Pääsivu Lapin kämpät Kaldoaivi Njuohkarjohka

KALDOAIVI
NJUOHKARJOHKA
LAPIN KÄMPÄT    KORTISTO    KARTTA

Kohteen tyyppi:

Kohteen sijainti:

071

Edellinen

Seuraava

Turvekammi

Njuohkarjohkan varrella olevan järven 240,4 pohjoisrannalla. noin 7,5km itään Vetsijoesta.


Kohteen kunto:

Paikalla käynti:

Tietoja muutettu

Raunio

2008

16.01.2021

Rakennusvuosi:

Koord. X(P)

Koord. Y(I)


7758740

3521890

Huom:

LISÄKUVIA

Suomi Yleiskartta 1:400 000 v. 1968 sijoittaa yhden rakennuksen merkinnän järven pohjoisrannan keskivaiheille ja sille tekstin "Kämppä". Taloudellinen kartta vuodelta 1968 sisältää merkinnän järven koillisrannalla ja tekstin "Rajavart tupa". Samoille paikkeille sijoittuu myös merkinnät riekotuskammeista Metsähallituksen julkaisussa "Kaldoaivin erämaa-alueen asutus- ja elinkeinohistoriaa". Näillä paikkeilla on siis oleskeltu jo jonkin aikaa. Kuka on ollut tämän kammin omistaja?
Kammi on koivun runkojen varaan tehty turvekammi jossa on muurattu takka eli piisi. Tilaa on ollut muutamalle hengelle. Seinät on vielä kutakuinkin pystyssä. Katto painunut osittain sisää. Takka ja piippu lähes ehjät. (2008).
Hitaasti painuu kammi kohti maata. Piippu on vielä pystyssä 2018 samoin kuin osa seinän puista. Uudemmissa kartoissa on lompololle annettu nimi "Jovsset Ovllá Goahtejávri" Eli Jussan Oulan kotajärvi 
Noin 100m päässä koilliseen hieman ylempänä rinteessä on ollut isompi kammi. Katso 070 Njuohkarjohka rinne

Päiväkirjamerkintöjä: