Kirakkajokisuun vanha käytöstä poistettu savusauna.

Sulje