Pääsivu Lapin kämpät Koilliskaira Moitakurunoja 1

KOILLISKAIRA
MOITAKURUNOJA 1

LAPIN KÄMPÄT    KORTISTO    KARTTA

Kohteen tyyppi:

Kohteen sijainti:

001B

Edellinen

Seuraava

Porokämppä

Moitakurunlammesta eli Kuukkelilammesta koilliseen n.850m. keinokurussa puron pohjoispuolella pienestä lammesta vajaa 100m lounaaseen. Saariselän keskuksesta runsaat 8km Koilliseen.

Kohteen kunto:

Paikalla käynti:

Tietoja muutettu

Raunio


13.10.2020

Rakennusvuosi:

Koord. X(P)

Koord. Y(I)


7599720

3524410

Huom:


Kämppä, tai oikeastaan kaksi kämppää noin 30m toisistaan. (Moitakurunoja 1 ja 2). Liittyy vieressä olleeseen entiseen Moitakurunvaaran poroerotusaitaan. Rakennuksen merkintä esiintyy kartoillani 1968 alkaen ja se esitellään Pohjois-Suomen tunturi- ja autiotuvat kirjasessa vuodelta 1970.
"81. MOITAKURU. Palopäätunturin koillispuolella olevasta moitakurun lammesta n. 750m koilliseen, lammesta laskevan puron pohjoisrannalla talvikäyttöinen hirsimaja. Majoitustilaa 10-15 henkilölle. Tyydyttävässä kunnossa. Takka. Polttopuuta. Omistaja Paliskunta."

Paperinen maastokarttani 2007 ja retkeilyoppaan kartta 2011 tuntee yhden rakennuksen. Mutta MML:n karttapaikalla 2013 merkintä ei enää esiinny.  Karttojen esittämässä kohdassa  ilmakuvassa 2020 voi hahmottaa rakennusjäänteet, niille kohdin ei johda tietä tai selvää polkua.

Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2010 kertoo rakennuksesta seuraavaa (tiivistelmä):
"Moitakurunoja 1 porokämppä jäännös  MH-tunnus: 106799.
Nurkkakivien päällä olevan kämpän koko on 4,5 m x 4,5 m, ja sen oviaukko sijaitsee lounaisseinällä. Koirankaulasalvoksisessa, sammaleella tilkityssä pyöröhirsikehikossa on 9 hirsikertaa. Hirsien päät on katkottu ilmeisesti moottorisahalla ja jätetty pitkiksi. Koillisseinällä on rakennuksen ainoa ikkuna, jonka neliruutuinen lasi on tehdaslasia. Kämpän länsinurkassa on tiilitakka, jonka piippu on vielä pystyssä. Oven molemmin puolin on ollut laverit ja niiden välissä ikkunan alla ollut laudasta tehdyn pöytä. Lattialankut on halkaistu kirveellä. Kelleksistä tehty katto. Alin hirsikerta on myös lahonnut. Muutoin rakennuksen hirret ovat melko hyväkuntoisia. Kämppä on ilmeisesti rakennettu sotien jälkeen, ehkä 1950-luvulla."


Pohjois-Suomen tunturi- ja autiotuvat kirjanen vuodelta 1970
"81. MOITAKURU. Palopäätunturin koillispuolella olevasta Moitakurun lammesta n. 750m koilliseen, lammesta laskevan puron pohjoisrannalla talvikäyttöinen hirsimaja. Majoitustilaa 10-15 henkilölle. Tyydyttävässä kunnossa. Takka. Polttopuuta. Omistaja Paliskunta."

- Koilliskaira ulkoilukartta 2007 eikä MML.n karttapaikka 2013 tunne tätä rakennusta.

Katso  Moitakurunoja 2 001C ja Moitakuru 001A

Päiväkirjamerkintöjä: