001

Ceenluubbal

Laavu

Käyttökunnossa

Aivan rajan tuntumassa Ceenluubbal järven itälaidalla. Noin 7km Näätämöstä eteläkoilliseen.
Hirsinen maapohjalaavu on mallista, kunnosta ja varusteista päätellen yksityisten tai poromiesten ylläpitämä.

7727100

3585710

02.02.2010

002

Pakanajoki (Jankkila)

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Pakanajoen etelälaidalla. Vuontisjärvelle matkaa noin 1km. Noin 12km Näätämöstä etelään.
Rakennus esiintyy jo Taloudellisessa kartassa 1942. 2002 topokartassa nimellä Pakanajoki. Vanhemmissa kartoissa nimellä Jankkila.

7721720

3584450

04.02.2009

003

Routanen

Rajavartioston partiomaja

Hyvässä kunnossa

Noin 500m Norjan rajalta. 8,2km Rajaapään valtakunnan rajan mutkasta pohjoisluoteeseen.
Näkyy jo 1968 yleiskarttakirjassa 1:400 000. Mukana vielä 2002 topokartassa.

7720080

3588080

16.08.2006

004

Mikkolanvaara

Porokämppä

Hyvässä kunnossa

Noin 100m Norjan rajalta. 2,1km Rajaapään rajamutkasta pohjoisluoteeseen. Norjan puolelta Routasenkurun eteläpäässä oleviin järviin laskevan puron itäpuolella.
Nimi "Mikkolanvaara" ja maininta porokämpästa vuoden 1998 matkailukartassa M19 ja GT kartassa 1992. Löytyy myös 1983 GT.ssä ja MML:n karttapaikalta 2008. Lukittu.

7714580

3590710

17.09.2008

005

Rajapää

Autiotupa

Käyttökunnossa

Noin 700m Norjan rajalta. 2,8km Rajaapään valtakunnan rajan mutkasta lounaaseen. Järven 196 itäpuolella olevan lammen itärannalla.
Entinen rajamiesten hirsitupa joka on metsähallitukselle siirryttyään muuttunut autiotuvaksi. Tupa on avoinna vain kesä-syyskuun ajan.

7710430

3589840

30.01.2021

006

Sandneselva

Turvekammi

Raunio

Noin 300m Norjan rajalta. 2,9km Rajaapään valtakunnan rajan mutkasta etelälounaaseen. Norjaan laskevan Sandneselvan varrella olevan pienen lammen pohjoisrannalla.
Rajapään autiotuvasta 400m koilliseen. Turvekammin raunio.

7710150

3590130

30.01.2021

007

Surnujärvi itä

Yksityiskämppä

Käyttökunnossa

Surnujärven itäpäässä 2,9km valtakunnan rajan pienestä mutkasta (353D) länteen. Pienen terävän niemen (pohjois-etelä suuntaisella) länsirannalla. 250m niemen kärjestä.
Rakennuksia on kolme: tupa, sauna ja aitta. Yksityisiä ja lukittuja.

7703750

3584500

10.09.2009

008

Surnujärvi raja

Rajamiesten tupa

Hyvässä kunnossa

Surnujärven kaakkoisrannalla 4,2km valtakunnan rajan pienestä mutkasta (353D) länsilounaaseen. Pienestä 191 järvestä laskevan puron kohdilla.
Rajamiesten lukittu kämppä. Myös vessa ja sauna lukossa.

7702420

3583260

14.12.2019

009

Äälisjärvi pohjoinen

Autiotupa

Ei juuri erotu maastosta

Äälisjärven koillispäässä pienen kapean lahden perukalla olevan kannaksen (kivinen salmi) pohjoisrannalla, rinteen väliterassilla.
Rakennuksen merkintä löytyy vielä vuoden 2002 Topokartalta. Ei enään MML:n karttapaikan topokartasta 2008.

7711200

3582790

17.09.2008

010

Äälisjärvi etelä

Valvontatupa

Hyvässä kunnossa

Äälisjärven eteläkärjessä, kapean lahden länsirannalla lähes lahden päädyssä.
Rakennettu 1969. Merkitty 1983 GT-karttaan autiotuvaksi jossa puhelin. Nykyään lukittu valvontatupa.

7706110

3580490

16.01.2020

011

Äälisjärvi länsi

Yksityiskämppä

Käyttökunnossa

Äälisjärven lounaispään länsirannalla. Pitkän länsirannan eteläpäässä olevan pienen niemen tyvellä n.300m länsirannan eteläpäästä.
Ennen vuotta 1982 paikalle pystytetty yksityinen ja lukittu tupa.

7706920

3580180

16.01.2020

012

Aittojärvi

Kämppä

Ei juuri erotu maastosta

Ylimmäisen aittojärven länsilaidan keskellä olevan lahden perukassa. Se isompi lahti.
Oletettavasti porokämppä jonka on ilmeisesti rakennettu 1950-luvun jälkipuoliskolla ja poistunut 1980-luvun puolivälin jälkeem ennen vuosituhannen vaihdetta.

7707270

3577160

11.01.2020

013

Keskimmäinen Aittojärvi

?

Ei tiedossa

Keskimmäisen ja Ylimmän Aittojärven puolivälissä. Jängän laidalla.
Vuoden 2002 topokartassa kaksi rakennusneliötä siinä missä vanhan MML:n topokartassa oli poroerotus aidan kehä. Rakennusmerkintöjä ei muissa kartoissa.
"*Ylimmäisen ja Keskimmäisen Aittajärven kannaksen rakennuksesta ei havaintoa. Useampia mahdollisia rakennuspohjia kylläkin" (Vänkä 2008)

 

7706840

3577020

11.01.2020

014

Tuulijärvi

Autiotupa

Poistunut

Tuulijärven koillispuolella olevan lompolon luoteisrannalla noin 250m Tuulijärvestä.
Rakennuksen merkintä ja teksti "Tuulijärven Autiotupa" Sevettijärvi-Nuorgam ulkoilukartalla 1999. Ei merkintöjä enää 2002 topokartalla tai uudemmilla kartoillani. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei näy tarkemmissa kartoissa.

 

7715260

3577560

25.04.2013

015

Ylimmäinen Porijärvi0

?

Ei tiedossa

Ylimmäisen Porijärven luoteisrannalla loivan lahden kohdalla. Pakanajoki-Järvenpää polulta noin 150 kaakkoon.
Pieni rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2012 ja vielä 2019. Vätsärin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelman (2008) mukaan Kolttalain mukainen vuokra- ja käyttöoikeus (tilanne vuonna 1997).
Sevettijärvi-Nuorgam kartalla 1999 ja 2007 Ylimmäisen Porijärven luoteislaidalla olevan lampareen ja järven 116,1 välisellä kapealla kannaksella, Pakanajoki-Järvenpää polun varrella. Tuo ulkoilukartan merkintä poikkeaa MML:karttapaikan merkinnästä noin 180m. Todennäköisesti tarkoittavat kuitenkin samaa rakennusta.

 

7716380

3579440

31.03.2019

016

Tuulijärven harju

Yksityiskämppiä

Hyvässä kunnossa

Tuulijärven kaakkoislaidalla, kaksi rakennusryhmää.
Merkinnät rakennuksista löytyy GT-kartoilla 2000 ja 1992. Niissä hieman eri paikassa. MML:n karttapaikalla 2008 näkyy kaksi rakennusryhmää.17.09.2008

017

Vainosjoki

Yksityiskämppä

poistunut

Vainosjärven pohjoispäässä kaksi eri rakennuspaikkaa laskuojan tuntumassa.
Järven laskujoen itäisemmän haaran varrella olevan pienemmän lammen koillisrannalla on ollut vanhempi rakennus. Uudempi rakennuspaikka on Vainosjärven rannalla läntisemmän laskuojan suusta 60m itää.

7719970

3575400

26.05.2011

018

Ukonlahti

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Sevettijärven Ukonlahden pohjukan pohjoisrannalla.
Metsähallitus myi tämän kämpän huutokaupalla lokakuussa 2015.
Katkelma MH.n myynti-ilmoituksesta.
”Ukonlahti on varustukseltaan eräkämppä. Sauna on samassa rakennuksessa. Kämppä on rakennettu 1990-luvulla vankoista pelkkahirsistä.  Kämpässä on myös parvi. Piha-alueella on erillinen puuliiteri-varastorakennus.
Ukonlahden kämppä on ollut metsähallituksen vuokrakämppänä n. 20 vuotta.”
 (2015)
Topokartoissa 1975 ja 2002 on merkitty rakennus, "Ukonpohja" noin 100m kaakkoon lahden perällä olevalle niemelle. Tuolla lienee ollut toinen rakennus joka on poistunut nykyisen "tieltä". Pohjois-Suomen tunturi- ja autiotuvat kirjasen (painettu 1970) mukaan tupa olisi rakennettu 1969.
1975 ja 2002 kartoissa on myös samaan aikaa toinen rakennus "Tunturitupa Ukonlahti" joka sijaitsee 600m länteen, niemen etelälaidalla.  Tuotakaan kohdetta ei näy enään MML.n karttapaikalla 2015.

 

7720850

3570560

03.01.2016

019

Ukonpää

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Sevettijärven Ukonlahden suulla Ukonpään selvästi erottuvan jyrkkärinteisen ja kallioisen jyppyrän etelärinteellä.
Metsähallitus myi tämän kämpän huutokaupalla lokakuussa 2015. (5 hengen hirsinen vuokrakämppä.) Pohjois-Suomen tunturi- ja autiotuvat kirjasen (painettu 1970) mukaan tupa olisi rakennettu 1969.
Katkelma MH.n myynti-ilmoituksesta.
"Ukonpää on perinteinen eräkämppä; Sauna on samassa rakennuksessa. Kämpässä on  puukaminalämmitys ja aurinkokennovalaistus. Piha-alueella on erillinen puuliiteri-varastorakennus, maakellari, ulkovessa. Ukonpään kämppä on ollut metsähallituksen vuokrakämppänä n. 20 vuotta." (2015)
Villipohjolan (2012) nettisivujen mukaan topokartoissa väärällä nimellä väärässä paikassa. Eli ilmeisesti tuo 1,1km idempänä niemellä oleva "Ukonlahti".
Katso 018 Ukonlahti.

 

7720660

3568780

03.01.2016

020

Taimenlampi

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Sevettijärven Ukonlahden eteläpuolela olevan Taimenlammen pohjoisrannalla n. 250m järven itäpäästä.
Entinen Metsähallituksen vuokrakämppä. Syksystä 2015 alkaen yksityinen ja lukittu.

 

7719620

3569200

03.01.2016

021

Vainospää

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Vainospään lounaispuolella, Sollomusjärven koillispäästä 2,4km pohjoiskoilliseen. Noin 450m Haukijärvestä kaakkoon.
Vanhemman MML:n karttapaikan topokartassa nimellä yksityiskämppä. Esiintyy vielä 2002 topokartassa. GT-kartoissa hieman idempänä. Ei rakennuksen merkintää enää 2012 MML:n karttapaikalla.
Koordinaatit likiarvoja.

 

7715890

3569610

14.03.2012

022

Pätsikotajärvi

Yksityiskämppä

Palanut

Pätsikotajärven luoteispäässä.
Paikalla oli vanhako hirsikämppä jota oli laajennettu lautaeteisellä. Esiintyi MML:n uudella karttapaikalla (2008).

7714660

3571070

22.08.2012

023

Sollumusjärvi

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Sollomusjärven koillispuolella olevan Kurttejävri (Kutterijärven) länsirannalla. Pitkän ja kapean niemen eteläpuolella olevan lahden pohjukassa. Rannasta noin 70m.
Metsähallituksen hirsinen tyyppitupa. 8 hengelle riittää petipaikka ja talvellakin tuvassa pärjää.

7712770

3569160

13.09.2008

024

Sollomuslompolo

Yksityiskämppä

Käyttökunnossa

Noin 5,5km Sevettijärveltä kaakkoon. Sollomusjärven keskikohdan luoteispuolella olevan Sollomuslompolan ja Sollomusjärven välisen kannaksen lounais päässä.
MML:n karttapaikka 2014 sisältää kaksi rakennuspaikkaa.

7711110

3566570

25.05.2014

025

Kivijärvi (Vestijärvi)

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Kivijärven (ent Vestijärven) pohjoispäässä. Järven koilliskärjestä noin 500m vastapäätä Isojärven laskuojaa.
Löytyi vanhemman MML:n karttapaikan topokartasta nimellä "Yksityiskämppä" ja näkyy 1999 Sevettijärvi-Nuorgam ulkoilukartalla sekä MML:n karttapaikalla 2012.

 

7707030

3565430

14.03.2012

026

Järvenpää

Majatalo

Purettu

Suolisjärven koillispäässä.
Suolisjärven pohjoispäähän perustettiin kruunun uudistalo, johon Suomen valtio rakennutti majatalon 1890-luvun alussa. Rakennuksia on purettu aikojen saatossa. Tuvan virkaa hoitanut aitta siirrettiin Sevettiin vuonna 2002.

7707220

3570640

29.02.2016

027

Isojärvenpuolen lahti

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Suolisjärven luoteisrannalla järven puolivälin tienoilla lahden pohjukassa, Itä-länsi suuntaisen kapean niemen takana. Isojärven keskimmäisen laskuojan suusta vajaa 100m etelään.
Vanhemman MML:n karttapaikan topokartassa oli merkitty yksityiskämpäksi. Näkyy 2002 topokartassa. MML:n karttapaikalla 2012 päärakennus ja 3 piharakennusta.

 

7704790

3566920

15.03.2012

028

Vestanjarga

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Suolisjärven luoteis rannalla. Sen lahden perukalla johon Vestajärven laskujoki laskee. Sekä kaksi rakennusta n. 200m ja 430m etelään eri puolilla lahtea.
Vanhemmassa topokartassa teksti "yksityiskämppä" lahden pohjukassa olevan rakenuksen kohdalla. Tämä taaempi, lahden pohjukassa oleva tupa näkyy myös GT-kartoissa 1983-2000 ja 2002 Topokartassa. Lahden puolivälissä oleva merkintä on mustaamaton meliö joka näkyy vain topokartassa 2002. (Venevaja, kota ym kevyt rakennus ?)
MML:n karttapaikalla (2012) näkyy edellisten lisäksi kolmas rakennuspaikka joka ei ole Vestanjargan niemellä vaan sen länsipuolella olevan pienen niemen tyven etelälaidalla
Toisen rakennuksen koordinaatit: X(P) 7702860 Y(I) 3565190
Kolmas rakennuspaikka: X(P) 7702620 Y(I) 3565130

 

7703060

3565170

15.03.2012

029

Aidanpäänlahti

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Suolisjärven luoteis rannalla. Isosaaren kohdalla olevan lahden lounaisrannalla. 100m lahden pohjukasta. Sevettijärven kylältä etelään suuntautuva poroaita tulee Suolisjärven rantaan tuvan kohdalla.
Vanhemman MML:n karttapaikan topokartassa teksti "yksityiskämppä". Näkyy myös GT-kartoissa 1983-1998 ja 2002 Topokartassa. MML:n karttapaikalla 2012 näkyy poroaidan vieressä yksi päärakennus ja 4 piharakennusta.

 

7701890

3564890

15.03.2012

030

Suolistaipale

Autiotupa ja kota

Hyvässä kunnossa

Suolisjärven ja Suolisvuonon välisellä kannaksella. Kaksi rakennuksen merkintää 150m toisistaan.
Metsähallituksen huoltama talvikäyttöinen tupa 8 henkilölle. Tuvan merkintä jo Taloudellisessa kartassa 1944/45. Paikalla on vanha hirsinen autiotupa, tulisijallinen kota, molemmille puuvaja ja yhteinen WC.

7698790

3562420

20.05.2019

031A

Suolisvuononpää

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Suolisvuonon päädyssä sen luoteisrannalla. Suolisvuonon päädystä n.1500m
2 rakennusta topokartassa 2001. MML:n karttapaikalla (2011) kolmen rakennuksen merkinnät eli tupa, sauna ja vaja.
Yksityisiä ja lukittuja.

 


22.05.2011

031B

Suolisvuononpää

Kämppä

Huonossa kunnossa

Suolisvuonon koillispäässä sen luoteisrannalla. Suolisvuonon päädystä n.1050m
Rakennuksen merkintä topokartassa 2001. MML:n karttapaikalla (2011) kolmen rakennuksen merkinnät . Paikalla on lautaeteisellä jatkettu hirsitupa joka on jo hylätty. Takka on romahtanut tupaan sisään. Hirsirunko vielä kohtalaisessa kunnossa. Piipun ympärillä palamisen jälkiä. Kattokin on päällä, lieko sitten pidä vettä.
Sivummalla on neljällä kannolla seisova patsasaitta. Tuvan vieressä vielä yhden rakennuksen jäänteet. Lienee sauna. Siitä on jäljellä palaneita hirsiä ja tulisijan kivikeon keskellä oleva peltitynnyri.
Paikka on hylätty.

7698320

3561420

09.05.2011

031C

Suolisvuononpää

?

Ei tiedossa

Suolisvuonon koillispään luoteisrannalla noin 600 vuonon perältä. Kortejärven laskuojan kohdalla.
Kaksi rakennuksen merkintää topokartassa 2001. Nämä esiintyy jo Inarijärvi veneilykartassa 1992 jonka pohjakartta taitaa olla 1970-luvulta. Kartassa siis rakennus Kortejärven laskuojan molemmin puolin. Rakennusten merkinnät puuttuvat karttapaikalta 2011.

 

7698630

3561730

26.05.2011

032

Suolisvuon kalakämppä

Kalakämppä

Ei tiedossa

Suolisvuonon päädyssä sen luoteisrannalla. Suolisvuonon päädystä 1700m, pienen niemen kärjessä.
Kalakämpäksi nimetty tupa jo MML:n vanhemman karttapaikan topokartassa (1970-luku) ja 1983 GT-kartassa. Näkyy vielä 2001 topokartassa. Olis voinu pistää samaan nippuun Suolisvuononpään kämppien kanssa mutta jotenkin tuo nimeäminen "kalakämpäksi" yksilöi tämän ja laitoin näin omaksi kohteeksi. Katso myös Suolisvuononpää 031 ja Suolisvuono 033.
Taloudellisessa kartassa 1944/45 on merkitty yksi rakennus näille kohdille nimellä Tsuolisvuono. Tuon kartan tarkkuudesta johtuen on vaikea sanoa tarkoittaako tätä rakennusta vai kohdetta 033. Kartan mukaan olisi lähempänä tätä kalakämppää mutta nimen perusteella tuo 033.

 

7697850

3560950

09.05.2011

033

Suolisvuono

Rakennusryhmä

Käyttökunnossa

Suolisvuonon koillispään luoteisrannalla. Suolisvuonon päädystä n.3km. Useita rakennuspaikkoja.
Yleiskaarttakirjassa 1968 kahden rakennuksen merkintä. 2001 Topokartassa 7 rakennusta. Näiden välillä ilmestyneissä kartoissa vaihteleva määrä rakennusten merkintöjä.
Rakennusryhmä joka pääosin sijaitsee omilla tonteillaan. Lieneekö vanhan tilan paikka josta lohkottu useampia rakennuspaikkoja kesämökkikäyttöön.22.05.2011

034

Pakasjärvet

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Suolisjärven kaakkoisrannalla, Pakasjärviltä länteen olevan lahden pekukassa. Lahdella n250m pitkä saari.
Rakennuksen merkintä löytyi vanhemman MML:n karttapaikan topokartassa nimellä "Yksityiskämppä". Merkintä vielä 1999 Sevettijärvi-Nuorgam kartassa. Ei näy enään 2000 GT-kartassa, 2002 topokartassa eikä myöhemmissä. Koordinaatit likiarvoja.

 

7702080

3568220

15.03.2012

035A

Vätsärin erotusaita

Kämppä

Purettu

Suolisjärven kaakkoispuolella. Pakasjärviin laskevasta Pakkaajuuhasta n.1km etelään olevan erotusaidan lounaispuolella olevan pitkänomaisen lammen koillispäässä.
Vielä Sevettijärvi Nuorgam kartassa 1999 on tälle kohdalle merkitty 2 rakennusta. Matkaa erotusaidan kirnusta on noin 750m lounaaseen. Topokarttaan 2001 ei ole enään merkitty mitään.

7700700

3570800

06.03.2012

035 B

Vätsärin erotusaita

Kämppä

Käyttökunnossa

Suolisjärven kaakkoispuolella. Pakasjärviin laskevasta Pakkaajuuhasta n.1km etelään olevan erotusaidan kirnun länsipuolella n.100m.
Perinteisen oloinen hirsikämppä, Koko se 3x4m (kuvan mukaan). Seinähirret on komeasti punertuneita. Lisäksi kaksi entistä rakennuspaikkaa.

7701130

3571230

12.03.2012

035 C

Vätsärin erotusaita

Kämppä

Raunio

Suolisjärven kaakkoispuolella. Pakasjärviin laskevasta Pakkaajuuhasta n.1km etelään olevan erotusaidan kirnun tuntumassa sen lounaispuolella.
Kämpästä on jäljellä enää vain pystyssä törröttävä piisi ja jokunen irrallaan oleva hirsi.

7701060

3571330

07.05.2011

035 D

Vätsärin erotusaita

Kämppä

Raunio

Suolisjärven kaakkoispuolella. Pakasjärviin laskevasta Pakkaajuuhasta n.1km etelään olevan erotusaidan kirnun keskeltä noin 150m lounaaseen.
Isohko hirsikämppä. Seinät pääosin pystyssä ja puolet kattoakin vielä ylhäällä.

7701040

3571270

24.05.2011

035 E

Vätsärin erotusaita

Kämppä

Ei tiedossa

Suolisjärven kaakkoispuolella. Pakasjärviin laskevasta Pakkaajuuhasta n.1km etelään olevan erotusaidan kirnun keskeltä noin 700m Länsiluoteeseen olevan koukkumaisen järven pohjoisrannalla.
Rakennuksen merkintä Vanhalla topokartalla ja vielä 1983 GT-kartassa ja 1999 Sevettijärvi-Nuorgam kartoilla. Ei näy enää 2001 topokartalla. Koordinaatit vain suuntaa antavia.


7701330

3570720

07.05.2011

036

Sirppijärvi

Kämppä

Raunio

Suolisjärveltä 3,5km kaakkoon. Vätsärin poroerotukselta noin 1,3km etelälounaaseen olevan sirppimäisen järven itäpuolella olevan lammen tuntumassaa. Palokantojärveltä 650m itäkaakkoon.
Rakennuksen merkintä löytyi MML:n vanhemman karttapaikan topokartasta nimellä "Kämppä" . Rakennus on ollut pienehkö 3-4m kanttiinsa oleva hirsikämppä.

7699820

3571080

20.05.2019

037

Kyyneljärvi

Kämpä

Hyvässä kunnossa

Kyyneljärvellä. Santaheinäjärven pohjoispuolella olevan ison lahden itälaidalla. Santaheinäjärven laskuojan suulta suoraan pohjoiseen 700m olevan pienen niemen tyvellä.
Pieni n.4m kanttiinsa oleva hirsinen kalamaja. Lukittu ja yksityinen.

7695100

3565400

22.05.2011

038

Santalahti

?

Tupaa ei löydy

Kyyneljärvellä. Santaheinäjärven pohjoispuolella olevan ison lahden itälaidalla. Santaheinäjärven laskuojan suulta koilliseen 350m, pienen lammen pohjoispuolella.
Rakennuksen merkintä näkyy vain GT-kartassa 1983. Ei näy MML.n karttapaikalla (2008).
Katso myös Kyyneljärvi 037 ja Santaheinäjärven kannas 039. GT-karttojen tarkkuuden takia tämä tupa voisi olla jompi kumpi noista edellämainituista jotka esiintyy sentään 1:50 000 kartoilla. Koordinaatit on hyvin suuntaa antavia eli arvio GT kartan mukaan.

7694800

3565870

22.05.2011

039

Santaheinäjär-
ven kannas

Kämppä

Ei juuri erotu maastosta

Kyyneljärvellä. Santaheinäjärven pohjoispuolella olevan ison lahden etelälaidalla. Santaheinäjärven laskuojan suulta itään 50m.
Paikalla on vain kasvillisuuden peittämä kumpareinen kohta jossa hiukan rojua, metallia, puuta, pullon pohja ja kivikasa.

7694400

3565440

13.05.2011

040

Vironiemi

Asuttu / autio tila

Hyvässä kunnossa

Kyynelvuonon perukalla. "Päärakennus" kyyneljärven laskujoen suusta n.1,4km lounaaseen.
Rakennuksen merkintä kartoissani 1968 Yleiskarttakirjasta 1:400 000 alkaen. Kolme rakennuspaikkaa 2008 MML:n karttapaikalla.
Yksinäinen, itäisin rakennus on heinälato. Vanha tila punaiseksi maalattuine rakennuksinaan ja kauniine pihoineen on siinä keskellä. Läntisin rakennuspaikka on uudempi kesämökki piharakennuksineen.

7690470

3559520

26.05.2011

041

Kyynelniemi

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Kyynelvuonon pohjoisrannalla n.5,5km Kyynelniemen kärjestä koilliseen.
Rakennuksen merkintä jo Taloudellisessa kartassa 1944/45. Kuvien perusteella kyseessä olisi vanha tila tai vakiintunut kalapaikka jota myöhemmin on tontitettu ja mökitetty.

7689940

3557960

09.11.2009

042

Tsurnuaivi

Porokämppä

Käyttökunnossa

Surnupään Lounaispuolella 4km huipulta. Surnupään eteläpuolelta alkavan puron itärannalla n.200m ennen puron kääntymistä luoteeseen. Norjan rajalta tulevan poroaidan koillispuolella n.1,7km Norjan rajalta.
Entinen Rajamiesten hirsikämppä. Nykyään luovutettuna Vätsärin paliskunnalle. Kooltaan hirsikämppä on noin 4m kanttiinsa. Lukittu.

7694670

3578710

10.09.2014

043

Surnu

Asuttu tila

Käyttökunnossa

Surnujoessa olevan Syeiniluobalin pitkän lahden perukassa. Inarijärven Surnuvuonon päästä n.5,3km koilliseen.
Vanha rakennuspaikka. Vuoden 1927 Suomi karttakirjassa merkintä Kr.T. eli Kruununtorppa. Siitä asti näkyy kartoissani.

7689500

3570320

22.06.2008

044

Surnu niemi

?

Ei tiedossa

Pitkän Surnujärven koillispuolella olevan järven pohjoisrannalla olevan ison niemen kärjessä. Surnuvuonon perukasta 4.2km koilliseen. Surnun talolta länteen noin 1,5km
Rakennuksen merkintä löytyy vain vuoden 1992 Inarijärvi veneilykartasta. Koordinaatit likiarvoja.

 

7689270

3568880

15.03.2012

045

Surnu ranta

Rakennusryhmä

Hyvässä kunnossa

Pitkän Surnujärven koillispuolella olevan järven kaakkoispuolella. Usean rakennuksen löyhä ryhmä. Surnuvuonon perukasta 3,5-4km koilliseen.
Surnun talolla on noin 2neliökilometrin tontti josta nämä rakennuspaikat näyttää lohkotun. kesämökkiryppäässä 9 mökkipaikkaa. Rakennukset yksityisiä ja lukittu.

 

 

15.10.2014

046

Pitkä Surnujärvi

?

Poistunut

Pitkä Surnujärven itärannalla. Noin 2,5km järven lounaispäästä samoin Surnun talolle 2,5km.
"Kämppä" löytyy MML:n karttapaikan topokartasta ja 1992 Inarijärvi veneilykartasta sekä 2000 GT-kartasta. Puuttuu 2001 topokartasta. Paikalla ei enään ole rakennusta.

 

7688070

3568300

05.09.2008

047

Surnujärvi sauna?

?

Raunio

Surnujärven kaakkoisranta.
Ei löydy merkintöjä mistään kartasta. Rauniosta epäselvä kuva netissä ja sen sijainti samaisen nettisivun mukaan. Kuvateksti : "Järven kaakkoiskulmalta löytyi rantasaunarakennelma." Kuvassa näkyy kivikasa.
Koordinaatit on karkeita likiarvoja koska kohde ei esiinny millään topokartalla.

 

7699300

3579800

04.09.2008

048

Surnujärvi kalamaja

Kämppä

Raunio

Surnujärven lounaispäässä n.170m Surnujärven laskuojan pohjoispuolella.
Kämppä löytyy jo taloudelliselta kartalta 1944/45. Se on merkittynä vielä 2001 topokarttaan.

7698460

3577700

18.02.2020

049

Mäddeebvääri

?

Ei tiedossa

Keskellä Vironniemeä Mäddeebväärin huipulta noin 1,7km koilliseen neliskanttisen lammen itärannalla.
Hiukan suttuinen kämppämerkintä löytyy v.1992 1:100 000 Inarijärvi Ulkoilukartasta. Ei merkintää muissa kartoissa.

 

7685690

3559660

23.02.2008

050

Aikionlahti

?

Ei tiedossa

Inarijärven rannalla Vironniemeen länsilaidalla olevan Aikionlahden perukan pohjoisrannalla. Noin 100m lahden pohjukasta.
Rakennuksen merkintä löytyi 1992 Inarijärvi veneilykartasta 1:50 000. Ei näy topokartassa 2001 eikä GT-kartoissa. MML:n karttapaikalla 2012 on lahden pohjukassa oleva jänkä merkitty yksityismaaksi ja tontille, lahden pohjukan pohjoisrannalle rakennus. Onko koko ajan ollut sama sama rakennus joka vain välillä jäänyt kartoista pois? Veneilykartan merkintä hieman kauempana rannasta mutta menee vileä kartan tarkkuuden toleransseihin. Karttapaikan ilmakuvassa pieni aukea 50m rakennuksen pohjoispuolella.

 

7684690

3556000

15.03.2012

051

Pahtalahti

Kämppä

Käyttökunnossa

Inarijärven rannalla Vironniemeen kärkeen pistävän Pahtalahden pohjoisrannalla. Noin 300m lahden pohjukasta.
Löytyy topokartasta 2001 ja 2000 GT-kartasta, Ei merkintää varhaisemmissa kartoissa.
Kuvien perusteella (vuodelta 1993) uudehko mökki. Rakennus näkyy vielä 2012 MML:n karttapaikalla.

 

7682790

3555660

20.03.2012

052

Niemennokka-lahti

Kämppä

Käyttökunnossa

Inarijärven rannalla Vironniemeen kärkeen pistävän Niemennokanlahden pohjoisrannalla. Noin 200m lahden pohjukasta.
Löytyy topokartasta 2001 ja muistakin kartoista vuodelta 1992 ja sen jälkeen.
1992 Inarijärvi veneilykartassa 1:50 000 kämppä on 200m lännempänä.
Katkelma Erno Paasilinnan ja Antti Tuurin kirjasta Isoa Inaria kiertämässä:
"... Ajamme sisään Niemennokkalahteen ja näemme pian korean punaisena paistavan Metsähallituksen kämpän. Sen rannassa on tukeva laituri, jonkinlainen rantakoju ja puiset notkuvat portaat nousevat ylös kämpän pihaan. Kämppä on lukossa ..."

