Pöyrisjärven tuvan keittiö. Kaminan piippu menee seinän läpi kuivaushuoneen puollelle antamaan lämpöä kuivattaville varusteille.

Sulje