven ympärillä olevalla niittypalstalla olevia, todennäköisesti heinälatoja. MML:karttapohjalla 2007 ja 2013 näkyy Raijanjärven ympärillä kolme rakennusta. 2001 Ulkoilukartassa on Raijanjärven ympärillä 7 rakennusta. Ilmakuvasta 2012 on havaittavissa kolme ladon jäännettä joita ei näy 2013 kartassa. Pohjoisin näistä on järven pohjoispuolella eikä sitä näy 2001 ulkoilukartalla.
Lato 1. 7565900 / 3369360. UK-2001, MML-2007/2013, IK-2012, MA-2001/2007. (Katto)
Lato 2. 7565890 / 3369320. UK-2001, IK-2012 (Kehikko)
Lato 3. 7565870 / 3369260. UK-2001, IK-2012 (Kehikko)
Lato 4. (7565930 / 3369480). UK-2001
Lato 5. (7566040 / 3369560). UK-2001
Lato 6. 7566180 / 3369490. UK-2001, MML-2007/2013, IK-2012. (Katto)
Lato 7. 7566350 / 3369280. IK-2012 (Kehikko)
Lato 8. 7566090 / 3369180. UK-2001, MML-2007/2013, IK-2012, MA-2001/2007. (Katto)
Numero neljää lukuunottamatta kohteet näkyy vielä ilmakuvassa 2019.
UK=Ulkoilukartta
MA=Maastokartta
MML= Maanmittauslaitoksen karttapaikka
IK= Maanmittauslaitoksen karttapaikan ilmakuva

  

7565900

3369360

01.10.2019

067

Aitajänkkä

Heinälato

Poistunut

Keräs-Siepin pohjoispuolella 2,5km sijaitsevilla Aitajänkkän palstalla.
Nyttemmin Kansallispuiston sisään jääneellä niittypalstalla ollut rakennus, todennäköisesti heinälato.
- Ei näy Topokartassa 1936-37 Pallastunturi-Ounastunturi eikä 1975 ja 1982 ulkoilukartoissa
MML:n karttapaikalla (2007) ja topokartalla 2001 on rakennuksen merkintä keskellä jänkää. Ilmakuvassa 2012 näkyy rakennuksen paikka mutta mielestäni selvästi rakennus on poistunut. MML.n karttapaikalla 2017 ei ole enään rakennuksen merkintää.
Aitajänkkä on nykyään Pallas-Yllästunturin kansallispuiston sisällä mutta rajattuna puistosta, siis yksityismaata.

  

7565350

3368630

13.10.2017

068

Suasjängän ladot

? (Heinälatoja)

Ei tiedossa

Useita kohteita Suasjängän pohjoisosissa Suastunturin länsipuolella.
Useita heinälatoja laajalla alueella.
Lato 1. 7570650 / 3374300. UK-2012. IK-2012.
Lato 2. 7571200 / 3373780. IK-2012.
Lato 3. 7571810 / 3373660. IK-2012.  (epävarma)
Lato 4. 7570510 / 3374060. UK-2001. (IK-2012)
Lato 5. 7570100 / 3374870. UK-2012. IK-2012. MA-2001/07. MML-2013 (katettu)
Lato 6. 7570290 / 3374760. UK-2012. IK-2012. MA-2001/07. MML-2013 (katettu)
Lato 7. 7570500 / 3374810. UK-2012. IK-2012. MA-2001/07. MML-2013 (katettu)
Lato 8. 7570710 / 3374720. IK-2012. (raunio)
Lato 9. 7570710 / 3374720. Ilmakuva 2017 (epävarma)
UK=Ulkoilukartta
MA=Maastokartta
MML= Maanmittauslaitoksen karttapaikka
IK= Maanmittauslaitoksen karttapaikan ilmakuva

  

7570650

3374300

27.09.2017

069

Ylijoki

?

Raunio

Keräsjärveen pohjoisesta laskevan Ylijoen länsipuolella noin 80m joesta jängän takana aivan metsän laidalla. Raunion merkintä Hetta-Outakka ulkoilukartalla 2001. Raunio havaittavissa MML.n ilmakuvassa 2012. (Paikkatietoikkunan vastaavassa mutta tarkemmassa kuvassa raunio näkyy selvästi).
Rakennusta ei näy 1975,1982 eikä 2006 ulkoilukartoilla.

  

7567470

3373290

27.09.2017

070

Luhtajärvienoja

Kämppä

Poistunut

Keräsjärvestä 4,6km pohjoiseen. Lännestä Luhtajärviltä laskevan ojan ja ylijoen yhtymäkohdasta 170m pohjoiskoilliseen jängän laidalla.
3-rakennusmerkintää tiiviissä ryhmässä maastokartoilla 2001 ja 2007. Rakennuksen merkintöjä ei näy muissa kartoissa ennen eikä jälkeen.

7570570

3374100

07.04.2021

071

Suasjängänpää

?

Ei tiedossa

Keräsjärveltä 5,1km pohjoiseen. Suastunturin keskimmäiseltä, korkeimmalta huipulta 1,2km lounaaseen. Jängän koillislaidalla olevalla kumpareella.
Kohdetta ei näy vielä MML:n karttapaikalla 2012 mutta ilmakuvassa 2012 on selkeästi jotain mikä ei kuulu maastoon. 2017 on sitten jo karttapaikallakin kahden rakennuksen merkintä.Paikka on vanhan 023 Iisakki Siepin majan jänkätontilla. 2017 karttapaikan mukaan kuuluu jo kansallispuistooen eikä ole omalla tontilla.
  Yksityinen, Privat.

  

7570920

3374750

27.09.2017

072

Pallasvuoma

? (Heinälatoja)

Ei tiedossa

Vuontisjärven Leveälahteen laskevan Pallasojan varrella olevalla Pallasvuomalla. Noin 1km Vuontisjärven rannasta.
Neljä rakennuksen merkintää (Heinälatoja) Pallas-Keimiö ulkoilukartoilla 1975 ja -81. Huom: Vuontisjärven koillispuolella olevat Pallasoja ja Orotusoja on vaihtaneet paikkaa 1981 ulkoilukartan jälkeen. (Nimet siis vaihdettu keskenään :-)
Ilmakuvasta on havaittavissa 2 varmaa ja yksi mahdollinen lato.
Lato 1. 7554160 / 3371520. UK-1975/81, IK-2012.
Lato 2. 7554160 / 3371800. UK-1975/81, IK-2012.
Lato 3. 7554200 / 3371640. UK-1975/81, IK-2012. (mahdollinen)
Lato 4. UK-1975/81
UK=Ulkoilukartta
MA=Maastokartta
MML= Maanmittauslaitoksen karttapaikka
IK= Maanmittauslaitoksen karttapaikan ilmakuva

  

7554160

3371520

08.11.2013

074

Tunturijänkä

? (Heinälatoja)

Ei tiedossa

Pallastunturien koillispuolella puiston rajojen sisällä Harriojan ja Tunturijängän tietämillä kolme rakennusta.
Hieman puiston rajan sisäpuolella olevia rakennuksia Tunturijängällä. todennäköisesti heinälatoja.
Lato 1. 7559040 / 3382060. MA-2001/07, MML-2013, IK-2012. (katettu)
Lato 2. 7558870 / 3381880. MA-2001/07, MML-2013, IK-2012. (katettu)
Lato 3. 7558760 / 3381180. MA-2001/07, MML-2013, IK-2012. (katettu)
UK=Ulkoilukartta
MA=Maastokartta
MML= Maanmittauslaitoksen karttapaikka
IK= Maanmittauslaitoksen karttapaikan ilmakuva.

  

7558760

3381180

27.09.2017

075

Hanhiojanniitty

? (Heinälatoja)

Ei tiedossa

Kutunivasta pohjoisluoteeseen olevalla hanhiojanniityllä. Hanhiojan teteläpuolella.
Rakennusmerkintöjä retkikartta.fi 2007 ja MML.n karttapaikka 2013. Kolme latoa. Lisäksi Ilmakuvassa 2012 yksi mahdollinen kohde.
Lato 1. 7545450 / 3374090. MML-2013, IK-2012. (raunio)
Lato 2. 7545370 / 3374020. MML-2013, IK-2012. (raunio)
Lato 3. 7545380 / 3374260. MML-2013, IK-2012. (raunio)
Lato 4. 7545620 / 3374180. IK-2012. (mahdollinen)
IK= Maanmittauslaitoksen karttapaikan ilmakuva
Yhtään ei näy topokartassa 1968

  

7545380

3374260

08.07.2017

077

Rautupalo

Kämppä ja latoja

Ei tiedossa

Vuontisjärven laskuojaan koillisen suunnalta laskeevan Rautuojan vareella olevalla tontilla. 5 latoa (1975) jängällä. 1 rakennus (2007) jänkien välillä. Yksityinen, Privat.
Lato 1. (7548320 / 3371990). UK-1975/81.
Lato 2. (7548380 / 3372100). UK-1975/81.
Rak 3. 7548770 / 3372440. MML-2013, MA-2007, UK-2006. IK-2012
Lato 4. (7549150 / 3372340). UK-1975/81.
Lato 5. (7549190 / 3372400). UK-1975/81.
Lato 6. (7549450 / 3372310). UK-1975/81.
(Latojen 1,2,4,5 ja 6 karttamerkintöjen kohdilta ei voi ilmakuvasta 2012 havaita mitään rakennuksiin viittaavaa. Siksi koordinaatit ulkoilukartan mukaan suuntaa antavia.)
UK=Ulkoilukartta
MA=Maastokartta
MML= Maanmittauslaitoksen karttapaikka
IK= Maanmittauslaitoksen karttapaikan ilmakuva

   

7548770

3372440

08.07.2017

078

Levänperän-
jänkkä

? (Heinälatoja)

Ei tiedossa

Pallastunturin länsipuolella olevan Vuontisjärven itäpuolella. Laajan Levänperänjänkkän alueella.
Lato 1. Rakennuksen merkintä löytyy 1975 ja -81 Pallas Keimiö ulkoilukartoista, ei merkintöjä tuoreemmissa kartoissa. "Heinälato". MML:n karttapaikan ilmakuvassa 2012 on havaittavissa ladon jäänteet  noin 150m luoteeseen kartan merkinnästä.
Lato 2. Levänperänjänkkän pohjoisosassa olevan lammen itäpuolella 60m ja Leveälahdelta 320m etelään.
Lato 3. 170m Korteriivi lammen laskuojan suusta luoteeseen ja 270m Vuontisjärvestä itään selkeä ladon jäänne ilmakuvassa.
Lato 1. 7551170 / 3371520. UK-1975,  IK-2012,17
Lato 2. 7552390 / 3370830. IK-2012,17
Lato 3. 7551270 / 3370790. IK-2012,17
Lato 4. 7551020 / 3371620, UK-1981 TO-1968 ja IK 2017
UK=Ulkoilukartta
MA=Maastokartta
MML= Maanmittauslaitoksen karttapaikka
IK= Maanmittauslaitoksen karttapaikan ilmakuva
TO = Topokartta

   

7551170

3371520

20.09.2017

079

Keräsjoki

Autiotupa

Poistunut

Keräs-Sieppiin johtavan tien itälaidalla kohdassa jossa tie ylittää Keräsjoen. Joen eteläpuolella.
Vanha poistunut kämppä Keräsjoen rannalla joka näkyy vielä 1975 Pallas-Keimiö ulkoilukartalla mutta ei enää vastaavalla 1981 kartalla.
Rajavartijan lista: "K Ä M P Ä T (keväällä 1946) 11. Tuomirovan ylisessä keräsjoen rannalla 1 kämppä." (RB 2012)
Tuomirovan pohjoispuolella Ylinenlaki. Mitään kämppään viittaavaa ei näillä kohdin näy kunnes Sieppijärven rannalla (se olisi mainittu).
Tuomirovan keskilaen kylkeä menee tie Keräs-Sieppiin, 2012 MML:n kartassa tien varrella muutama rakennus, pari myös joen rannassa. Lienevät uusia mökkejä. Keräs-Sieppin kohdilla näkyy ainoa rakennuspaikka näillä main 1927 kartassa, Se ei kuitenkaan ole Keräsjoen rannalla.
1975 Pallas-Keimiö kartassa on "Kämppä" jokivarressa kohtaa missä Keräs-Siepin tie ylittää Keräsjoen sen itäpuolella. N 7559384  E 3367497. Tämä on ainoa ko. kartan rakennus Tuomirovan kohdalla Keräsjoen rannalla. Tämä rakennus ei näy enää 1981 Pallas-Keimiö kartassa. MML:n kartttapaikan ilmakuvassa näkyy tässä kohtaa pieni aukio. Topokartassa 1971 on tässä kohtaa rakennuksen merkintä ja teksti "Autiotupa". Oletan että paikka on löytynyt. Lisätään kortistoon poistuneeksi kämpäksi.

 

7559380

3367500

31.12.2013

080

Niittykoskenmaa

Tukkikämppä

Poistunut

Kaarantojoen pohjoisrannalla Vuossukkajäeven eteläpuolella noin 1,7km Vuossukkajoen yhtymäkohdasta länteen.
Rakennuksen merkintä ja teksti "Metsätyökämppä" 1971 topokartalla. Ei havaintoa muissa paperikartoissa. MML.n ilmakuvassa 2012 on pieni aukio tällä kohtaa.
Niittykoskenmaa on 2003 ulkoilukartalla kämpän pohjoispuolinen alue.

 

7566950

3353070

09.11.2013

081

Miasrova

?

Ei tiedossa

Mieasrovan pohjoispuolella jokivarressa useampia rakennuksia.
Topokartalla 1971 ja vuosien 1975 ja 1981 Pallas-Keimiö ulkoilukartoilla poluttoman taipaleen takana jänkien keskellä joen koillisrannalla yksi rakennuksen merkintä. MML:n karttapaikalla 2008 5 rakennusryhmää Miasjärveltä, Miasjoen kautta Paavonjoelle. Vieläkin varsinaisen tieyhteyden ulkopuolella.
  Yksityinen, Privat.

 

7565190

3354890

09.11.2013

086

Ruoto-oja

Tukkikämppä

Raunio

Könkäsentunturin länsipuolitse etelään laskevan Ruoto-ojan länsirannalla noin 2km Könkösenjärveltä pohjoiskoilliseen.
Rakennuksen merkintä ulkoilukartalla 2003. Ei näy MML.n karttapaikalla 2013 mutta ilmakuvassa 2012 näkyy selvästi rakennuksen hahmo. Metsän reunassa lähellä puroa eikä heinäjängän tonttia ympärillä joten joku muu rakennus kuin heinälato. Raunio näkyy hyvin vielä 2019 ilmakuvassa.
"Vanha savottakämppä, jonka päässä talli työkonetta varten. Huonokuntoinen röttelö. Katto vuotaa, lämmi-tyslaite poistettu.” Tuulensuoja." (Kämppätietoa susille 1976. Vänkä).

 

7565820

3361460

30.09.2019

087

Pippovuoma

? (Heinälatoja)

Ei tiedossa

Ounasjoen länsipuolella Ketomellan kohdalla olevan Pippovuoman jängällä heinälatoja.
Korteselkä 7578860 / 3374370
- Pippovuoman lounaislaidalla Luhtaojan pohjoisrannalla noin 300m Pippovuoman laavulta pohjoisluoteeseen.  Ketomellan sillalta 3,2km länteen.
- Pieni rakennuksen merkintä näkyy 2001 Hetta Outakka  ulkoilukartasta alkaen. Oletettavasti heinälato. Pippovuoman luontopolun pitkokset nenee n. 50m päästä länsipuolelta ohi. Näkyy MML.n karttapaikalla ja  ilmakuvassa 2017.
Pippokaltio 7578730 / 3375750.
- Pippovuoman kaakkoiskärjessä, Ahvenjärveltä laskevan puron länsirannalla noin 300m lintutornista itään. Ketomellan sillalta 1,9km
- Pieni rakennuksen merkintä uusilla 2007 kartoilla. Jängällä puron varrella joten taitaa olla hinälato.  Näkyy MML.n karttapaikalla ja  ilmakuvassa 2017.
Kaivosjärvi 7577890 / 3375390
- Hannukurusta koilliseen Pippovuoman ja Hietajärven välillä olevan pienen Kaivosjärven koillispuolella jängän laidalla.
- Pieni rakennuksen merkintä nettikartoilla (2007) Järvenalustan jängän laidalla joten voipi olla heinälatokin. Näkyy 2017 vain MML.n ilmakuvassa.

 

7578720

3375750

27.09.2017
094 Pahtavaaranjänkä ? (Heinälatoja) Ei tiedossa Pallas - Ylläs kansallispuiston pohjoispään länsirajan mutkassa. 3 rakennusta noin 2km Pyhäkeron päivätuvalta luoteeseen.
Hetta-Outakka 1975 ja 1982 ulkoilukartoilla 3 latoa jängällä. 2017 topokartalla vain keskimmäinen. Katto näyttäisi olevan ehjä ilmakuvassa (MML:n karttapaikka 2017).
Rakennuksen merkintä juuri ja juuri puiston sisällä. Ilmeisesti kyseessä heinälato. 2017 Pallas-Hetta-Olos ulkoilukartassa menee latureitti Rautujärven laavulle aivan rakennuksen vierestä.

7588580 3363110

02.10.2017
101 Suukoski ? Ei tiedossa Pallasjärven itäpäässä, järven laskuojan etelärannalla.
Rakennuksen merkintä aivan jokirannassa. Löytyy 2007 maastokartasta. Tie näkyy jo 1980 GT-kartassa. 2015 MML.n karttapaikka ei enää tunne rakennusta tällä kohtaa. Paikka on nykyään jo kansallispuiston rajojen sisällä. Mitään mainintaa retkeilykäytöstä en ole nähnyt, toisaalta mitään kiinteistörajaakaan ei rakennuksen ympärillä näy. Tie tulee lähelle. liittyyköhän jotenkin veneiden vesillelaskuun.
Paikka jää sopivasti kaikkien retkeilykarttojeni ulkopuolelle joten kohteen ikää vaikea haarukoida. 

7551460 3386810

27.09.2017
103A Lompolonvuoma lato Aitta / lato Ei tiedossa Pallasjärven eteläpulisella jängällä, Lompolovuomalla. noin 1200m Pallaslompolon rannalta. Lompolonojan länsipuolella 50m.
Karttapaikalla 2007 rakennuksen merkintä keskellä jänkää. Taitaa siis olla heinälato. Rakennuksenmerkintä näkyy vielä 2017 MML:n karttapaikalla. Sijainti kansallispuiston sisäpuolella, siksi mukana kortistossa.

7547590 3382900

27.09.2017
103B
Lompolonoja lato
Aitta / lato
Ei tiedossa
Pallasjärven eteläpulisella jängällä, Noin 450m Pallaslompolon kodalta lounaaseen. Lompolonojan länsipuolella Lommoltunturilta laskevan ojan etelärannalla.
Karttapaikalla 2007 rakennuksen merkintä keskellä jänkää. Taitaa siis olla heinälato. Rakennuksenmerkintä näkyy vielä 2017 MML:n karttapaikalla. Sijainti kansallispuiston sisäpuolella, siksi mukana kortistossa.

7548620
3382500

27.09.2017
121 Vuontisrova Kammi Raunio Muonion Vuontisjärveltä n.0,5 km etelään mönkijäuran itälaidalla.
Kammin kuoppa ja seinän penkat sekä piisin kivikasa ja hieman puutavaraa. Ilmeinen kammi.

7548170 3370590

30.09.2017
123 Hotellin pumppaamo Muu rakennelma Käyttökunnossa n,350m Pallaksen hotellilta lounaaseen.
Ei mikään retkeilijöiden tarpeisiin tehty rakennus. Parakki  kuulunee hotellin huoltoon.

7553790 3377400

30.09.2017
126 Siosjoki käymälä
Muu rakennelma
Ei tiedossa
Sioskurun autiotuvalta länteen noin 2,3km. Noin 40m Siosjoen eteläpuolella, sivujoen yhtymäkohdalta.
Retkikartta.fi palvelussa esitetty kuivakäymälä. Kaukana poluista keskellä metsää. Epäilisin merkintää ellei MML.n karttapaikan ilmakuvassa (2017) olisi havaittavissa rakennelman katto.
Ei rakennuksen merkintää millään kartallani.

7583170
3371040

27.09.2017
127 Yläniityn ladot
Aitta / lato
Käyttökunnossa
Pallasjärveltä noin 700m lounaaseen. Lommoltunturin ja Pallaskeron välistä kulkevan tien molemmin puolin niityn reunalla.
Kaksi vanhaa latoa niintyn laidalla. Ladot näkee hyvin tieltä.

7550920
3381160

20.09.2017
128 Pitkäjärven erotus
Parakki
Käyttökunnossa
Hietajärvelle menevän reitin varrella olevan poroerotuspaikan laidalla. Ketomellan sillalta 1,2km lounaaseen.
Poroerotuspaikan taukoparakki. Lukittu. Ei näy kartoilla.

7578560
3376870

20.09.2017
129 Vuontisjärven laavu Kota Poistunut Vuontisjärven etelärannalla, noin 30m puiston rajan sisäpuolella. Montelin majalle menevän polun eteläpuolella.
Laavun merkintä mm 2003 latukartalla. Enää ei paikalla ole kuin aukio.

7565380 3379590

04.10.2017
130 Ahovaaran laavu
Laavu
Ei tiedossa
Raattaman ja Vuontisjärven välisen polun ja hiihtoladun varrella aivan Enontekiön ja Kittilän välisen rajan taitteen kohdalla.
Laavun merkintä jo 2010 ulkoilukartalla ja vielä MML:n karttapaikalla 2019. Ahovaaralla on joskus ollut hiihtohissi ja rinteet (merkintä latukartassa 2003). Rinteestä tai hissistä en ole nähnyt mainintaa uudemmissa kartoissa.

7565120
3382040

01.10.2019
132 Siosjoki Yksityiskämppä Ei tiedossa Siosjoen etelärannalla noin 1km Siosjoen ja Ounasjoen yhtymäkohdasta lounaaseen.
Rakennusmerkintä Puistosta rajatulla tontilla. Löytyy MML:n karttapaikalta 2017. Tonttirajaus näkyvissä 1970 topokartalla jolloin tontti oli vielä puiston ulkopuolella. Nykyään tontti on puiston sisäpuolella.  Yksityinen, Privat.

7583750 3374480

30.09.2017
133 Ullajärvi Laavu Ei tiedossa Pyhäkeron pohjoispuolella olevan Ullajärven eteläpuolella, noin 300m järvestä. Latureitin tuntumassa. Hetan kirkolta noin 6,3km itään.
Laavun merkintä Pallas Hetta Olos ulkoilukartalla 2017 ja MML:n karttapaikalla 2019.  Karttapaikalla on teksti "Laavu" mutta siitä ei voi varmuudella päätellä mitä ympärillä olevaa rakennusmerkintää se tarkoittaa. Siksi koordinaatit suuntaa antavia. Retkikartta.fi ei selitä laavua joten ei liene Metsähallituksen. Lautureitti kulkee tätä kautta. Laavu mainitaan mm. Enontekiön kunnan Hetan latukartassa 2012.

7591980 3368030

29.09.2019
134 Siepinvaara Laavu Ei tiedossa Olostunturin laskettelurinteiltä noin 3,5km itäkoilliseen. Siepinvaaran länsirinteen alla ulkoilureittien risteyksessä. Noin 1km Toras-Sieppi järvestä.
Kartoilla 2008 alkaen esiintyvä ulkoilureitin laavu. Retkikartta esittelee kohteen 2019.

7543030 3370010

04.10.2019
135 Lapinkenttä ? Ei tiedossa Jerisjoen varrella Jerisjärven ja Vuontisjoensuun välillä. Noin330m Vuontisjoensuusta itään, joen pohjoispuolella, noin 15m rannasta.
Rakennuksen merkintä löytyi MML:n karttapaikalta 2013. Joen pohjoispuoli on tällä kohtaa kansallispuistoa ja kartassa nimetty Lapinkentäksi. Ilmakuvassa 2017 näyttäisi katto olevan kunnossa ja rakennukselta vievän jonkinlaisen polun joen varteen.
Aivan jokivarressa on useita rakennuksia, kalamajoja, heinälatoja??. Tämä on kuitenkin ainoa joka on puiston puolella. Ulkoilukartassa 1975 tämä kohta on jo puistoa joten tuskin mistään uudesta huvilasta on kese vaan pikemminkin kunnostetusta vanhasta, mikä sitten lieneekään.

7546710 3371980

15.10.2017
136 Jukola Kämppä Raunio Jerisjärveltä 9km itään, maantieltä vajaat 800m pohjoiseen. Jukolan tilan rakennukselta n450m eteläkaakoon.
Matalan hirsirakennuksen jäänteet. Kuuluu Metsähallituksen metsätalouden kulttuuriperintöinventointikokoelmaan. Metsähallituksen kohdenumero 160120

7540100 3391310

02.11.2019
138 Matolampi Vuokrakämppä Hyvässä kunnossa Pallasjärven eteläpuolella noin 1km järvestä. Aittavaaran lunaispuolella olevan Matolammen pohjoispäässä.
Nykyään Villi Pohjolan vuokrakämppä. 2 + 2 henkilöä, 20 m²

7549070 3385760

5.11.2021
14.11.2021         Virheistä, toimimattomista- ja väärään paikkaan menevistä linkeistä ym. pyydän ottamaan yhteyttä! POSTIA MINULLE