 

7681870

3555980

22.06.2008

053

Kapperijärvi

Rajavartioston partiomaja

Hyvässä kunnossa

Iso Kapperijärveltä 800m koilliseen. Väliin mahtuu pienempi järvi. Rajavaaran valtionrajan mutkasta 2km lounaaseen.
Rajavartioston lukittu hirsitupa. Koko on nelisen metriä suuntaansa. Piharakennuksia. Topokartan 2001 ja Inarijärvi veneilykartan 1992 merkinnöillä eroa noin 250m.

7682240

3571260

08.09.2014

054

Surnuvuonon-
pohja 1

Kota

Huonossa kunnossa

Surnuvuonon etelärannalla noin 400m vuonon pohjukasta tylpällä niemellä.
Topokartasta 2001 löytyy mustaamaton neliö eli kylmä rakennus. Ei havaintoa muissa kartoissa. Paikalta lötyy vain pressukojuja, ei kunnon rakennusta (2010). Mukana kortistossa tuon karttamerkinnän takia.

7685640

3566150

23.05.2011

055

Surnuvuonon-
pohja 2

Vaja / varasto

Käyttökunnossa

Surnuvuonon etelärannalla noin 800m vuonon pohjukasta pienen lahden itärannalla.
Topokartasta 2001 löytyy mustaamaton neliö eli kylmä rakennus. Paikalta lötyy lautarakenteinen vaja (2010).

7685320

3565990

17.05.2011

056

Kärdinjarga

?

Ei tiedossa

Surnuvuonon etelälaidalla olevan niemen, Kärdinjargan taakse jäävän lahden pohjukassa. Noin 3,6km Surnuvuonon perukasta.
Löytyy topokartasta 2001 ja MML:n karttapaikalla 2015.
Surnuvuonon rantojen rakennukset on yksityisiä ja lukittu.

 

7683140

3564150

06.04.2015

057

Kapperijoensuu

Rakennusryhmä

Käyttökunnossa

Surnuvuonon kaakkoislaidalla Kapperijoen suun molemmin puolin. Noin 5,5km Surnuvuonon perukasta.
Kolme rakennuksen merkintää topokartassa 2001. Yksi Kapperijoen suun pohjoispuolella olevan niemen länsi rannalla 400m Kapperijoen suusta. Tämä lienee se rakennuspaikka joka esiintyy jo Taloudellisessa kartassa 1944/45 ja 1950 yleiskartassa 1:400 000. Karttaan piirretty rantaviiva poikkeaa hiukan nykyisistä topokartoista. Sama rakennus on sitten kaikissa kartoissa 1983 GT-kartasta lähtien.
Kaksi muuta rakennusta (näkyvät 2001 topokartassa alkaen) ovat Kapperijoensuusta 100m ja 250m lounaaseen. Kaksi viimeistä lienevät siis uusia ja ovat  kartan mukaan lohkottu ensimmäisen rakennuksen "tilasta" omille tonteilleen.
Kapperijoensuun ja Surnuvuonon rantojen rakennukset on yksityisiä ja lukittu.

 

7681710

3563030

07.04.2015

058

Surnuvuono (Sarre, Aikio)

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Surnuvuonon kaakkoisrannalla Maskisaaren kohdalla olevan pienen lahden rannalla. Yksi rakennuspaikka molemmin puolin lahtea.
Rakennukset löytyy GT-kartasta 1983 lähtien.
Koordinaatit lahden keskelle. Lahden molemmin puolin vanhat tilukset. Toinen Sarre toinen Aikio. Lisää voi lukea Erno Paasilinnan ja Antti Tuurin kirjasta Isoa Inaria kiertämässä.
Yksi rakennuspaikka on tullut lisää lahdelta noin 450m koilliseen. MML:n karttapaikka 2012. Se on erotettu omaksi tontiksi.
Kaikki rakennukset yksityisiä, lukittuja sekä eramaarajauksen ulkopuolella.

 

7678990

3561630

06.04.2015

059

Peciluohta

?

Ei tiedossa

Inarijärven rannalla Vironniemeen kärkeen pistävän lahden Peciluohtan suupuolella.
Kartoissa ei näy merkintöjä tuvasta. Tieto kämpästä on peräisin Erno Paasilinnan ja Antti Tuurin kirjasta Isoa Inaria kiertämässä. "Sarren talolla miehet olivat neuvoneet meille yöpymispaikan Vironiemeen pistävästä pitkästä lahdesta, jossa piti olla autiomaja." Koordinaatit lahden keskelle.
Lapin liiton osaseutukaavakartasta löytyy merkintä (Es) 2163. Merkintä on monessa paikassa osunut porokämppien tai muiden luontaiselinkeinotukikohtien kohdalle.

 

7681700

3556580

25.10.2008

060

Pieni Hietajärvi

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Kuoskerniemen pohjoisosassa olevan Pieni Hietajärven itärannalla 3 rakennusta.
Löytyy vain GT-kartalta 2000, ei edes topokartalta 2001

 

7675000

3558000

23.12.2007

061

Hioliniemi

?

Ei tiedossa

Kuoskerniemen pohjoisosassa Hiiriniemen torpasta noin800m pohjoiskoilliseen Iso-Söimiä vastapäätä lahden pohjukassa.
Kohde esiintyy Taloudellisessa kartassa 1944/45, Yleiskarttakirjassa 1:400 000 v.1968 ja Inarijärvi ulkoilukartassa 1:100 000 v.1992. Ei merkintöjä topokartoissa. Taloudellisessa kartassa nimellä "Hioliniemi". Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny topokartoissa.

 

7674820

3555040

29.10.2006

062

Hiiriniemi

Asuttu / autio tila Rakennusryhmä

Käyttökunnossa

Kuoskerniemen pohjoisosassa Hiiriniemellä. Useita rakennuksia.
1 rakennus jo taloudellisella kartalla v.1942. Taloudellisessa kartassa nimellä "Ola Sarre".Yksityisessä käytössä. 2012 jo toitakymmentä rakennuspaikkaa.

7674030

3554780

12.03.2012

063

Saskalahti

?

Ei tiedossa

Kuoskerniemen keskellä. Kuoskervuonon luoteislaidalla olevan pitkän Saskalahden päädystä pohjoiseen lähtevän polun tuntumassa, sen itäpuolella. Noin 500m lahden pohjukasta.
Löytyy mm. Inarijärvi ulkoilukartasta 1992. "Polku on selkeä ja sitä pitkin pääsee helposti alueelle, mutta kiertelyistä huolimatta en löytänyt mitään rakennukseen viittaavaa (OS. 2008)".

 

7669500

3555800

08.10.2008

064

Tyvijärvi

Tukkikämppä

Raunio

Kuoskervuonon perukan ja Tyvijärven välisellä kannaksella Tyvijärven rannalla.
Osittain kuorimattomista hirsistä ilman varauksia tehty kehikko. Tilkkeet kyllä hirsien välissä joten jonkinlaista lämmitystä on aikoinaan ajateltu. Kehikko on noin 7-8m kanttiinsa. Järven puoleinen seinä ja pätkät sivuseiniä on jäljellä.

7672100

3560130

09.11.2009

065A

Morottaja

Autio tila

Raunio

Kuoskervuonon itäpuolella olevan Kivijärven pohjoiskärjestä kaakkoon noin 500m pienen lammen (Lállájáávrás) luoteisrannalla.
Vanha talon paikka. Inari Aanaar kirjan mukaan Kivijärven kruununmetsätorppa on perustettu 12.9.1894. Morottajan talon tilukset rajoittuu Kivijärveen.
Taloudellisessa kartassa 1944/45 on kaksi rakennusta vierekkäin. Uudessa MML:n topokartassa (2007) ei näy rakennusta Morottajan kentällä mutta samalla tiluksella Kivijärven rannassa on uusia rakennuksia. Katso 065B Morottaja Kivijärvi.

7671170

3561670

22.06.2008

065B

Morottaja Kivijärvi

?

Ei tiedossa

Kuoskervuonon itäpuolella olevan Kivijärven pohjoiskärjen itärannalla noin 600m järven pohjoiskärjestä.
Morottajan vanhan tilan kentältä noin 500m lounaaseen järven rannalla. Morottajien siirruttyä Nammijärven Piilolaan saapui pihakentälle asumaan Sarren sukua. Kivijärven rannalla olevat kaksi rakennuksen merkintää ovat saman tonttirajauksen sisällä kuin vanha tuvan kenttä.
Rakennusten merkinnät löytyy uudelta MML:n karttapaikan topokartalta (2007).
Katso 065A Morottaja

 

7670940

3561200

20.03.2012

066

Pikku Kivijärvi

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Kuoskervuonon itälaidan tuntumassa olevan Pikki Kivijärven kaakkoisrannalla kaksi rakennusta.
Topokartassa 2000 paikalle on rajattu tontti. Linevät siis yksityisiä kesämökkejä. MML:n karttapaikalla 2012 näkyy jo 3 tupaa piharakennuksineen. Yksi rakennusmerkintä myös järven itärannan tonttirajan ulkopuolella, pikkuisella niemellä. Muutenkin rakennuksilla on ollut vaikeuksia mahtua tontin puolelle.

 

7668280

3558550

12.03.2012

067

Sivakkajärvi

Kalakämppä

Raunio

Sivakkajärven läntisimmän lahden rannalla. Noin 400m järven eteläpäästä.
1992 Inarijärvi veneilykartassa nimellä "Kalamaja". Paikalla raunioita.

7666740

3560330

22.06.2008

068

Piilolan tila

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Nammijärven kaakkoisrannalla olevalla niemellä. Turvejärvestä laskevan ojan pohjoispuolella n.200m.
Piilolan tila on perustettu 1896. Päärakennus on rakennettu 1900-luvun alkuvuosina. Yksityinen. Lukittu.

7672240

3569000

24.01.2021

069

Piilola autiotupa

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Nammijärven kaakkoisrannalla. Turvejärvestä laskevan ojan eteläpuolella n.300m.
Entinen rajamiesten partiotupa. Nykyään Metsähallituksen huoltama autiotupa.

7671820

3569060

24.01.2021

070

Piilola rajanylitys-
paikka

Taukotupa / sääsuoja

Purettu / siirretty

Rajavartioston taukopaikka. Norjan rajan tuntumassa Piilolan talolta itään. Vanhan rajanylityspaikan eteläpuolella noin 200m rajan poroaidan portilta.
Ei merkintää kartoissa. Purettu vähäisen käytön takia keväällä 2007 ja siirretty toisaalle. Kiitos tiedosta 08/07

7672430

3572160

09.09.2013

071A

Joutsenpesä

Porokämppä

Käyttökunnossa

Joutsenpesäjärven koillisnurkasta Norjaan laskevan joen länsipuolella, järven rannalla. Norjan rajalle 800m.
Joutsenpesäjärvi on 2002 topokartassa nimetty Joukhaisenpesäjärveksi.
Hirsinen tupa joka löytyy 1968 alkaen kaikista kartoistani. Entinen rajakämppä.

7667670

3572950

09.09.2014

071B

Joutsenpesä-
järvi sauna

Sauna

Raunio

Joutsenpesäjärven koillisnurkasta Norjaan laskevan joen eteläpuolella, järven rannalla. Norjan rajalle 800m.
Ei merkintää kartoissa. "Saunasta" on seinät pystyssä mutta katto romahtanut.

7667580

3573050

09.09.2014

072

Muotkavaara

Rajamiesten tupa

Hyvässä kunnossa

Rajavyöhykkeellä. Venäjään laskevan Muotkavaaranojan pohjoislaidalla. Venäjän rajaan n.2km Norjaan n.600m.
Rajavartioston kämppiä rajavyöhykkeellä. Uusissa kartoissa kolmen rakennuksen ryhmä. Karttamerkintä löytyy 1968 Yleiskarttakirjassa 1:400 000. Sitten merkintä puuttuukin kartoista kunnes MML:n karttapaikalla 2007 näkyy jälleen rakennuksia. Rajavartioasemat Suovasselkään ja Käyräjärvelle rakennettiin 1950-luvun alussa. Valvontatuvat lienevät siis samoilta ajoilta.
Muotkavaaran maisemiin rajamerkin tuntumaan on siirretty 2007 keväällä Piilolan rajanylityspaikalla aiemmin sijainnut taukokota. Katso 070 Piilolan rajanylityspaikka.

 

7665430

3575260

05.06.2011

073

Käyräjärvi

Rajavartioasema / yksityinen

Käyttökunnossa

Käyräjärven koillispäässä venäjan rajasta n.600m
Entinen rajavartioaasema. Nykyisin koko kompleksi on yksityisen omistuksessa ja lukossa. Rakennusten merkitä kaikissa kartoissa 1968 Yleiskarttakirjasta alkaen. Rakennettu 1950-luvun alkupuolella. Rajavartoaseman rantasauna on toistaiseksi ollut avoinna kulkijoille.

7662110

3573240

06.12.2012

074

Pahtavaaran-
lampi

Kämppä

Raunio

Pahtavaaranlammen pohjoispuolella jängän laidalla n.300m lammesta. 2,5kn Käyräjärven raja-asemasta itä-luoteeseen.
Rakennuksen merkintä löytyy vanhemmista topokartoista ja Inarijärvi veneilykartasta 1:50 000 v.1992.

7663180

3571040

17.11.2009

075A

Sorstinluolikot

2 Tukkikämppää

Raunio

Kuivaslompolasta 1,7km itään Sorstinluolikoiden keskellä olevan lammen etelärannalla. Kessijärven autiotuvalta noin 3,6km koilliseen.
Raunion merkintä 1992 Inarijärvi veneilykartassa 1:50 000

7661710

3565250

17.11.2009

075B

Sorstinjänkä

Tukkikämppä

Raunio

Kuivaslompoloon Suorstijängältä laskevan puron suulta 1km suoraan itään pitkänomaisen lammen pohjoisrannalla. Kessijärven autiotuvalta noin 3,4km koilliseen.
Raunion merkintä 1992 Inarijärvi veneilykartassa 1:50 000

7662210

3564450

17.11.2009

075C

Kiimaselkä

2 tukkikämppää

Raunio

Kiimaselän koillislaidalla Pikku-Sorsti järveltä laskevan puron lounaispuolella. Purosta 50-100m Pikku-Sorsti järveltä 650m. Kessijärven autiotuvalta noin 3,2km koilliseen.
Raunion merkintä 1992 Inarijärvi veneilykartassa 1:50 000

7661190

3565290

17.11.2009

076

Kaitajärvi

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Naamajoen varrella olevan suvantomaisen Kaitajärven ympärillä 4 rakennuspaikkaa. Noin 5,5 km Kessijärveltä pohjoiseen.
Neljän rakennuksen ryhmä ilmaantui 2000 GT-karttaan. Ei havaintoa varhaisemmissa kartoissani.  MML:n karttapaikalla (2008) näkyy kaksi rakennusta järven länsipuolella ja kaksi ryhmää järven itäpuolella. Rakennukset omalla tontilla, yksityisiä ja lukittuja. Koordinaatit järven keskivaiheille. Rakennuspaikoilla on ollut rakennuksia jo 1992.

 

7665110

3564190

10.09.2014

077A

Kantojärvi

Rajamiesten tupa / kämppä

Hyvässä kunnossa

Kantojärven pohjoiseen työntyvän lahden länsirannalla noin 200m lahden pohjukasta.
Entinen rajamiesten hirsinen partiomaja 1950-luvulta, nykyään Nellimin kyläyhdistyksen hallinnassa.

7658450

3566110

22.06.2008

077B

Kantojänkä 1.

?

Raunio

Kantojärven pohjoiseen työntyvän lahden länsirannalla noin 400m rannasta.
Kohde on raunion merkintä joka löytyi vanhemman MML:n karttapaikan 1:16 000 mittakaavatason topokartalta. Katso myös Kantojävi 077A ja Kantojänkä 2. 077C

 

7658440

3565770

16.03.2012

077C

Kantojänkä 2.

?

Raunio

Kantojärven pohjoiseen työntyvän lahden länsirannalla noin 650m rannasta.
Kohde on raunion merkintä joka löytyi vanhemman MML:n karttapaikan 1:16 000 mittakaavatason topokartalta. Katso myös Kantojävi 077A ja Kantojänkä 1. 077B

 

7658420

3565490

16.03.2012

078A

Kessijärvi

Yksityinen

Käyttökunnossa

Kessijärven pohjoispäässä järven laskujoen niskan eteläpuolella.
Tuvan merkintä löytyy kaikista kartoistani 1950 yleiskarttakirjasta alkaen.
Nykyään yksityinen ja lukittu.

7659220

3562660

24.01.2021

078B

Kessijärvi pohjoinen

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Kessijärven pohjoispäässä järven laskuojan pohjoispuolella.
Tuvan merkintä löytyy kaikista kartoistani 1927 Suomi karttakirjasta alkaen. Siinä merkintä Kr.T. Eli Kruununtorppa. Nykyään yksityinen, lukittu.

7659340

3562690

24.01.2021

079

Merjeslompola

Porokämppä

Siirretty muualle

Korppikurujärven ja Kessijärven välillä olevan Merjeslompolan koillispuolella Kessijärven etelärannalla olevan lahden perukalla.
Merjeslompolon vanha porokämppä on siirretty muualle. Mahdollisesti 133 Rajavaara 211,5

7657760

3563310

17.09.2008

080

Korppikurujärvi

Rajamiesten tupa

Ei tiedossa

Korpikurujärven itärannalla noin 700m järven eteläkärjestä. Venäjän rajalta 750m luoteeseen.
Kirjassa "Vätsäri erämaa järven takana" on maininta rajamiesten. Korpikurujärven partiomajasta Korppikurujärvellä ei ole minkään omistamani paperikartan mukaan yhtään tupaa. Rakennuksen merkintä löytyy MML:n karttapaikalta 2007. Onko kyseessä tuo iäkäs rajamiesten tupa vai aivan uusi kämppä.

 

7654070

3563330

24.01.2012

081

Keinojärvi

Autio tila

Raunio / Huonossa kunnossa / Käyttökunnossa

Paikalla on ollut vanha tila. Päärakennus on jo kadonnut vuoden 1989 jälkeen. Niemen tyvellä kentän laidalla on jäljellä kaksi aittaa joista etelän puoleinen toimii ilmeisesti kalamajana. Niemen laidalla on sauna. (Rakennukset yksityisiä ja lukittuja).

7657310

3561570

12.01.2020

082

Kotalampi

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Kessijoessa Naamajärven ja Tuolpajärven välillä rakennuksia joen pohjoispuolella. 3 rakennusta aivan Tuolpajärven tuntumassa, yksi rakennus Tuolpajärveltä 250m itään.
Erämaarajauksen sisällä olevalla yksityismaalla olevia rakennuksia. Rakennuksista tuo Tuolpajärveltä 250m itään oleva esiintyy jo 1968 Yleiskarttakirjassa, siihen myös koordinaatit. Se on mukana myös 2012 topokartassa. Siis vanha rakennuspaikka. Useamman rakennuksen ryhmä Tuolpajärven tuntumassa on sitten jo huomattavasti uudempaa, esiintyy topokartasta 2000 alkaen. Nimen "Kotalampi" otin Naamajärvestä alajuoksuun muutaman sadan metrin päässä olevasta lammesta.

 

7662500

3560050

16.03.2012

083

Tuolpajärvi

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Tuolpajärven länsipäässä Kessijoen suun eteläpuolella. Kaksi rakennusta.
Rakennuksen merkki näkyy 1983 GT-kartasta alkaen kaikissa GT-kartoissa mutta puuttuu Inarijärvi veneilykartasta 1:50 000 v.1992, mikä hiukan ihmetyttää.
2000 Topokartassa kaksi rakennusta muualla vain yksi. MML:n karttapaikalla 2008 tiivis 4 rakennuksen ryhmä. Yksityinen lomamökki.

  

7662700

3559100

22.06.2008

084

Majavaselän-
jänkä

Tukkikämppä

Raunio

Kessivuonon eteläkärjestä 3km eteläkaakkoon Majavaselänjängän koillislaidalla. Iisakkijärvestä 1,4km itään jängällä olevan pienen lammen koillispuolella. Kelkkaurasta 150 itään.
Vuoden 1992 Inarijärven veneilykartassa näkyvä musta neliö. Rakennuksen merkintää en löydä muista kartoista mutta MML:n karttapaikan ilmakuvassa (2004) näkyy selvästi rakennuksen neliö. Vanhan hirsikämpän kehikko (Todennäköisesti).

 

7659590

3557600

25.09.2014

085

Kessijoki

Tukkikämppä

Ei juuri erotu maastosta

Kessijoen eteläpuolella Alajärvestä 100m ylävirtaan. Kessivuonon Järvensuun tilalle menevän polun varrella.
Noin 8mx8m kokoisen rakennuksen jäänteet.

7662130

3557780

16.11.2009

086

Alajärvi

Kämppä

Ei tiedossa

Kessijoen alajuoksulla juuri ennen Inarijärven Kessivuonoa olevan Alajärven itärannalla olevalla niemellä. Kessijoen pohjoispuolella.
Erikoinen rakennuspaikka noin niinkun karttamerkintöjen perusteella. Tupa on merkitty oikein tukevalla rakennusneliöllä Inarijärvi Ulkoilukarttaan 1:100 000 v.1992. Samalta vuodelta olevalla Inarijärvi veneilykartalla 1:50 000 on niemen keskellä pieni kumpare. Uudessa topokartassa 2000 paikalla on lampi. Lampea ei näy muissa kartoissa mutta rakennus on piirretty GT-karttoihin 1983, 1992 ja 2000.
Oletan topokartassa 2000 olevan virhe. Tai sitten rakennus on purettu perustuksia myöten turhan syvältä ;-) .
Katso viereinen kohde: 085 Kessijoki

 

7662170

3557570

22.06.2008

087

Järvensuu

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Kessivuonon itärannalla. Kessijoen lasku-uomasta n.600m pohjoiseen.
Paikalla harmaantuneita vanhoja yksityisrakennuksia.

7663110

3556810

14.10.2008

088

Kotalahti

?

Ei tiedossa

Kessivuonon itärannalla. Kessijoen lasku-uomasta n.1,5km pohjoiseen.
Tuvan merkintä 1992 Inarijärvi Ulkoilukartassa 1:100 000. GT-kartoissa 1983,1992 ja 2000 tupa on merkitty n100m pohjoisemmaksi Kotalahden suulle. Ei merkintää Topokartassa 2000. Hiukan ihmetuttää jos tupa on kaikissa GT-kartoissa mutta ei yhdessäkään Topokartassani. Rakennus näkyy MML:n karttapaikalla 2012 ja siinä Kotalahti nimellä.

 

7664120

3556630

12.03.2012

089

Sammakko-
niemi

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Kessivuonon pohjukassa Kessijoen ja Korvasjoen valisen niemen kärjessä.
1968 Yleiskartasta alkaen kaikissa kartoissa. Useita yksityisiä rakennuksia.

7663010

3556280

07.10.2008

090

Sammakko-
niemi vanha

?

Ei tiedossa

Kessivuonon länsirannalla Korvasjoen pohjoispuolella Jokisuusta noin 300-400m
Tuvan merkintä Taloudellisessa kartassa 1929/1942 ja Yleiskarttakirjassa 1950. Sen jälkeen Sammakkoniemen rakennukset merkitty Viereiselle niemelle n.500m kaakkoon. Onko siirrytty parempaan asuinpaikkaan vai onko kartanpiirtäjät vihdoin saaneet tuvan oikealle paikalle. Katso: 089 Sammakkoniemi.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiiny topokartoilla.

 

7663100

3555700

22.06.2008

091

Kessivuonon-
kaita

?

Raunio

Kessivuononkaidan kaakkoislaidalla jängän reunnaa seuraavan polun laidalla, Pitkäjärven lounaiskärjestä n.500m luoteeseen.
Raunion merkintä vuoden 1992 Inarijärvi Veneilykartalla 1:50 000. Ei näy muissa kartoissani.

 

7663710

3559180

16.03.2012

092

Pitkäjärvi

?

Raunio

Kessivuononkaidan itälaidalla Pitkäjärven länsilaidalla, järven pohjoispäästä n.420m.
Raunion merkintä vuoden 1992 Inarijärvi Veneilykartalla 1:50 000. Ei näy muilla kartoillani. MML:n karttapaikan ilmakuvassa hyvin epävarma havainto.

 

7664750

3559980

16.03.2012

093

Korvasjärvi

?

Ei tiedossa

Kessivuonon lounaispuolella olevan Korvasjärven pohjoiskärjessä aivan rantaviivalla.
Rakennuksen merkintä vuoden 1992 Inarijärvi veneilykartalla 1:50 000 ja vanhemman MML:n Karttapaikan topokartalla. Ei näy uudemmilla kartoilla eikä rakentamisen merkkejä ilmakuvassakaan.

 

7661860

3555140

17.03.2012

094

Matts Sarre

?

Ei tiedossa

Fadderjärven koillispäässä, järven itärannalla, 600m järven pohjoiskärjestä etelään.
Vanha rakennuspaikka. Rakennuksen merkintä ja nimi Matts Sarre esiintyy taloudellisella kartalla 1929/1942 ja 1927 ja 1950 yleiskarttakirjoissa. Noissa kartoissa on maasto nältämain piirretty aika alkeellisesti. 1968 yleiskarttakirjassa järvet on jo suht oikein, siinä vain rakennuksen piste.
Rakennuksen merkintä vielä veneilykartassa 1992. Ei näy enää tuoreemmissa kartoissa. Ilmakuvista en ole tunnistanut rakennuspaikkaa.
Koordinaatit likiarvoja.

 

7659980

3554010

16.03.2012

095

Auttojänkä

?

Ei tiedossa

Kirakkaniemen paksulla tyvellä n. 7km niemen kärjestä etelään olevan Auttojängän kaakkoislaidalla. Fadderjärveen laskevan puron varrella olevan 250m pitkän lammen eteläpuolella.
Pieni mustaamaton neliö joka näkyy Inarijärvi veneilykartassa 1992 ja mielestäni yllättäin MML:n karttapaikalla 2012. Ilmakuvan (2004) mukaan tuossa ei selvää rakennusta näy mutta jotain, kenties vanhan tukkikämpän kehikko.

 

7660670

3552110

25.09.2014

096

Joutsenampu-
majärvi

?

Ei tiedossa

Kessivuonon perukasta noin 6,5km lounaaseen olevalla Joutsenampujajärvellä (Njuhcàpääccimjáávrás). Syväjärveltä laskevan puro länsirannalla järven kapean lahden eteläpuolella.
Pieni mustaamaton neliö joka näkyy topokartassa 1966 ja sen pohjalle tehdyssä Inarijärvi veneilykartassa 1992. MML:n karttapaikan kartassa 2012 tuossa kohtaa on ison kiven merkintä. Ilmakuvassa näkyy vaalea kantikas läikkä. Olisin kallistumassa virhemerkinnän puolelle ja arvelemaan, että paikkalla on vain ilmakuvassa näkyvä suuri kivi.

 

7658070

3551530

19.09.2014

097

Vuononperä

?

Ei tiedossa

Kirakkavuonon Vuononperälammen puoleisen lahden koillisrannalla. Vuononperälammesta laskevasta purosta 100m luoteeseen.
Pieni tuvan merkki lahden pohjukassa vuoden 1992 Inarijärvi veneilykartassa ja 2000 topokartassa. Ei enää merkintää MML:n karttapaikalla 2012.

 

7660620

3548850

25.09.2014

098

Kalamaja

Kalakämppä

Käyttökunnossa

Mantereella Kirakkavuonon lounaisrannalla Kalku-saarten (Akkasaaret) kohdalla olevan pienen lahden länsirannalla.
Taloudellisessa kartassa 1929/1942 ja 1950 yleiskarttakirjassa nimellä "Kotatalo", topokartassa 2000 nimellä "Kalamaja".
Kuvien mukaan vanhempi kämppä ja vieressä rannempana uudempi iso sauna tai saunamökki. Yksityinen.

 

7661840

3546730

25.09.2014

099

Kirakkavuonon-
suu

?

Ei tiedossa

Kirakkovuonon suulla, Pikku-Roiron eteläpuolella, Sammakkoniemessä olevan lahden perällä.
Tämä kohde näkyy Vuosien 2000 ja 2006 GT-kartoissa. Toisaalta samoista kartoista puuttuu 1,2km kaakkoon oleva kohde joka näkyy muissa kartoissa. Epäilen siis karttavirhettä. Katso: 098 Kalamaja. Kordinaatit likiarvoja koska kohde ei näy topokartoillani.

 

7662240

3545460

03.03.2012

100

Onnela Asuinpaikka

Käyttökunnossa

Inarijärven rannalla Sammakkoselän itälaidalla Hämähäkkisaaren takana. Noin 1km vuonon suulta koilliseen lahden itärannalla. Kiimasojasta 500m etelään.
Majoituspalvelu ja asumiskäytössä.
Rakennus esintyy jo Taloudellisella kartalla 1930/1963 nimellä Onnela. Vuoden 1950 Yleiskarttakirjassa nimellä "Vuopioniemi".

7655920

3543710

21.09.2020

101

Kiimasoja

?

Ei tiedossa

Hämähäkkivuopajan koillislaidalla Kiimasojan etelälaidalla. Onnelan tilasta 500m pohjoiskoilliseen.
Pieni rakennuksen merkintä 1966 topokartassa ja 2000 topokartassa Onnelan tilan mailla. Katso Onnela 100. Ei rakennuksen merkintää MML:n karttapaikalla 2012. Ilmakuvassa 2004 on tuolla kohdin joku kokkare ja pitkä varjo, iso puu, suuri kivi vai rakennus ?

 

7656380

3543920

18.03.2017

102

Ojalahti

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Sammakkoselän itälaidalla, Onnelan talosta 800m luoteeseen Ojalahden itärannalla. Kaksi rakennuspaikkaa.
Kaksi rakennuspaikkaa omilla tonteillaan Onnelan tilan mailla. Näkyy 2000 GT-kartassa ja MML:n karttapaikalla 2012. Koordinaatit eteläisempään rakennuspaikkaan.
Yksityisiä ja lukittuja.

 

7656640

3543250

18.03.2017

103

Kuortosjärvi pohjoinen

?

Ei tiedossa

Onnelan talon kaakkoispuolella olevan Kuortosjärven pohjoispuolella n. 200m järven pohjoiskärjestä.
Rakennus merkittynä 1966 topokartasta alkaen, Veneilykartassa 1992, Topokartassa 2000 ja MML:n karttapaikalla 2017 näkyvä rakennus.
Rakennus on erämaan puolella olematta minkään kiinteistörajan sisällä.

 

7654950

3546180

18.03.2017

104

Kuortosjärvi luode

?

Ei tiedossa

Onnelan talon kaakkoispuolella olevan Kuortosjärven pohjoisrannalla n. 200m järven pohjoiskärjestä lounaaseen.
Rakennus merkittynä 1966 topokartasta alkaen, Veneilykartassa 1992 ja Topokartassa 2000 näkyvä rakennus. Ei näy enää MML:n karttapaikalla 2012.
Rakennus on ollut erämaan puolella hieman erillisen jänkätontin ulkopuolella.

 

7654680

3546050

18.03.2017

105

Kuortosjärvi länsi

?

Ei tiedossa

Onnelan talon kaakkoispuolella olevan Kuortosjärven länsilaidalla n. 300m järven laskuojasta pohjoiseen olevalla pienellä niemellä. Kaksi rakennusta.
Kaksi rakennusta merkittynä 1966 topokartasta alkaen, veneilykarttaan 1992 ja Topokartaan 2000.. Ei näy enää MML:n karttapaikalla 2012
Katso 106 Kuortosjärvi etelä ja 107 Kuortosjärvenoja.
Rakennukset on olleet erämaan puolella hieman viereisten tonttien ulkopuolella. 2017 ilmakuvassa näkyy ilmeinen rakennuspaikka ja rakennuksen jäänteitä.
Katso 106 Kuortosjärvi etelä ja 107 Kuortosjärvenoja.

 

7653980

3545640

18.03.2017

106

Kuortosjärvi etelä

?

Ei tiedossa

Onnelan talon kaakkoispuolella olevan Kuortosjärven eteläpäädyssä n. 200m järven eteläkärjestä koilliseen.
Rakennus merkittynä 1966 topokartasta alkaen, veneilykartassa 1992 ja Topokartassa 2000. Ei näy enää MML:n karttapaikalla 2012
Katso 105 Kuortosjärvi länsi ja 107 Kuortosjärvenoja.
Rakennus on ollut erämaan puolella hieman viereisten tonttien ulkopuolella.
Katso 105 Kuortosjärvi länsi ja 107 Kuortosjärvenoja.

 

7653700

3545950

18.03.2017

107

Kuortosjärven-
oja

?

Ei tiedossa

Onnelan talon kaakkoispuolella olevan Kuortosjärven eteläpuolella järven laskuojan itälaidalla.
Tuvan merkintä näkyy 2000 GT-kartassa. Rakennuspaikka (3 rakennusta) merkittynä MML:n karttapaikalle 2012. Rakennukset omalla tontilla juuri erämaarajauksen ulkopuolella.

 

7653640

3545660

12.03.2012

108

Kuusela

Asuttu / autio tila

Hyvässä kunnossa

Inarijärven rannalla mantereen puolella Mannersaaren kohdalla olevan Kuortoslahden pohjukassa. Kuortosojan suusta 100m itään.
Ensimmäinen havaintoni rakennuksesta/tilasta on vasta 1966 topokartassa. Sen jälkeen rakennus on kaikissa kartoissa "Kuusela" nimisenä. Yksityinen, mökkikäytössä. Lukittu.

7652630

3545850

18.03.2017

109

Kultalahti

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Noin 11,5km Nellimistä pohjoisluoteeseen, Kultalahden länsirannalla, Kolesjärven laskuojasta 100m itään.
Kultalahdelta löytyy rakennuksen merkintä Taloudellisessa kartassa 1930/1963 nimellä "Ulkuniemi". Se on siinä piirretty idemmäksi.
Myös Yleiskarttakirjassa v.1950 paikan nimi on "Ulkuniemi". Uudemmat kartat tuntee paikan Kultalahtena. GT-karttaan 2000 on piirretty toinen rakennus lahden perälle. Edesmenneen unkarilaisen paroni Paavo von Pandyn tila. Paikka on säilynyt suvun hallinnassa (MI 2008). Paikalle ei ole muodostunut mökkikylää, MML:n karttapaikan 2008 mukaan. Tämän pistän ilolla merkille.

 

7651500

3548130

22.06.2008

110

Pajulahti

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Noin 11km Nellimistä pohjoiseen. Pajulahden ympäristössä. Useita rakennuksia.
Vanhin rakennusmerkintä on Taloudellisella kartalla 1930/1963. Tämä "alkuperäinen" rakennus on Pajusaaren kohdalla olevan Pajulahden perällä.
Seuraava rakennus onkin sitten 1966 topokartasta löytyvä merkintä. Tämä on ainoa Pajulahden tilan sisämaassa oleva. Se sijaitsee Möyrylahden pohjasta 200m pohjoiseen lähteen vieressä, Ei näy enää 2014 MML:n karttapaikalla.
1992 Inarijärvi Ulkoilukartassa 1:100 000 on jo 7 uutta rakennusta, yksi niistä Pahtalahden itäpuolella. Loput rakennukset  8-9kpl ilmestyvät topokartalla 2000. GT-kartalla 2000 on yksi rakennus peremmällä Pahtalahdessa. Kaikkiaan Pajulahden tilusrajan sisältä tai aivan tuntumasta löytyy kymmeniä rakennuspaikkoja.
Pahasti on paikka mökitetty. Jos tuossa Taloudellisessa kartassa ei kohde esiintyisi niin jättäisin koko alueen tämän kortiston ulkopuolelle.

 

7651620

3550370

19.09.2014

111

Vaaransisällä-
järvi

?

Ei tiedossa

Kultalahdesta 2,8km pohjoiskoilliseen olevan Vaaransisälläjärven pohjoisrannalla. Visavaaran koillispuolella.
Rakennus merkittynä 1966 topokartasta alkaen. Pienen kämpän merkintä 1992 Inarijärvi 1:50 000 veneilykartassa ja 2000 topokartassa. Ei näy enää 2012 MML:n karttapaikalla. Ilmakuvassa 2017 hahmotettavissa rakennuksen kehikon paikka.

 

7654030

3549520

18.03.2017

112

Ulkuniemi

Asuttu / autio tila

Käyttökunnossa

Nellimistä 15km pohjoiskoilliseen olevan Majavajärven rannalla.
Ulkuniemi niminen paikka löytyy Majavajärven rannalta jo v.1950 yleiskarttakirjasta, mutta aivan järven eteläpäästä, siis eri paikasta kuin uudemmissa kartoissa. Taloudellinen kartta 1930/63 sijoittaa rakennuksen nykyiselle paikalleen.

7655880

3556080

15.09.2015

113

Suovasselkä

Rajavartioasema

Käyttökunnossa

Suovasselkäjärven koillislaidalla. Nellimistä 13km pohjoiskoilliseen Kessijärven suuntaan menevälle tielle 400m.
Rakennettu 1950-luvulla, Rajavartioasema lakkautettu 1991. Aseman omistaa nykyään Suovaselkä -seura, joka koostuu kuudesta valtion virastosta. Lukittu.

7653430

3558420

11.02.2013

114A

Hopiavaara A

Tukkikämppä

Raunio

Kaksi rakennuksen merkintää 12km Nellimistä pohjoiskoilliseen Hopiavaaran ja Kessin tien välisen lammen (Kangas-Eenokin kämppälampi)  lounaispäässä.
Kahden tukkikämpän hirsiset jäänteet. Rakennukset näkyy topokartoilla 1966 ja 2000. Ei uudemmilla kartoillani.

7652590

3557100

19.09.2014

114B

Hopiavaara B

Tukkikämppä

Raunio

Rakennuksen merkintä 12km Nellimistä pohjoiskoilliseen Hopiavaaran ja Kessin tien välisen lammen (Kangas-Eenokin kämppälampi) luoteisrannalla n. 250m sen pohjoiskärjestä.
Kahden tukkikämpän hirsiset jäänteet. Rakennukset näkyy topokartoilla 1966 ja 2000. Ei uudemmilla kartoillani.

7652930

3557300

19.09.2014

115

Suovaselkä poroerotus

Rakennusryhmä

Huoltamaton

Nellimistä Kessijärven suuntaan menevän tien varrella, sen itäpuolella. Nellimistä 11,5km Suovasselkäjärven ja Joukhaisjärven välillä.
Poroerotuspaikka. Paikalla on avoin eristämätön kota josta voi hakea suojaa.

7652050

3557490

25.01.2021

116A

Joukhaisjärvi A

Kämppä

Raunio

Kaksi rakennusta Joukhaisjärven kaakkoispäässä aivan järven rannalla. Tämä on niistä pohjoisempi noin 370m järven laskuojan suusta pohjoiseen.
Rakennus on rajavyöhykkeellä mutta ei kuulu käsittääkseni rajamiesten tupien luetteloon joka mainitaan kirjassa "Vätsäri erämaa järven takana". Kämppä löytyy 1967 topokartasta ja vielä 2000 topokartasta mutta ei enää MML:n karttapaikalta 2012.
Metsähallituksen Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
”Joukhaisjärvi 3 kämppä jäännös. MH-tunnus: 142122
Pieni hirsirakennelma, kooltaan 6,5 m x 3,9 m. Valmistettu kuorimattomista ja varaamattomista pyöröhirsistä. Oviaukko on koillisseinällä. Lounaisseinällä on kaksi pientä valoaukkoa.”

 

7650440

3558670

22.09.2014
116B Joukhaisjärvi B Kämppä Raunio Kaksi rakennusta Joukhaisjärven kaakkoispäässä aivan järven rannalla. Tämä on niistä eteläisempi noin 280m järven laskuojan suusta pohjoiskoilliseeneen.
Rakennus on rajavyöhykkeellä mutta ei kuulu käsittääkseni rajamiesten tupien luetteloon joka mainitaan kirjassa "Vätsäri erämaa järven takana". Kämppä löytyy 1967 topokartasta ja vielä 2000 topokartasta mutta ei enää MML:n karttapaikalta 2012.
Metsähallituksen Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
”Joukhaisjärvi 2 kämppä jäännös MH-tunnus: 142113
Rakennelma on aivan rannan vieressä, noin kaksi metriä rantaviivasta. Pieni kämppäjäännös, kooltaan 3,8 m x 3,2 m. Valmistettu kuorimattomista pyöröhirsistä, joita on viidestä seitsemään hirsikertaa jäljellä.”

7650340 3558790

22.09.2014
116C Joukhaisjärvi C
Tukkikämppä Raunio Kaksi rakennuksen merkintää Joukhaisjärven kaakkoispäästä alkavan laskuojan koillispuolella. noin 100m ja 150m Venäjän rajasta.
Kaksi rakennuksen merkintää rajavyöhykkeellä. Molemmat tuvat löytyy 1966-67 topokartoista ja vielä 2000 topokartasta niistä eteläisempi. Rakennuksia ei näy enää MML:n karttapaikalla 2012.
Metsähallituksen Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää eteläisemmän kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
”Joukhaisjärvi 5 kämppä jäännös MH-tunnus: 142142
Huonosti säilynyt, suuri kaksiosainen kämppäjäännös. 13,6 m pitkä ja 6,5 m leveä. Rakennelma on valmistettu suurista pyöröhirsistä, joita on yhdestä kolmeen kertaan jäljellä. Mahdollisesti 1920/30-luvun Atif-metsäyhtiön savottakämppä, jota on voitu käyttää uudestaan sodan aikana.”

Kulttuuriperintöinventoinnissa mainitaan siis vain yksi rakennus. Mikä on se 1967 topokartassa oleva rakennus joka on tästä runsaat 50m pohjoiseen.

7649970 3559000

22.09.2014

117

Ruoholahti Tiainen

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Tiaisniemen tyvellä, sen länsirannalla olevan Ruoholahden ympärillä. Nellimistä runsaat 8km pohjoiseen.
Taloudellisessa kartassa 1930/1963 Tiaisen talo on Ruoholahden itäpuolella (500m) pienen lammen itäpuolella. 1950 Yleiskarttakirjassa talot on aivan Ruoholahden itäkärjessä ja lahden etelärannalla. 1968 Yleiskarttakirjassa rakennus on lahden pohjoisrannalla. 1983 ja 1992 GT-kartoissa rakennuksia ei ole ollenkaan. Inarijärvi ulkoilu- ja veneilukartoissa 1992 Rakennus näkyy taas vain pohjoisrannalla. 2000 Topokartassa on rakennukset sitten molemmin puolin lahtea. GT-kartassa 2000 on tuon Ruoholahden pohjoispuolen rakennuksen lisäksi talot Ruohovaaran länsipuolella rannalla ja vaaran takana Joutavanlahden pohjoispuolella. Ota tästä sitten selvää.
Taitaa vanha lapintalo olla kadonnut aikaa sitten ja jäljellä mökkejä. Otin mukaan tähän luetteloon lähinnä tuon Taloudellisen kartan takia. Muuten liian lähellä sivistystä.

 

 

 

22.06.2008

118

Tiainen

Asuttu / autio tila / rakennusryhmä

Käyttökunnossa

Tiaisniemellä Tiaisjärven luoteispuolella olevalla niemellä. 7,5km pohjoisluoteeseen Nellimistä.
Tiainen nimellä oleva talo/rakennusryhmä on ollut samalla niemellä Taloudellisen kartan (1930/1963) ajoista v.2000 topokarttaan asti.
1992 Inarijärvi veneilykartassa 1:50 000 on niemellä jopa 8 rakennuksen merkinnät tiiviissä ryhmässä. MML:n karttapaikan 2008 mukaan rakennuksia on nyt myös niemen tyvellä.

 

 

 

22.06.2008

119

Tiaisniemi

Mökki

Ei tiedossa

Tiaisniemen kärjessä. Tiaisvuopajan perällä. Nellimistä n.6,5km luoteeseen.
Taloudellisessa kartassa 1930/1963 rakennus on niemen kannaksen etelälaidalla kuten 1950 ja 1968 kartoissa. Uudemmista kartoista tupa puuttuu tai sijaitsee niemen pohjoisrannalla. Viimeinen merkintä on 1998 M19 Matkailukartassa 1:200 000. Yksityinen.
Kohde on jo hiukan kaukana erämaasta ja kuuluisi pikemminkin Inarijärven kohteisiin mutta on mantereen puolella niin olkoon nyt tässä. Yksityinen.

 

7645680

3548820

22.06.2008

120

Ruuhivaara

?

Ei tiedossa

Ruuhivaaran itäpuolella. 7,7km Näätämön rajanylityspaikalta etelää. Varisjärven koillispuolella olevan monilahtisen Ronttapuolijärven keskellä olevan kapean pohjoiseen työntyvän lahden perällä.
Tuvan merkintä löytyy Sevettijärvi-Nuorgam kartoista 1999, 2007 ja Vanhemmalta MML:karttapaikan topokartasta. Ei havaintoa muissa kartoissa. MML:n ilmakuvassa 2004 ei havaittavissa mitään rakentamiseen liittyvää.

 

7726840

3583280

17.03.2012

121

Truhvi

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Truhvi vaaran kaakkoispuolella. n.4,1km Pakanajoen tuvalta (Jankkilasta) länsiluoteeseen 109 järven pohjoisrannalla olevalla pienellä niemellä, puron länsipuolella.
Tupa löytyy Sevettijärvi-Nuorgam kartasta 1999. Ei havaintoa muissa kartoissa. Tuossakin kartassa se on piirretty väärään paikkaan.

 

 

04.02.2009

122

Pitkälampi

Asuttu / autio tila / asumus

Ei juuri erotu maastosta

Paloselkäjärven koilliskärjestä itään noin 1,8km. Pitkälammen pohjoisrannalla. Kessin metsätiestä noin 30m.
Maininta rakennuksesta löytyi Nellim Paatsjoki tieselvityksestä

7655270

3559770

10.11.2008

123A

Käyräjärvi tukkikämppä A

Tukkikämppä

Raunio

Käyräjärven länsipuolella järven keskivaiheilla.
Maininta rakennuksesta löytyi Nellim Paatsjoki tieselvityksestä

7661660

3572700

06.12.2012

123B

Käyräjärvi tukkikämppä B

Tukkikämppä

Raunio

Käyräjärven länsipään pohjoislaidalla olevan pienen niemen kohdilla.
Kooltaan noin 20mx9m oleva hirsisen tukkikämpän raunio. Ei löydy merkintöjä kartoilta.

7661390

3572480

06.12.2012

124

Ristijärvi

Kämppä

Ei juuri erotu maastosta

Ristijärven länsipään pohjoislaidalla olevan paksun niemen keskivaiheilla. Kessijärveltä noin 6km koilliseen.
Ei merkintöjä kartoissani.

7661360

3568950

17.11.2009

125

Rajavaara

Kämppä

Raunio

Kapperijärven rajatuvalta itään Norjan rajalle ulottuvan jängän pohjoispuolella noin 150m rajalta länteen. Rajavaaran huipulta noin 950m etelään.
Mahdollisesti rajamiesten käytössä ollut varhaisempi partiomaja joka lienee sodan aikainen ja Saksalaisten tekemä. Ei merkintöjä kartoissani.

7682750

3572600

10.09.2014

126

Rajavaaran korsu

Sota-ajan varustus

Ei juuri erotu maastosta

Rajavaaran huipun keltaiselta kivikeolta noin 50m pohjoiseen.
Ei merkintöjä kartoissani.

7683720

3572680

08.09.2014

127

Majavajoki

Tukkikämppä

Raunio

Majavajoen länsipuolella noin 520m Majavajärven luusuasta pohjoiskoilliseen.
Ei karttamerkintää mutta netin kautta saadun vihjeen perusteella löytyi MML:n karttapaikan ilmakuvasta kaksi tukkikämpän raunion kehikkoa. 1920/30-luvun Atif-metsäyhtiön savottakämppiä, asuinrakennus ja talli.

7658240

3558360

10.09.2014

128

Ruohojärvi 1

Tukkikämppä

Raunio

Ruohojärven pohjoisrannalla, pienen niemen kohdalla. Noin 13km Nellimin kylältä pohjoiseen.
Metsähallituksen Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
”Ruohojärvi 1 savottakämppä ja talli jäännös MH-tunnus: 141566
Koordinaatit: X 7653852, Y 3552188. Sijaitsee Ruohojärven pohjoispuolella, sen keskivaiheilla.
Rakennelma 1: Kooltaan 8,8 m x 8,7 m. Koillisseinällä on neljästä kuuteen hirsikertaa jäljellä, muilla seinillä vain yksi tai kaksi.
Rakennelma 2: Sijaitsee 11 m koilliseen edellisestä. On hieman paremmin säilynyt. Rakennelman koko on 8 m x 8,3 m.
Tulkinta: 1920-luvun Atif-metsäyhtiön savottakämppäalue.”

Ei havaintoja kartoissa eikä ilmakuvissa. Katso:159 Leppäojanjärvi, 164 Hanhilampi ja 165 Ruohojärvi 2.

 

7653850

3552190

18.09.2014

129

Kivijärvi

Asuttu / autio tila / Karttavirhe

-

Nammijärven etelärannalla. Ááhárnjarga niemen ja Ketunkantolahden välillä.
Rakennuksen merkintä vain taloudellisessa kartassa 1944/45. Kartan mukaan sijainti suurinpiirtein Piilolan autiotuvan korkeudelta suoraan länteen noin 3km. Taloudellisessa kartassa rakennuksen merkintä ja teksti Kivijärvi.
"Se karttamerkintä Nammijärven lounaislaidalla on kartanpiirtäjän omia piirroksiaan. Siinä paikassa ei ole koskaan ollut mitään rakennusta sen paremmin kuin mitään kotustakaan(kotapaikkaa). Kivijärvihän on Nammijärven ja Inarijärven välissä oleva pitkä, kapea järvi." (P. Morottaja 2007)

 

 

 

20.03.2012

130

Rautujärvi

?

Ei tiedossa

Surnuvuonon pohjoispuolella olevan Rautujärven länsipäässä tai eteläpäässä.
Lapin liiton osaseutukaavakartasta löytyy merkintä (Es) 2110. Tuossa merkintä on läntisimmän lahden päässä. Merkintä on monessa paikassa osunut porokämppien tai muiden luontaiselinkeinotukikohtien kohdalle. Kaavamerkintä ei vielä merkitse rakennuksen olemassaoloa. Vätsärin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa 2008 on poronhoidon kämppä- ja paimentopaikka laitettu järven eteläisimmän lahden päähän. MML:n karttapaikasta ei löydy rakennuksen merkintää kummastakaan paikasta eikä ilmakuvistakaan (2004) ole rakennusta havaittavissa. Muilta kartoiltakaan ei merkintöjä löydy.

 

 

 

20.03.2012

131

Navettavaara

Kämppä

Käyttökunnossa

Nammijärven luoteispuolella olevalta Navettavaaralta läneen.
Lapin liiton osaseutukaavakartasta löytyy merkintä (Es) 2137. Merkintä on monessa paikassa osunut porokämppien tai muiden luontaiselinkeinotukikohtien kohdalle. Kaavamerkintä ei sinällään vielä merkitse rakennuksen olemassaoloa.
Saadun tiedon mukaan Navettavaarassa on ollut vanha poroerotuspaikka ja vieläkin lukittu yksityinen rakennus, entinen porokämppä. Vuoden 1992 Inarijärvi Veneilykartassa näkyy erotuspaikan aita noin 2km Nammijärveltä. Koordinaatit erotusaidalle.

 

7676040

3564250

22.06.2008

132

Nuottamajärvi

?

Ei tiedossa

Lapin liiton osaseutukaavakartasta löytyy merkintä (Es) 2107. Merkintä on monessa paikassa osunut porokämppien tai muiden luontaiselinkeinotukikohtien kohdalle. Vätsärin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa 2008 on poronhoidon kämppä- ja paimentopaikka (Vuokra ja käyttöoik. 1997) järven itärannan laajan niemen etelälaidassa. Kartoilta tai ilmakuvasta 2004 ei rakennustä löydy. Koordinaatit ohjaavat vain alueelle.

 

7666600

3567200

20.03.2012

133

Rajavaara 211,5

Kämppä

Käyttökunnossa

750m Rajavaaran huipun rajamutkasta lounaaseen järven 211,5 itärannalla.
MML:n karttapaikalta 2007 löytyy pieni neliö. Paikalta löytyy vanhan mallinen hirsikämppä. Lukittu

7683120

3572170

08.09.2014

134

Säkkiselänlampi

Porokämppä

Ei tiedossa

Säkkiselänlammen kaakkoispäässä noin 350m Venäjän rajalta luoteeseen ja hieman vajaa 9km Käyräkärven entiseltä raja-asemalta lounaaseen.
Löytyy MML:n karttapaikan kartalta 2007. Siellä nimetty porokämpäksi.

 

7656200

3566570

10.11.2007

135

Aapintupa

Asuttu / autio tila

Raunio

Nammijärven luoteislaidalla, Kotkasaaren kohdalla olevan Navettavaaran pohjoislaidalla.
Uudessa MML:n karttapaokan kartassa (2007) lukee Aapintupa. Paikalla on asuttu jonkin aikaa. Paikalta löytyy ainakin yksi heinittynyt kenttä (2008). Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoissa.

7674960

3565990

16.11.2009

136

Kivilompola

Kotapaikka

Raunio

Nammijärven laskuojan varrella olevan Kivilompolan pohjoisrannalla, sen keskikohdilla.
Muuratulla tulisijalla varustettu kotapaikka suuren kiven kyljessä. Kiitos tiedosta P. Morottaja.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoilla.

7668490

3566380

26.11.2007

137

Kotkavuono

?

Ei tiedossa

Surnuvuonon etelälaidalla olevan Kotkavuonon itälaidalla. Keinojärven ja Inarijärven välillä olevan lammen luoteispuolella.
Kolmen rakennuksen tiivis ryhmä erämaa-alueesta erotetulla tontilla. Rakennukset näkyy MML:n karttapaikalta 2007 alkaen. Rakennukset on yksityisiä ja lukittu.

 

7677500

3560680

06.04.2015

138

Ahmaoja

?

Ei tiedossa

Surnuvuonon etelälaidalla olevaan Kotkavuonoon laskevan Ahmaojan varrella. 400-800m Inarijärvestä Rakennusryhmä
Toistakymmentä rakennuksen merkintää erämaa-alueesta erotetulla tontilla jokivarressa kolmessa ryhmässä. Rakennukset näkyy MML:n karttapaikalta 2007 alkaen. Koordinaatit likiarvoja koska kyseessä on laaja rakennusryhmä. Rakennukset on yksityisiä ja lukittu.

 

7676470

3560750

06.04.2015

139

Harrijärvi

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Noin 2km Kyyneljärvestä kaakkoon Harrijärven itärannalla. Noin 200m järven koillispäähän laskevan puron suusta etelään niemen tyvellä.
Paikalla on pieni punaiseksi maalattu höylähirsinen mökki ja pihasauna. Yksityinen, lukittu.

7691860

3564690

22.05.2011

140

Isojärvi

?

Ei tiedossa

Suolisjärven luoteispuolella olevan Isojärven luoteeseen työntyvän pitkän ja kapean lahden suulla, sen pohjoisrannalla.
Pienen rakennuksen merkintä löytyi retkikartta.fi 1:5000 kartalta (2008).

 

7706180

3566230

03.05.2008

141

Rajapäätunturi

Tähystyskoppi

Purettu

Rajapään huipulla.
Rajamiesten tähystyskämppä. Purettu jokunen vuosi sitten.

 

7712670

3591590

02.12.2010

142

Vainospään laavu

Laavu

Puretaan 2017

Sevettijärven kylältä noin 8km koilliseen. Pontso-oivin itäpuolella olevan Taukolammen pohjoisrannalla.
Saamenpolun reitin varrella oleva metsähallituksen huoltama puolikota/laavu. WC ja puuvaja. Retkikartta.fi mukaan Vainospää puolikota. Kohde ei esiinny topokartoilla.
Metsähallitus myy Saamenpolun reitillä olevia laavuja kevään 2017 aikana. Laavut, puuvaja ja wc kuljetettava pois ja paikat siivottava. Vätsäristä mm tämä laavu.

7718840

3569600

21.03.2017

143

Pikku-Kirakka

Laavu

Puretaan 2017

Kirakkajärven itäpuolella olevan Pikku kirakkajärven koillislaidalla niemen pohjoislaidalla. Sevettijärveltä noin 17,5km koilliseen.
Saamen polun varrella oleva laavu. Merkitty MML:n karttapaikalle 2008.
Metsähallitus myy Saamenpolun reitillä olevia laavuja kevään 2017 aikana. Laavut, puuvaja ja wc kuljetettava pois ja paikat siivottava. Vätsäristä mm tämä laavu.

 

7725220

3576290

21.03.2017

144

Kovien poikien lampi

Laavu

Puretaan 2017

Näätämöstä noin 6,8km lounaaseen. Lauttajärven talolta noin 850m etelään järven itäpäässä.
Saamen polun varrella oleva laavu. Merkitty MML:n karttapaikalle 2008.
Metsähallitus myy Saamenpolun reitillä olevia laavuja kevään 2017 aikana. Laavut, puuvaja ja wc kuljetettava pois ja paikat siivottava. Vätsäristä mm tämä laavu.

 

7727170

3578780

21.03.2017

145

Luolikkopuro

Kivikämppä

Ei tiedossa

Tuulisjärven tienoilla luolikosta laskevasta purosta pieni matka rantaa pitkin ja siitä maalle. Kalloiden välissä. Noin 1km Tuulisjärven pohjoispäästä pohjoiseen.
Kivistä ladottu asumus Tuulisjärven pohjoispäästä n. 1 km pohjoiseen.

7715500

3578200

28.03.2019

146

Nuottamajärven laavu

Laavu/Puolikota

Hyvässä kunnossa

Nuottamajärven lounaiskulmassa, puron länsipuolella.
Metsähallituksen huoltama puolikodan mallinen tulistelulaavu. Valmistunut keväällä 2009. Ei kunnolla sovi yöpymiseen

7666450

3566080

25.01.2021

147

Lanijärvi

Rajamiesten tupa

Ei tiedossa

Laanjärvien tienoilla Kirakkavuonon perukassa Sammakkoniemeltä itään.
Martti Peltomaan kirjan Lentojätkä ja lestilinnut, 2004 mukaan: "Polku tuli Inarijärven rannasta ja päättyi kilometrin päähän Lanijärven partiomajalle." Lanijärvi löytyi Taloudellisella kartalla 1942. Uudempien karttojen mukaan Laanjärvet. Rakennusta ei näy kartoilla. Polku inarin rannalta näkyy 1992 veneilykartalla. Koordinaatit vain Lanijärven löytämistä varten.


7659770

3548460

30.05.2011

148

Joulujärvet

Kota

Käyttökunnossa

Surnujärven koillispuolella olevien Joulujärvien keskellä. Joulujärviltä Surnujärveen laskevan lyhyen joenpätkän suulta koilliseen 2,1km. Njuhcajävrväärin rajapisteestä 353 D noin 3,1km pohjoisluoteeseen.
Isohko kota, runkopuiden varaan levitetty muovi"huopa". Sisällä laverit ehkäpä neljälle yöpyjälle ja peltikamina. Lienee tarkoitettu käytettäväksi lumisena aikana, koskapa peitehuopa ei ulottunut maahan saakka, ja kesällä muodostui puolen metrin rako maahan nähden. On varmaan tarkoitus, että talvella lumi peittää raon. Teelmä on aika tuore, ei montakaan vuotta vanha. (JA 09)


7706140

3585640

30.05.2011

149

Vainosjärvenpää 1

?

Ei tiedossa

Vainosjärven koillispäässä, pitkälle järven keskeen työntyvän harjun tyvestä n.650m länsiluoteeseen leveämmän niemen länsirannalla.
Rakennus ei näy 2002 topokartalla mutta esiintyy MML:n karttapaikan ilmakuvassa 2004 ja kartalla 2011.


7719210

3576240

31.05.2011

150

Vainosjärvenpää 2

?

Ei tiedossa

Vainosjärven koillispäässä, pitkälle järven keskeen työntyvän harjun luoteispuolella olevan lahden tyveltä 270m harjua vastapäätä olevalla rannalla.
Rakennus ei näy 2002 topokartalla eikä MML:n karttapaikan ilmakuvassa 2004 mutta kartalla 2011 se on jo mukana.


7719020

3576630

30.05.2011

151

Pikku Vaasseli

Kämppä

Käyttökunnossa

Pikku Vaasselijärven pohjoisrannalla. Laskuojan itäpuolella. Noin 7,5km Suprusta itäkoilliseen.
Yksityinen ja lukittu pieni parakki ja patsasaitta.

7700100

3557450

06.03.2012

152

Selkäjärvi

Yksityiskämppä

Ei tiedossa

Selkäjärven länsipään pohjoisreunalla noin 3km Jankkilasta länsiluoteeseen.
MML:n karttapaikalta 2009 löytynyt yksityiskämppä.


7723050

3581720

30.05.2011

153

Peltilaavu

Laavu

Huonossa kunnossa

Kessin itäosissa, kolman valtakunnan rajapyykiltä n.4.3km länsiluoteeseen. Sakiapetäjävaaran etelärinteen alla järveen idästä laskevan puron suusta n.100m
Pellistä värkätty laavu. Tauko- ja sääsuojakäyttöön.

7665230

3572950

17.09.2011

154

Vainosjärvi

Kämppä

Käyttökunnossa / rakenteilla

Vainosjärven eteläpäässä, harjun itäpuolisen lahden eteläreunalla. Noin 10,3km Sevettijärven kylältä itään.
Valmiina on pieni lautakämppä. Hirsimökki on keskeneräinen, ollut jo muutaman vuoden. Kohde ei näy kartoillani. Yksityinen ja lukittu.

7715040

3573060

19.09.2011

155

Pahtareikäjärvi

?

Raunio

Rupisuolijärvestä Pahtareikäjärveen laskevan puron pohjoispuolella, pienen lammen rannalla noin 50m Pahtareikäjärvestä.
Pieni romahtanut ja osin lahonnut hirsikehikko. Kokoa vajaat 3m kanttiinsa. Hirsissä ei näyttäisi olevan kunnon salvoksia joten taitaa olla kylmä rakennus, eli verkkoaitta tai muu varasto.

7713470

3573620

19.09.2011

157

Mustankurun lammet

?

Ei tiedossa

Näätämöstä eteläkaakkoon noin 7,6km. Mustankurunlammen (105,2) länsirannalla olevan ison niemen tyvellä jyrkänteestä vajaa 50m.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikalla 2012.


7726300

3585140

12.03.2012

159

Leppäojanjärvi

Tukkikämppä

Raunio

Nellimistä 13km suoraan pohjoiseen. Leppäojanjärven etelärannalla vastapäätä Leppäjärvestä laskevaa puroa. Noin 50m rannasta talvitien uran vieressä sen pohjoispuolella.
MML:n karttapaikan ilmakuvasta 2004 voi selvästi erottaa kaksi vaaleampaa nelikulmiota varjoineen. Kulttuuriperintöinventointi kertoo kohteesta seuiraavaa. Alla tiivistelmä:
”Leppäojanjärvi savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 141504
Kämppä 1: Suuri kolmeosainen rakennelma. Pääkämppä, joka on valmistettu muita rakennuksia huolellisemmin. Pituus on 18,2 m ja leveys 7,2 m.
Kämppä 2: Sijaitsee noin 20 m kaakkoon edellisestä. Kooltaan 8,6 m x 7,5 m. Seinissä on yhdestä kolmeen hirsikertaa jäljellä.
Kämppä 3: Sijaitsee noin 30 m etelään kämpästä 1. Se on osin hyvin säilynyt, seinissä on viidestä seitsemään hirsikertaa jäljellä. Rakennelma on kooltaan 7,5 m x 6,5 m.
Rakennelma 4, sauna: Noin 10 m rannasta ja 25 m pohjoiseen kämpästä 1, kooltaan 6,8 m x 6,5 m. Sen itänurkassa on suuri liesikiveys.”

Katso:164 Hanhilampi, 128 Ruohojärvi 1 ja 165 Ruohojärvi 2.


7653810

3551330

18.09.2014

160

Nuottamajärvi etelä

?

Ei tiedossa

Nuottamajärven etelälaidalla Suojanperän suulla Nuotanperänniemeä vastapäätä olevalla niemellä. Niemellä olevan loivan kumpareen itä ja kaakkoislaidalla.
Ilmakuvasta selvästi havaittavissa kaksi rakennuksen kehää. (Toinen 7666350, 3566970). MML:n karttapaikkan ilmakuva vuodelta 2004. Paikkatietoikkunassa www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta olevaa samaa ilmakuvaa pääsee zuumaamaan lähemmäs joten nuo suorakulmaiset vaaleat kehät näkyvät paremmin. Kokonsa puolesta sopisivat hyvin olemaan noin 8x13 metrisiä tukkikämppien jäänteitä.


7666300

3566940

31.08.2013

161

Ruohojärvi

? Rajamiesten tupa

Ei tiedossa

Piilolasta koilliseen noin 3,1km. 350m ruohojärvestä lounaaseen, Ruohojärveen laskevasta purosta 130m luoteeseen. 100m länsilounaaseen pienestä lammesta.
Vuoden 1973 maantiekartassa 1:400 000 oleva autiotuvan merkintä ja Rajav. tupa teksti. Outo merkintä oudossa paikassa. Koska piilolan molemmat rakennuspaikat on esitetty samassa kartassa niin tämä on joku muu eli otettava mukaan kortistoon. 070 Piilolan rajanylityspaikka on noin 1,5km eteläkaakkoon. Siellä ollut lautarakenteinen suoja on lähin mahdollinen.
Karttapaikan ilmakuvassa 2004 näkyy joku vaalea läikkä koordinaattien kohdalla. Muuten koordinaatit on karkea olettamus 1:400 000 kartasta.


7673710

3571730

09.09.2013
162 Iso Laklemijärvi Yksityiskämppä Ei tiedossa Oletettava sijainti Iso-Laklemjärven lounaispäässä. Noin 10km Nellimistä pohjoiseen.
Pieni hirsinen lukittu yksityismaja. Sijainti epävarma.

7650900 3554840

09.09.2014
163 Majavajärvi Tukkikämppä Raunio Kohde sijaitsee Majavajärven pohjoispäässä olevan suoalueen reunassa 80-100m järven rannasta.
Ei karttamerkintöjä. Paikalla on savottakämpän ja tallin jäännökset.
Metsähallituksen Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
”Majavajärvi savottakämppä ja talli jäännös. MH-tunnus: 141462
Kämppä 1: Valmistettu suurista kuorimattomista ja varaamattomista pyöröhirsistä. Koko 8,4 m x 8,5 m. Seinissä on yhdestä kolmeen hirsikertaa jäljellä, nurkissa hieman enemmän.
Kämppä 2: Sijaitsee 13 m kaakkoon edellisestä, aivan suoalueen reunassa. Kooltaan 8,5 m x 7,6 m. Samanlainen rakenne kuin ykkösessä, mutta seiniä ei ole tasoitettu sisäpuolelta. Yhdestä kolmeen hirsikertaa jäljellä.

7657910 3557940

18.09.2014
164 Hanhilampi Tukkikämppä Raunio Nellimistä 13km pohjoiseen Leppävaaran eteläpuolella olevan Hanhilammen lounaispäässä.
Kohde ei näy millään kartallani. Inventoinnin perusteella tarkastelin MML:n ilmakuvaa vuodelta 2004. Siitä voi erottaa raunion.
Kulttuuriperintöinventointi kertoo kohteesta seuiraavaa. Alla tiivistelmä.
Hanhilampi savottakämppä ja talli jäännös. MH-tunnus: 141484
Kämppä 1: Varsin huonosti säilynyt hirsirakennuksen jäännös. Enimmillään seitsemän hirsikertaa on säilynyt koillisseinän nurkissa. Rakennelman koko on 8 m x 7,7 m.
Kämppä 2: Sijaitsee aivan kämpän 1 vieressä, noin 10 m kaakkoon. Enimmillään on säilynyt kuusi hirsikertaa luoteisnurkassa. Rakennelma on kooltaan 8,5 m x 8,5 m.”

Katso:159 Leppäojanjärvi, 128 Ruohojärvi 1 ja 165 Ruohojärvi 2.

7653890 3551660

18.09.2014
165 Ruohojärvi 2 Tukkikämppä Raunio Nellimistä 13km pohjoiseen Leppävaaran eteläpuolella. Ruohojärven itäpäästä koilliseen 150m vanhan talvitien etelälaidalla pienestä lammesta 60m itään.
Ei havaintoja kartoissa. MML:n ilmakuvassa 2004 näkyy aukio mutta ei siinä olevan rakennuksen jäänteitä.
Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
”Ruohojärvi 2 savottakämppä jäännös MH-tunnus: 141576
Kaksiosainen kämppäjäännös. Se on 15,1 m pitkä ja 7,4 m leveä. Länsipäässä seinähirret ovat näkyvissä, mutta itäpäässä ne ovat täysin aluskasvillisuuden peittämiä. Itäpäädyssä on suuri liesikiveys.”

Katso: 128 Ruohojärvi 1, 159 Leppäojanjärvi ja 164 Hanhilampi.

7653720
3552730

19.09.2014
166 Vuotsojänkä Tukkikämppä Raunio Vuotsojängällä olevan lammen luoteispuolella, noin 80m rannasta. Noin 600m Iso Laklemijärven lounaispuolella. Nellimistä noin 9,4km pohjoiseen.
Tukkikämppien raunioita. Kohde ei esiinny millään kartallani. Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
"Vuotsojänkä savottakämppä ja talli jäännös MH-tunnus: 141944
Kohteessa on kaksi kämppäjäännöstä, joista toinen on kohtalaisesti säilynyt ja toinen lähes kokonaan tuhoutunut.
Kämppä 1: Puolittain säilynyt kämpän jäännös, kooltaan 7,5 m x 7,3 m. Valmistettu suurista, kuorimattomista ja varaamattomista pyöröhirsistä.
Kämppä 2: Sijaitsee noin 12 m etelään edellisestä. Kooltaan 8,4 m x 8,5 m. Se on lähes kokonaan tuhoutunut tai purettu. Kattorakenteita on säilynyt varsin runsaasti.”


7650340
3554480

19.09.2014
167 Joutsenampuma-
järvi savotta
Tukkikämppä Raunio Nellimistä noin 16,5km suoraan pohjoiseen olevan Joutsenampumajärven kaakkoispäässä.
Tukkikämppien raunioita. Rauniot pystyy hahmottamaan vuoden 2004 ilmakuvasta MML:n karttapaikalla. Millään kartalla en ole rakennuksen merkintää nähnyt.
Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
"Joutsenampumajärvi savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 141585
Kämppä 1: Hyvin säilynyt hirsirakennelma. Kooltaan 8,5 m x 8,4 m, luoteisseinä on 2,2 m korkea. Valmistettu suurista varaamattomista pyöröhirsistä.
Kämppä 2: Noin 15 m pohjoisluoteeseen kämpästä 1 on toinen hirsirakennelma, kooltaan 8,2 m x 7,5 m. Se on säilynyt lähes yhtä hyvin.
Sauna: Sijaitsee 18 m länteen kämpästä 2 ja noin 10 m rannasta. Rakennettu samalla tavalla kuin muut rakennelmat. Kooltaan 4,8 m x 4,8 m, kahdesta viiteen hirsikertaa on säilynyt.”


7657600
3552300

21.09.2014
168 Pikku-Kuortesjärvi Tukkikämppä Raunio Nellimistä noin 14,5km pohjoisluoteeseen. Kuuselan talolta 2,3km koilliseen Pikku-Kuortesjärven koillisrannalla.
Tukkikämppien raunioita. Rauniot pystyy hahmottamaan vuoden 2004 ilmakuvasta MML:n karttapaikalla. Millään kartalla en ole rakennuksen merkintää nähnyt.
Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
"Pikku-Kuortesjärvi savottakämppä ja talli jäännös MH-tunnus: 141399
Paikalla on kaksi kämppäjäännöstä, joista toinen on paremmin säilynyt.
Kämppä 1: Valmistettu kuorimattomista ja varaamattomista pyöröhirsistä. Seinissä on säilynyt viisi tai kuusi hirsikertaa. Rakennelma on kooltaan 8,7 m x 8,7 m.
Kämppä 2: Sijaitsee 11 m länteen edellisestä. Se on lähes täysin hajonnut tai purettu. Arviolta rakennelma on ollut kooltaan noin 9,2 m x 7,8 m."


7654410
3547320

19.09.2014
169 Kämppälammet Tukkikämppä Raunio Rajavyöhykkeellä, Paatsjoen pohjoispuolella Rajamutkasta 80 länsilounaaseen 430m. Kämppälammista koilisimman koilisrannalla. Kessin tiestä noin 400m itään.
Tukkikämppien raunioita. Topokartassa 1967 näkyy kolmen rakennuksen pihapiiri. Ei merkintöjä uudemmissa kartoissani.
Kulttuuriperintöinventointi vuodelta 2012 sisältää kohteen inventoinnin. Alla tiivistelmä.
”Mustikkavaara Kämppälammet 1 savottakämppäalue jäännös MH-tunnus: 142004
Kämppä 1: Valmistettu suurista varaamattomista pyöröhirsistä. Kooltaan 7,6 m x 7,5 m. Rannan puolella on ollut halkaistuista puista tehty kevyempi rakenne.
Kämppä 2: Sijaitsee noin 14 m kaakkoon edellisestä. Valmistettu samalla tavalla. Kooltaan 6,5 m x 6,9 m.
Rakennelma 3, sauna: Sijaitsee edellisten välissä, hieman kauempana rannasta. Tehty pienemmistä, kuorimattomista hirsistä. Kooltaan 3,8 m x 3,8 m.”


7648650
3556620

19.09.2014
170 Mustikkavaara A ? Ei tiedossa Rajavyöhykkeellä, Paatsjoen pohjoispuolella, Mustikkavaaran etelälaidalla. Venäjän vastaisen rajamutkasta 80 n. 150m luoteeseen.
Topokartassa 1967 näkyy kahden rakennuksen merkintä. Ei havaintoa muissa kartoissa.

7648910
3556950

19.09.2014
171 Mustikkavaara B ? Ei tiedossa Paatsjoen pohjoispuolella, Mustikkavaaran ja Kessin tien länsipuolella. Etelään, Nuuvcajärven kautta laskevan puron mutkan pohjoispuolella. Venäjän vastaisesta rajamutkasta 80 n. 1100m luoteeseen. Tieltä 150m länteen.
Topokartassa 1967 näkyy kahden rakennuksen merkintä. Ei havaintoa muissa kartoissa.

7649340
3557010

21.09.2014
172 Njuuvcaoja A ? Ei tiedossa Paatsjoen pohjoispuolella, Mustikkavaaran ja Kessin tien länsipuolella. Etelään, Nuuvcajärven kautta laskevan puron mutkan pohjoispuolella. Venäjän vastaisesta rajamutkasta 80 n. 1100m luoteeseen. Tieltä 150m länteen.
Topokartassa 1967 näkyy raunion merkintä. Ei havaintoa muissa kartoissa.

7649390
3556050

21.09.2014
173 Laktumjärvi ? Ei tiedossa Tiaisvaaran itäpuolella, Paatsvuonosta 1,6km pohjoiseen olevan Laktumjärven länsirannalla luoteesta laskevan puron etelälaidalla.
Topokartassa 1967 näkyy kaksi rakennuksen merkintää. Ei havaintoa muissa kartoissa. MML:n karttapaikalla 2014 menee vielä polku järven länsirantaa rakennuspaikalle. MML:n ilmakuvassa 2004 on viitteitä rakennuksen paikasta. Muistuttaa lähiseudun muita tukkikämppä jäänteitä.

7647940
3554200

19.09.2014
174 Njuuvcaoja B ? Ei tiedossa Paatsjoen pohjoispuolella, Mustikkavaaran luoteispuolella Kessin tien kohdalla. n. 600m pohjoiseen kohdasta jossa tie ylittää Nuuvcajärven kautta laskevan puron.
Topokartassa 1967 näkyy raunion merkintä. Ei havaintoa muissa kartoissa. Rakennusten merkintä 1967 kartassa osuu lähes nykyisen tieuran kohdalle. Jos paikalla on rakennuksen jäänteitä niin ne on aivan tien kyljessä itäpuolella.

7649950 3556300

22.09.2014
175 Iisakkijärvi ? Ei tiedossa Majavaselän länsiuolella olevan Iisakkijärven pohjoislaidalla. Kessivuonon pohjukasta etelälounaaseen 2,8km. 110m järven laskuojan suusta länteen ja rannasta n.25m.
MML:n ilmakuvassa 2004 näkyy selvä rakennuksen kehikko ja mahdollisesti toisen rakennuksen kylkeä. Kokonsa puolesta ja siitä miten ilmakuvassa näkyy, veikkaisin savottakämpän jäänteeksi. Kohde ei esiinny millään kartallani.

7659830 3556060

25.09.2014
176 Linjalampi ? Ei tiedossa Kessivuonon länsipuolella olevan Linjalammen luoteislaidalla. Lammen pohjoispäähän laskevan puron suusta 160m lounaaseen. Rannasta 15m.
MML:n ilmakuvassa 2004 näkyy kaksi selvää rakennuksen kehikkoa. Kokonsa puolesta, ja siitä miten ilmakuvassa näkyy, veikkaisin savottakämpän jäänteeksi. Kohde ei esiinny millään kartallani.

7662780 3552680

25.09.2014
177 Hirvasjängän
latva lampi
? Ei tiedossa Kirakkaniemen keskellä Hirvasjängän koillispuolella ja 1,7km Linjajärvestä länteen olevan lammen 144,2 pohjoislaidalla n. 50m rannasta.
MML:n ilmakuvassa 2004 näkyy kaksi selvää rakennuksen kehikkoa. Kokonsa puolesta, ja siitä miten ilmakuvassa näkyy, veikkaisin savottakämpän jäänteeksi. Kohde ei esiinny millään kartallani.

7662810 3550910

15.04.2018
179 Uutuanjokivarsi ? Ei juuri erotu maastosta Uutuanjoen suvannon etelälaidalla Alimmaisen Porijärven pohjoispuolella. noin 5250m Tuulijärven koillispäästä koilliseen.
"Kivikiuas" ja sen ympärillä maavalli.

N01

Geaidnorátk-
kohatjávri

Rajamiesten tupa

Hyvässä kunnossa

Norjassa. Näätämön tien rajanyityspaikasta 5.6km kaakkoon. 2,3km Suomen rajalta Geaidnorátkkohatjávrin lounaiskärkeen laskevan joen etelärannalla. Noin 500m järvestä.
Paikalla on Norjan rajamiesten lukittu tupa.

7730190

3587050

14.01.2017

N02

Munkelva

Parakki

Käyttökunnossa

Munkelva joen pohjoislaidalla. Norjassa. Näätämön tien rajanyityspaikasta 9,2km kaakkoon. 2,7km Suomen rajalta.
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä.
"Myös tällä kämpällä käytiin katomassa mutta se oli lukittu. Kämppä oli jalaksien nokassa oleva parakki, jossa oli pieni kamina. "

 

 

 

24.08.2007

N03

Munkelvfossen

Kämppä

Palanut

Munkelva joen (Uutuanjoki Suomen puolella) itälaidalla. Norjassa. Kohdassa missä joen laskusuunta muuttuu koillisesta pohjoiseen. 2,1km Suomen rajalta.
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä. Näkyy myös Sevettijärvi Nuorgam virkistyskartassa 1999.
"Paikalla ei ollu kuitenkaan muuta ku jäljet palaneesta/poltetusta kämpästä ja saunasta."

 

 

 

21.06.2008

N04

Langsetvatna

?

Ei tiedossa

Norjassa. Rajapään rajanmutkasta suoraan pohjoiseen 6km Langsetvatna järvien itälaidalla. Suomen rajalle suoraa matkaa 2,3km.
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä. Lukittu.

 

 

 

23.06.2008

N05

Rajapäkoia

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Norjassa. Rajapään rajan mutkasta 2,3km koilliseen. 234 järven kaakkoiskärkeen laskevan puron kohdilla. Suoraa etäisyyttä Suomen rajaan noin 2,1km
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä. Näkyy myös Sevettijärvi Nuorgam virkistyskartassa 1999

7714390

3593180

23.06.2008

N06

Skivatn

Kammi

Hyvässä kunnossa

Norjassa. Rajapäästä kaakkoon eteläisemmän ison Skivatn järven lounaisrannalla. n. 3-3.5km Suomen rajasta.
Norjalaisesta nettikartasta http://www.inatur.no/ Löydetty tupamerkintä. Ei näy Suomalaisissa kartoissa.
Paikalla on talviasuttava kammi (MI 08).

 

 

 

21.06.2008

N07

Oksvatnet

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Norjassa. Lille- ja Store Oksvatnetjärven välisellä kannaksella n. 300m länteen järvien välisen joen alapäästä. Rajapäälle n.6,5km ja suoraan Suomen rajalle rapiat yli 4km.
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä. Hyvässä kunnossa oleva viihtyisä kylätupa (MI 08).

 

 

23.06.2008

N08

Vestkoia (Hukkaoja)

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Joulujärvistä itään. Männikössä rajapyykiltä 353c n.1,8km lounaaseen ja kiinni raja-aumassa.
En ole löytänyt sen enempää Suomalaisista kuin Norjalaisistakaan kartoista.

7705540

3588330

23.06.2008

N09

Njukcajárvárri

Kämppä

Siirretty

Norjassa. Surnujärveltä itään Njukcajárvárrin rajan mutkasta n.1,5km koilliseen n.200m pitkän lammen pohjoispäässä. Suora etäisyys Suomen rajasta n.900m.
Norjalaisesta nettikartasta http://www.inatur.no/ löydetty tupamerkintä. Näkyy myös 2000 GT-kartassa.
"Ei kaukana Vestkoialta oleva karttamerkki on aiempi Vestkoian sijaintipaikka. Paikalla ei siis ole mitään. Haettu väsyksiin ja myöhemmin reitinhoitajan vahvistama." (MI 2008)

 

 

 

21.06.2008

N10

Spurvvatnet

Rakennusryhmä

Ei tiedossa

Surnujärven kohdalla rajan Nojan puolella olevat isot järvet.
Aikamoinen mökkikylä 3-4km suomen rajasta, juuri kun Suomen puolella kulkiessasi luulet olevasi mahdollisimman kaukana kaikesta. Eipä Norjan puolelle maantiellekkään ole rajalta matkaa kuin 8km. Se siitä kaukaisesta erämaasta.
Eipä tämä lomamökki keskittymä kuuluisi tähän luetteloon, mutta joku tai jotkut näistä mökeistä on merkitty suomalaisiin karttoihin ja ovat kohtuullisen lähellä suomen rajaa. Jotta kenellekkään ei jäisi epäselvää mistä on kyse niin otin mukaan tähän luetteloon.

 

 

 

21.06.2008

N11

Lerkevannskoia

Autiotupa

Käyttökunnossa

Norjassa. Surnupäästä kaakkoon. Rajapisteestä 353EA 200m suoraan itään. Melkein kahden järven välillä.
Norjalaisesta nettikartasta löytyvä tupamerkintä. Näkyy myös 2001 topokartassakin kolmannes tuvan merkinnästä (muu osa jäänyt rajapisteen tekstin alle).

7697780

3583380

28.05.2017

N12

Haglklumpen

Kämppä

Palanut

Norjassa. Surnupään eteläpuolella. Noin 800m Suomen rajastakoilliseen ja n.2km rajapisteestä 353F etelään.
Norjalaisesta nettikartasta http://www.inatur.no/ löydetty tupamerkintä. Näkyy myös 2000 GT-kartassa.
Armeijan palanut tupa (MI 2008).

 

 

 

21.06.2008

N13

Biehkanjávrrit

Porokämppä

Käyttökunnossa

Norjassa. Noin 4km suomen rajasta, Kahden suurimman Biehkanjávrin välisellä kannaksella. n.4,5km Følvatnetin pohjoiskärjestä itään.
Norjalaisesta nettikartasta http://www.inatur.no/ löydetty tupamerkintä. Näkyy myös 2000 GT-kartassa.
Lukittu porokämppä (MI 2008).

 

 

 

22.06.2008

N14

Føllvannskoia

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Norjassa. Følvatnet järven lounaispäässä lahden pohjukkaan laskevan puron länsipuolella lähellä lampea. Noin 400m Suomen rajasta. Rjapisteestä 353HA 1,7km koilliseen.
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä. Näkyy myös 2000 GT-kartassa.

7687170

3576050

10.11.2012

N15

Høvasskoia

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Norjassa. Noin 6,5km Rajavaaran rajamutkasta itään. Føllvatnet järvistä laskevan Føllelvan varrella olevan Høvatnet järven eteläpäässä.
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä. Kovin kaukana suomen rajasta mutta nimen lopussa on "koia"

 

 

22.06.2008

N16

Korsvatnet

?

Tupaa ei löydy

Korsvatnet järveen lounaasta Kolvatnetjärvistä laskevan joen etelärannalla. Suomen rajalta 4km ja rapiat päälle. Kolfjelletin rajan mutkasta itäkoilliseen.
Norjalaisesta nettikartasta http://www.inatur.no/ löydetty tupamerkintä. Ei näy suomalaisissa kartoissa. Hiukan kaukana tämäkin kämpän merkintä.
"Järvien välisen puron varrella ei ole mitään. Tutkittu huolella ja poromiesten vahvistama (MI 2008)."
Selkeä rakennuksen merkintä jää juuri Øvre Pasvik nasjonalparkin uuden rajauksen ulkopuolelle niin kuin raja olisi tällä kohtaa tarkoituksella kiertänyt tuvan ??

 

 

 

22.06.2008

N17

Hemingkoia

Kämppä

Hyvässä kunnossa

Norjassa. Aivan rajanpinnassa noin 200m rajasta. Vakkervatnet järven eteläkärjessä. Rajapyykistä 353IA 500m eteläkaakkoon. 053 Kapperijärven Rajatuvasta 3,4km kakkoon.
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä.

7679350

3573000

17.11.2009

N18

Kolfjellet

Kämppä

Palanut

Norjan puolella noin 50m rajalinjalta Nammijärven koillispuolella. Tunturin laella olevasta rajan mutkasta 353J 1,6km etelään.
Näkyy MML:n Karttapaikan ja vuoden 2001 topokartoissa.

7676180

3572690

17.11.2009

N19

Isakvatnet

ISO KIVI

Tupaa ei löydy

EI RAKENNUSTA. Norjalaisessa nettikartassa olevan rakennusmerkinnän kohdalla vain iso siirtolohkare. Alle 200m rajasta Norjan puolella. Nammijärven itäpuolella rajan molemmin puolin olevan Iisakkijärven (isakvatnet) itään työntyvän lahden etelärannalla.
Rakennusta muistuttava merkintä Norjalaisesta nettikartasta. Paikanpäältä en rakennusta löytänyt, vain ison siirtolohkareen.

 

7674550

3572560

15.10.2006

N20

Pilolaportten

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Nammijärvestä itään Piilolan korkeudella Norjan puolella hieman yli 200m rajalta. Øvre Pasvik kansallispuiston vanhan rajan pohjoispuolella, aivan sen tuntumassa.
Autiotuvaksi muutettu entinen rajatupa.

7672550

3572380

25.01.2021

N21

Tørrfurutjørna

?

Tupaa ei löydy

Norjassa. Noin 3.3km suomen rajasta Tørrfurutjørna järven pohjoipään itälaidalla, Järven pohjoispäästä runsas sata metriä.
Norjalaisesta nettikartasta http://www.inatur.no/ löydetty tupamerkintä. Ei näy Suomalaisilla kartoilla.
"Kartan paikassa itärannalla eikä muualla ei ole mitään. Tutkittu huolella ja poromiesten vahvistama. (MI 2008)"

 

 

 

22.06.2008

N22

Ellenkoia

Autiotupa

Käyttökunnossa

Norjassa Øvre Pasvik kansallispuiston pohjoislaidalla. Ellenvatnet järvan rannalla. Järven koilliseen suuntavasta laskuojastan.200m etelään.
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä. Sisältä hyvässä kunnossa oleva 11 hengen hirsikämppä.

 

 

25.01.2021

N23

Grenseparvass-
hytta

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Norjassa, Øvre Pasvik kansallispuiston lounaislaidalla Suomen rajalle yltävän Grenseparvatnetin luoteisrannalla. Noin 400m rajapyykistä 353 La koilliseen.
Norjalaisesta nettikartasta löydetty tupamerkintä. Kämppä on pieni 3 hengen hirsitupa.

7668960

3573600

25.01.2021

N24

Skinnposevanns- koia

Kämppä

Käyttökunnossa

Norjassa, Øvre Pasvik kansallispuistossa. Skinnposevatnet järven itälaidalla olevista lahdista keskimmäisen etelälaidalla.
Kämppä löytyy Norjalaisesta nettikartasta. Øvre Pasvik kansallispuiston keskivaiheilla Ellenvatnetin eteläpuolella olevalta Skinnposevatnetilta. Joissakin kartoissa etelämpänä olevan ison järven itärannalla mutta tämä on virhe. Kämppä on lukittu.

 

 

 

22.06.2008

N25

Ødevasskoia

Porokämppä ?

Hyvässä kunnossa

Norjassa, Øvre Pasvik kansallispuiston itänurkassa Ødevatnet järven pohjoispään kapean lahden kärjestä n.400m koilliseen. Kolmen valtakunnan rajalle noin 5,4km.
Norjalaisen
Øvre Pasvik puiston suunnitelman mukaan ilmeisesti porokämppä.
Uudehko hyväkuntoinen. "Tupa on mahdollisesti yksityinen tai varaustupa. Se on lukittu." (HI 2014)

 

 

02.04.2014

N26

Svartdalen

Vanha asuinpaikka

Ei juuri erotu maastosta

Norjan puolella Jankkilasta (Pakanajoki) koilliseen vanhan polun varressa noin 700m Suomen rajasta. Rajapisteeltä 352D koilliseen.
Rakennuksen merkintä ja nimi "Svartdalen" näkyy taloudellisella kartalla 1945/48.
Koordinaatit vain suuntaa antavia. Paikka on Neidenin kolttien (entinen) talvikylä.

7725800

3587000

17.09.2008

N27

Nilsgamma

Kammi

Hyvässä kunnossa

Oaivejávrin itälaidalla järven keskivaiheilla olevalla niemellä pienen lammen kohdalla.
Talviasuttava kammi (MI 2008). Löytyy Norjalaisesta nettikartasta.

 

 

12.04.2015

N28

Holmenkoia

Kämppä

Käyttökunnossa

Föllelvan pohjoisrannalla vajaa 1km Ellentjørnasta länteen.
Löytyy Norjalaisesta nettikartasta.
Talviasuttava tupa (MI 2008).

 

 

 

22.06.2008

N29

Partisanhytta

Autiotupa

Käyttökunnossa

Norjan puolella noin 300m rajapyykistä 352A kaakkoon, rotkon pohjalla olevan järven pohjoispään lahden kärjestä 30m koilliseen. Näätämöstä n. 5,2km
Paikalla on pieni käyttökunnossa oleva avoin hirsikämppä.

7729200

3585180

14.01.2017
25.01.2021        Virheistä, toimimattomista- ja väärään paikkaan menevistä linkeistä ym. pyydän ottamaan yhteyttä! POSTIA MINULLE