Pääsivu Lapin kämpät Lemmenjoki Karvaselkä

LEMMENJOKI
KARVASELKÄ (Kummituskämppä)

LAPIN KÄMPÄT    KORTISTO    KARTTA

Kohteen tyyppi:

Kohteen sijainti:

078

Edellinen

Seuraava

Autiotupa

Kittilä Inari tien länsilaidalla, Litmuorvaaralle menevän tien risteyksestä n.800m lounaaseen. Maantiestä 100m länteen.


Kuva kämpästä sen alkuperäisellä paikalla Inari - Kittilä tien varrella.

Vesa Luhta on kirjoittanut tuvasta seuraavaa. (tiivistelmä Saariselkä Nyt! Sydäntalvi 2012. lehdestä)
”Entinen Karvaselän autiotupa
Metsähallitus siirsi vuonna 1997 Kummituskämpän nimen saaneen Karvaselän autiotuvan Saariselälle nykyiselle paikalleen päivätupakäyttöön. Se oli alunperin toiminut Kittilän postipolun etappitupana, mutta maantien valmistuttua Kittilään 1970 se oli autotien varressa olevana muuttunut rymypaikaksi, ja katsottiin aiheelliseksi purkaa.
Paikalle oli rakennettu jo 1840-luvulla kaksihuoneinen kievari kulkumiehiä varten. Matkailijoiden vähyyden vuoksi kievarinpito ei kannattanut. Jo 1880-luvulta eteenpäin oli kämppä autiona. Siinä yöpyivät satunnaiset matkamiehet ja postinkantajat, ja siinä saattoivat talvehtia myös metsissä asustelleet ja rosvoina pidetyt kukin vuorollaan. . .
Sotien alla tupa kuitenkin paloi. Vanhan kämpän paloturvallisuus petti savupiipun halkeamasta. 1940-luvun lopulla tilalle rakennettiin uusi yksihuoneinen kämppä, joka siis siirrettiin myöhemmin Saariselälle. Kummittelun olisi luullut loppuvan uuden kämpän myötä, mutta kummitus tuntuikin siirtyneen uuteen kämppään. . .”

Kohteen kunto:

Paikalla käynti:

Tietoja muutettu

Siirretty toisaalle


29.11.2015

Rakennusvuosi:

Koord. X(P)

Koord. Y(I)

1845, 1940-luku, 1997

7601490

3462790

Huom:

LISÄKUVIA 

Vanhan Kittilä Inari postipolun varrella ollut tupa näkyy vielä 1999 topokartassa. 1972 vuoden topokartassa myös teksti "Hätäpuhelin". Tupa on nyttemmin siirretty Saariselälle. Katso Koilliskaira 003 Kummituskämppä. Tunnettu siis myös nimellä "Kummituskämppä.

Lainaus Teuvo Lehtolan kirjasta Lapinmaan vuosituhannet sivu 252: “...Karvaselän vanhin autiotupa (kuuluisa kummituskämppä) rakennettiin samana vuonna (1845) vanhan postipolun varteen. Ratsutien tullessa käyttöön uusi tupa rakennettiin sen varteen, noin 200metriä entisestä itään...”
Lehtolan kirjan mukaan rakennettiin siis uusi, eikä vanhaa siirretty. Huomattava myös että uusi tehtiin postipolun muuttuessa ratsutieksi, eli siis milloin?

Lapinmaan vuosituhannet sivu 253: “Vuosisadan alussa kauppias Sohvi Tammela pikkupoikansa kanssa katosi ollessaan matkalla Ruijasta Kittilään myyntitavaroita noutamaan. Sen arvellaan olleen ryöstömurha, johon syylliseksi epäiltiin liikkuneita metsärosvoja. Tammelan Sohvin arvellaan olleen se kuuluisa Karvaselän autiotuvan kummitus, jota matkamiehet pelkäsivät. Kummitustupa oli vanhan postitien varressa noin 200 metriä nykyisestä tuvasta luoteeseen mäen alla, josta vanha postipolku siihen aikaan kulki."

Eli Saariselälle on siirretty se uudempi joka ei ole aito “Kummituskämppä” vaikka sielläkin saattaa kummitella!
Nykyisessä tuvassa ei ole lautaeteistä kuten vielä Kittilä-Inaritien varressa. Muutenkaan tuvasta ei ole tainnut siirtyä Saariselälle kuin seinähirret.

MML.n karttapaikan ilmakuvasta näkee tuvan paikan noin 100m maantiestä länteen. Samasta ilmakuvasta voi hyvin havaita vanhan tielinjauksen (ratsutie vai postipolku). Tuon polun länsipuolella on aukio noin 220m pohjoisluoteeseen Karvaselän tuvan paikasta. Se on myös mäen alla. Nämä täsmäisi Lehtolan kirjoitukseen. Onko siis tuon aukion kohdalla ollut alkuperäinen kummituskämppä. (7601700 / 3462760).

Päiväkirjamerkintöjä: