Pääsivu Lapin kämpät Paistunturit Soahkemohkkejavrrik 053

PAISTUNTURIT  KEVO
SOAHKEMOHKKEJAVRIK

LAPIN KÄMPÄT    KORTISTO    KARTTA

Kohteen tyyppi:

Kohteen sijainti:

053

Edellinen

Seuraava

Kämppä

Soahkemohkkejärvien välisen kannaksen eteläpuolella. Kaamasmukasta n.7km itäkoilliseen. Kunnanrajalta 1,4km.PRIVAT

 

Kohteen kunto:

Paikalla käynti:

Tietoja muutettu

Huonossa kunnossa


03.12.2015

Rakennusvuosi:

Koord. X(P)

Koord. Y(I)


7697970

3488870

Huom:

LISÄKUVIA

Kämppä kerkintä ja teksti näkyy topokartoilla 1973. Mukana myös Utsjoki Kevo kartalla 2001. Noista karttamerkinnöistä vajaa 200m kaakkoon löytyy lautakämppä joka ulkoisen asun perusteella voisi olla vaikka vuodelta 1973. Topokartan rakennuspaikka on likimäärin 7698130 - 3488770, Isojen järvien välisen kannaksen kapeimman kohdan luoteispuolella.
Paistunturin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa vuodelta 2007 on kartta sivulla 95 johon on merkitty yksityinen, sopimukseton rakennus näille kohdin.
Tämä kämppä on siis tuon järvien kannaksen kapeimman kohdan kaakkoispuolella. Harmaantuneessa, pystylautaisessa kämpässä on jyrkähkö katto. Kokoa on kämpällä kuvan mukaan runsaat 2m leveyttä ja hieman yli 3m pituutta. Kämpästä löytyy pieni ikkuna oven vasemmalta puolen ja kamiina oikealta. Takaosassa on laveri. 

Päiväkirjamerkintöjä: